8. állomás: Baj van!

40. Jeruzsálem bukása

Hallhatsz olyan emberekről a TV-ben, a hírekben vagy könyvekben, akik rossz dolgokat tesznek. Szerinted minek kellene velük történnie?

Tettél már valamit rosszul, noha megmondták neked, hogy ne tedd? Minek kellene veled történnie?

Tettél már valaha olyat, amiről tudtad, hogy Isten nem ezt akarja? Minek kellene veled történnie?

Mik azok a dolgok, amik elválasztanak téged Istentől?
Jeruzsálem bukása
Bizony, az ÚR haragja miatt történt ez Jeruzsálemmel és Júdával! Végül is elvetette őket maga elől. 2Királyok 24,20A

Ez történt eddig…

Amikor Izráel kettévált Judára (a déli rész, ahol Jeruzsálem is volt), és Izráelre (északi rész), mindkét résznek különböző királyai voltak. Kevesen akartak közülük csak Isten akarata szerint élni. Isten sok küldöttet, „prófétát” rendelt, hogy figyelmeztesse az istentelen királyokat, de nem akartak hallgatni Rá.
Sok évvel később, Isten nem tudott többé segíteni rajtuk: az emberek egyértelművé tették, hogy nem kérnek a segítségéből. Így Isten megengedte az ellenségeiknek, hogy megtámadják őket, és nem segítette meg őket, mert nem akartak figyelni Rá.

2Királyok 25,1-11

Uralkodásának kilencedik évében, a tizedik hónap tizedikén megérkezett Nebukadneccar, Babilónia királya egész hadseregével Jeruzsálem alá, és tábort ütött vele szemben; körülötte pedig ostromműveket építtetett.Ostrom alatt állt a város Cidkijjá király tizenegyedik évéig. negyedik hónap kilencedikén már úgy elhatalmasodott a városban az éhínség, hogy nem volt ennivalója az ország népének.Akkor betörtek a városba. A harcosok azonban éjszaka mind kimenekültek a két várfal közt lévő kapun át, amely a király kertje mellett van, és bár a káldeusok ott voltak körös-körül a város alatt, eljutottak a síkság felé vezető útra. A káldeusok egy csapata azonban üldözőbe vette a királyt, és utolérte a jerikói síkságon, mivel egész csapata szétszóródott mellőle. El is fogták a királyt, és elvitték Babilónia királyához Riblába, aki ítéletet tartott fölötte. Cidkijjá fiait szeme láttára ölték meg, azután Cidkijját megvakították, majd bilincsbe verték és elvitték Babilóniába. 8Az ötödik hónap hetedikén - Nebukadneccar királynak, Babilónia királyának tizenkilencedik évében - eljött Nebuzaradán testőrparancsnok, Babilónia királyának az udvari embere Jeruzsálembe. Felgyújtotta az ÚR házát és a királyi palotát, fölperzselte Jeruzsálem minden házát és valamennyi nagy palotáját. A testőrparancsnokkal levő egész káldeus haderő pedig lerombolta Jeruzsálem várfalait körös-körül. A városban megmaradt többi népet meg az átpártolókat, akik Babilónia királyához pártoltak, a maradék népességgel együtt fogságba hurcolta Nebuzaradán testőrparancsnok.

Mi történt ezután?

Az ellenség elfoglalta Izráelt, a király és a nép engedetlensége miatt. Júda népe nem tanult ebből a figyelmeztetésből, és 136 évvel később őket is elfoglalták, és Jeruzsálem elpusztult (Kr.e. 586.).
Isten népe fogságban volt sok éven át, de legalább megértette az Istenre figyelés, és a Neki való engedelmesség fontosságát, és hogy Isten még mindig szerette őket. Néhányuknak megengedte, hogy visszatérjenek Jeruzsálembe. Újra kellett építeniük a várost, új templommal (Kr.e. 535-515) és új falakkal (Kr.e 445).

Gondold végig!

Válaszoljatok közösen a Bibliai Kalandtúra 54. oldalán található kérdésekre!

Tudtad?

Babilon Babilon hatalmas birodalom volt, és sok ország felett uralkodott. Elhatározták, hogy elfoglalják Jeruzsálemet. Hónapokra körülzárták a várost. Az emberek nem tudtak kimenni, hogy ételt szerezzenek. Ez után a babliloni hadsereg megtámadta és áttörte a város falait.

Pusztulás A babiloni király, Nebukadneccar gondoskodott róla, hogy minden értékes dolgot elvigyenek Jeruzsálemből. Az arany és bronztárgyakat elvitték a templomból, magát a templomot pedig felégették, a falakat, a palotákat és a házakat pedig lerombolták.

Száműzetés A babilóniak elhurcolták az embereket, mert értékesek voltak, mint munkások. Csak a legszegényebbeket, akiknek semmijük sem volt, hagyták ott.

 

Beszélgess Istennel!

Mennyei Atyám, Te mindig itt vagy, a jó és a rossz időkben egyaránt. Segíts, hogy jobban bízzam a te gondoskodásodban!

Próbáld ki!

Szomorú befejezés ez. Isten népe számára nem is lehetett volna rosszabb, elveszítettek mindet. Az otthonaikat, a munkájukat, az országukat. Sokan meghaltak, másokat kimerített a sok hónapon át tartó háború és az ostrom. A legrosszabb az volt, hogy a templomot, annak a jelképét, hogy Isten velük van, lerombolták, és az Istennel való barátságuk megszakadt. Mégis volt még remény! Nehéz évek következnek, de vissza fognak térni Jeruzsálembe, vissza Isten dicsőítéséhez, és a Benne való bizalomhoz.
Sokan élnek ma is szomorú és embert próbáló körülmények között. Talán éheznek vagy hajléktalanok, háborúk, a klímaváltozás vagy természeti és emberi katasztrófák miatt. De van remény!
Túravezetőddel keressetek olyan keresztyén jótékonysági vagy segítő szervezetet, amely embereknek segít kétségbeejtő vagy „reménytelen” helyzetekben. Hogyan adnak nekik reménységet a jövőt illetően?