8. állomás: Baj van!

39. Illés és a próféták

Illés és a próféták
Amikor látta ezt az egész nép, arcra esett, és ezt mondta: Az ÚR az Isten, az ÚR az Isten! 1Királyok 18,39

1Királyok 18,30-39

Akkor Illés ezt mondta az egész népnek: Jöjjetek ide hozzám! És odament hozzá az egész nép. Ő pedig helyreállította az ÚR lerombolt oltárát. Fogott Illés tizenkét követ a Jákób fiaitól származó törzsek száma szerint; Jákóbhoz szólt így az ÚR szava: Izráel lesz a neved. A kövekből oltárt épített az ÚR nevében, azután árkot húzott az oltár körül, amelybe két véka vetőmag elfért volna. Azután elrendezte a fahasábokat, földarabolta a bikát, és rárakta a fahasábokra. Majd ezt mondta: Töltsetek meg négy vödröt vízzel, és öntsétek az áldozatra meg a fahasábokra! Azután ezt mondta: Ismételjétek meg! És megismételték. Újra mondta: Harmadszor is tegyétek meg! És harmadszor is megtették. A víz már folyt az oltár körül, és az árok is megtelt vízzel. Az áldozat bemutatása idején odalépett Illés próféta, és ezt mondta: URam, Ábrahámnak, Izsáknak és Izráelnek Istene! Hadd tudják meg a mai napon, hogy te vagy az Isten Izráelben, én pedig a te szolgád vagyok, és mindezt a te parancsodra tettem! Felelj nekem, URam, felelj nekem, hadd tudja meg ez a nép, hogy te, az ÚR, vagy az Isten, és te fordítsd vissza szívüket! Akkor lecsapott az ÚR tüze, és fölemésztette az égőáldozatot és a fahasábokat, a köveket és a port, az árokban levő vizet pedig felnyalta. Amikor látta ezt az egész nép, arcra esett, és ezt mondta: Az ÚR az Isten, az ÚR az Isten!

Beszélgessetek!

Katelyn és apukája, Scott, együtt
olvasták ezt a bibliai történetet.

Katelyn tele van kérdésekkel!
Tudni szerette volna, milyen mély
volt az árok?

Scott: „Hmmm… Nem vagyok benne biztos. A Biblia szerint kb. 70 l víz fért el benne. Egy tejes dobozban 1 l van, így ha ebből 70-et egymásra teszel, annyi víz fért el benne.
Katelyn: „Hány ember volt ott?“
Scott: „450 Baál próféta, Illés, egész Izrael és 400 Aséra próféta. Rengetegen!”
Katelyn: „Milyen nagyok voltak a fahasábok?“
Scott: “Nem tudjuk.“
Katelyn: „Miyen idős volt Illés, amikor próféta lett?“
Scott: „Nem tudjuk.“
Katelyn: „Milyen hamar vagy soká válaszolta meg Isten Illés imádságát?“
Scott: „A Biblia azt mondja, hogy a tűz azonnal, vagyis pilanatok alatt leszállt az égből!“
Katelyn: „Milyen nagy volt a Karmel-hegy, ahol az oltár volt?“
Scott: „525 méter magas, és 39 km hosszú. Nagyon nagy!“
Katelyn: „Hittek Istenben, mielőtt a tűz leszállt volna?“
Scott: „Talán. Abban az időben Izráel népe engedetlen volt Istennel szemben, ezért Illés odahívta őket az oltárhoz, és imádkozott, hogy Isten mutassa meg nekik, hogy Ő az egyetlen, igaz Isten, és Neki kell engedelmeskedniük. Miután a tűz leszállt, az emberek hittek, és ezt kiáltották: „Az Úr az Isten!””

Te mit mondanál?

Oszd meg másokkal, milyen kérdéseid támadtak a Bibliai Kalandtúra olvasása során, és milyen válaszokat találtál rájuk!! Ha nem találtál választ, írj nekünk az info@szentirasszovetseg.net emailcímre, és igyekszünk válaszolni!