8. állomás: Baj van!

36. Dávid bűnbánata

Kívántál már valamit, amit nem lett volna szabad, vagy amit nem kaphattál meg?

Viselkedtél már rosszul, mert annyira vágytál rá?

Szerinted kedves ez Isten előtt?
Dávid bűnbánata
...az ÚRnak nem tetszett, amit Dávid elkövetett. 2Sámuel 11,27B

Ez történt eddig…

Isten Dávidot választotta ki királynak, annak ellenére, hogy tudta, ő sem tökéletes. Dávid sikeresen uralkodott, így lassan azt kezdte hinni, ő bármit megtehet. Helytelenül cselekedett Isten és a nép ellen.
Az egyik ilyen döntése az volt, hogy elvette egy másik férfi feleségét, akinek a halálát is megrendezte egy csatában. Isten ekkor elküldte Nátánt, a prófétát hozzá. Ő elmondott a királynak egy történetet, hogy Dávid felismerje, milyen súlyosak a bűnei.

2Sámuel 11,27B

Volt egy városban két ember, egy gazdag meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt. A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de ez sajnált a maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzá érkezett vándornak, ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzá érkezett. Dávid nagy haragra gyulladt az ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak: Az élő ÚRra mondom, hogy halál fia az az ember, aki ezt tette! A bárányért négyszer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak: Te vagy az az ember! Ezt mondja az ÚR, Izráel Istene: Én kentelek fel Izráel királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak a házát, és a te öledbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izráel és Júda házát is. És ha ezt kevesellted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az ÚR szavát, miért tettél olyat, ami nem tetszik neki?! A hettita Úriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehesd; őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével! Ezért nem távozik el soha a fegyver a te házadtól, mivel megvetettél engem, és elvetted a hettita Úriás feleségét, hogy a te feleséged legyen. Ezt mondja az ÚR: Éppen a saját házadból fogok bajt hozni rád. Feleségeidet szemed láttára veszem el, és másnak adom, aki fényes nappal fog a feleségeiddel hálni. Mert te titokban cselekedtél, de én egész Izráel előtt és napvilágnál cselekszem ezt! Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak: Vétkeztem az ÚR ellen!

Mi történt ezután?

Isten feltárta Dávid előtt, hogy megszegte törvényét, amit még el is próbált titkolni Előle és a nép elől. Most viszont bevallotta, hogy vétkezett, és sajnálta, amit tett. Isten meg is bocsátott neki, de amit tett, már nem lehetett meg nem történtté tenni, és szomorú következményei voltak. Dávid kisfia meghalt, és sok gondja volt ezután a családjában is, ahogy az idősebb fiai felnőttek, és engedetlenekké váltak.

Gondold végig!

Válaszoljatok közösen a Bibliai Kalandtúra 54. oldalán található kérdésekre!

Tudtad?

Betsabé Dávid el akart venni egy gyönyörű asszonyt, akinek Betsabé volt a neve. Viszont ő már férjezett volt, ezért Dávid megrendezte, hogy a férjét, Uriást, megöljék csatában.

Feleségek Abban az időben teljesen megszokott volt, hogy a gazdag embereknek több feleségük is volt. Ezt „poligámiának” nevezték.

Gondok Dávidra úgy emlékeznek, mint Izráel legnagyobb királyára, de uralkodása nem mindig volt problémamentes. Fia, Absolon fellázadt ellene, és megpróbálta letaszítani a trónról. Végül másik fiát, Salamont választotta, hogy ő legyen a következő király.

 

Beszélgess Istennel!

Kérd Isten bocsánatát azokért a döntéseidért, amikor nem engedelmeskedtél Neki, vagy amikor a saját akaratod szerint cselekedtél, annak ellenére, hogy tudtad, hogy az helytelen. Ezután köszönd meg Neki, hogy megbocsát, amikor erre kéred.

Beszélgessetek!

Sam 10 éves, Brüsszel mellett, Belgiumban él, és trombitán játszik.

Sam ezt kérdezte: „hogyan lopta el a gazdag ember a szegény bárányát?”

A gazdag és a szegény ember esete csak egy olyan történet – mondta Angela – amit Nátán talált ki, tehát erre a kérdésre nincsen helyes válasz. Csak tippelni tudunk, hogyan történhetett.
Dávid elküldte Uriást, hogy ellophassa a feleségét, így azt gondolom, a gazdag ember is elküldhette a szegényt azzal, hogy végezzen el számára valamilyen munkát (abban az időben a szegény embereknek meg kellett tenniük, amit a gazdagok mondtak).
Amíg a szegény ember elfoglalt volt, a gazdag átküldte a szolgáit, hogy hozzák el a bárányt (nem valószínű, hogy maga ment volna át). Amire a szegény ember hazaért, a bárány eltűnt.

Te mit mondanál?

Oszd meg másokkal, milyen kérdéseid támadtak a Bibliai Kalandtúra olvasása során, és milyen válaszokat találtál rájuk!! Ha nem találtál választ, írj nekünk az info@szentirasszovetseg.net emailcímre, és igyekszünk válaszolni!

Próbáld ki!

Dávid híres énekeinek vagy „zsoltárainak” megírásáról. Azután írta az 51. Zsoltárt, hogy Nátán próféta elment hozzá, és elmondta neki, hogy Isten tudja, milyen gonoszságot cselekedett. A zsoltárban Dávid elmondja Istennek, tudja, hogy rosszul cselekedett, és kéri Isten bocsánatát, valamint hogy segítsen neki újra kezdeni.
A 9. állomásnál majd külön foglalkozunk ezzel a zsoltárral, mégis kérj meg itt valakit, hogy olvassa fel nektek hangosan. Figyelj Dávid szavaira, és hogy hogyan szól Istenhez. Őszinte, bocsánatot kér, és tudja, hogy Isten figyel rá és válaszolni fog.
Ha te írnál ma egy zsoltárt, mit mondanál benne Istennek?
(Írd le, vagy mond el!)