8. állomás: Baj van!

37. Salamon bölcsessége

Szoktatok civakodni a testvéreiddel vagy a barátaiddal? Miről szoktatok veszekedni?

Amikor egy felnőtt próbál meg igazságot tenni a vitátokban, könnyű megállapítania, kinek volt igaza?

Mit jelent „bölcsnek” lenni? Többet, mint pusztán okosságot vagy ismeretet – de milyen szavakkal írnál le valakit, aki bölcs?

Örülnél, ha valaki téged bölcsnek nevezne?
Salamon bölcsessége
Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet?! 1Királyok 3,9

Ez történt eddig…

Dávid 40 évig uralkodott, és Isten „szíve szerint való férfi”-nak nevezte (ApCsel 13,22). Sok fia született, és néhányan közülük harc árán próbálták megörökölni a trónt. Isten viszont már eldöntötte, ki a legmegfelelőbb: Salamon. Mielőtt meghalt, Dávid sok jó tanácsot adott neki. Ezek közül a legfontosabb az volt, hogy Isten útjain járjon, és engedelmeskedjen törvényeinek.
Miután királlyá választották, Salamon imádkozott Istenhez…

1Királyok 3,16-28

Abban az időben két parázna nő jelent meg a királynál, és megálltak előtte. Az egyik nő ezt mondta: Kérlek, uram, én ezzel a nővel egy házban lakom, és én ott szültem nála abban a házban. Három nappal azután, hogy szültem, ez a nő is szült. Csak magunk voltunk a házban, nem volt velünk senki idegen; kettőnkön kívül senki sem volt a házban. De egy éjjel meghalt ennek a nőnek a fia, mert ráfeküdt. És fölkelt éjfélkor, elvette mellőlem a fiamat, amíg szolgálólányod aludt, és a keblére fektette, az ő halott fiát pedig az én keblemre fektette. Amikor reggel felkeltem, hogy megszoptassam a fiamat, láttam, hogy halott. De amikor reggel jól megnéztem, kitűnt, hogy nem az a fiú volt, akit én szültem. Ekkor a másik nő ezt mondta: Nem úgy van! Az én fiam él, a te fiad az, aki meghalt. Amaz viszont ezt mondta: Nem igaz! A te fiad halt meg, és az én fiam az, aki él! Így vitatkoztak a király előtt. Akkor ezt mondta a király: Ez azt állítja: az én fiam él, a te fiad halt meg. Amaz meg ezt mondja: nem igaz; a te fiad halt meg, és az én fiam az, aki él. Azért ezt mondta a király: Hozzatok ide egy kardot. Oda is hoztak egy kardot a királynak. A király ezt parancsolta: Vágjátok ketté az élő gyermeket, és adjátok oda egyik felét az egyiknek, másik felét a másiknak! Ekkor azt mondta az élő gyermek anyja a királynak, mivel megesett a szíve a fián: Kérlek, uram, adjátok neki inkább az élő gyermeket, csak meg ne öljétek! A másik azonban ezt mondta: Ne legyen se az enyém, se a tiéd, vágjátok ketté! Ekkor megszólalt a király, és ezt mondta: Adjátok annak az élő gyermeket, és ne öljétek meg, mert ő az anyja! Egész Izráel meghallotta ezt az ítéletet, amelyet a király hozott, és félelemmel tekintettek a királyra, mert látták, hogy isteni bölcsesség van benne, és így szolgáltat igazságot.

Mi történt ezután?

Salamon figyelt apja utolsó szavaira és Istenre, de nem mindig emlékezett rájuk vagy cselekedett szerintük. A legtöbb dolog, amit tett, majdnem az volt, amit Isten kért tőle. Ez később sok gondot okozott neki, és Isten népének. De Isten nem azért választotta Salamont királyul, mert tökéletes volt.

Salamon nagy és bölcs király volt. A Biblia egy egész könyve az ő példabeszédeiből áll, ahol sok bölcsességét megtaláljuk. (Ld. 9. állomás)

Gondold végig!

Válaszoljatok közösen a Bibliai Kalandtúra 54. oldalán található kérdésekre!

Tudtad?

Bölcsesség Salamon a bölcsesség ajándékát kérte Istentől. Isten örült ennek a kérésnek, és nemcsak a legbölcsebb, hanem a legokosabb és leggazdagabb királlyá is tette.

Sába királynője Az Arab-félszigetről (a mai Jemen környéki országból) érkezett, hogy meglátogassa Salamont, mert hallott a bölcsességéről.

Gazdagság Salamonnak 500 aranypajzsa volt. Aranytrónuson ült, arany kupákat és tányérokat használt. Hatalmas flottával rendelkezett, valamint 1400 harci szekérrel és 12.000 lóval!

Feleségek Salamon több száz nőt vett el. Elkezdte imádni az ő isteneiket, és végül elfordult Istentől.

 

Beszélgess Istennel!

Salamon azt kérte Istentől, hogy tegye őt bölccsé. Te mit kérnél ma Istentől?

Beszélgessetek!

Rupert és édesanyja, Anna elolvasta együtt a bibliai történetet.

Rupert már majdnem 7 éves, és egy igazi örökmozgó.

Rupert ezt kérdezte: „Mi egy bölcsesség?"

Nem egy bölcsesség – válaszolta Anna. A bölcsesség olyan, mint a józan ész. Ha bölcs vagy, tudod mit kell tenned különböző helyzetekben.

Rupert nem értette: „Miért mondta (Salamon), hogy vágják ketté a csecsemőt?
Salamon trükkösen mondta ezt – válaszolt Anna – hogy kiderüljön, ki a gyermek igazi anyja. Salamon tudta, hogy az az igazi anya, aki inkább odaadja a gyermekét valaki másnak, csak hogy ne érje bántódás.

Te mit mondanál?

Oszd meg másokkal, milyen kérdéseid támadtak a Bibliai Kalandtúra olvasása során, és milyen válaszokat találtál rájuk!! Ha nem találtál választ, írj nekünk az info@szentirasszovetseg.net emailcímre, és igyekszünk válaszolni!

Próbáld ki!

Minden nap döntéseket hozunk, hogy Isten akarata szerint látjuk és tesszük a dolgokat, vagy a saját utunk szerint. Most gondolj egészen hétköznapi esetekre, amiben döntéseket kell hoznod. (Például: új gyerek érkezik az osztályotokba – hogyan viselkedsz vele szemben? Vagy: kiválasztottak, hogy egy focicsapatban játssz, de a meccs időpontja miatt nem tudnál templomba menni vasárnap. Mit teszel?)

Játszd el mindkét példát úgy, hogy egyszer Isten akarata szerint döntesz, egyszer pedig a saját akaratod szerint. Mutasd meg mindkét változatot Túravezetődnek! (Eljátszhatod, vagy bábukat is használhatsz.)

Amikor ilyen helyzetbe kerülsz, mit teszel valójában? Beszélgess Túravezetőddel arról, hogyan lehet jól választani, és bölcs döntéseket hozni.