9. állomás: Énekek és mondások

43. Dicsérd az Urat!

A tanáraid és más felnőttek bőkezűen vagy fukarul bánnak a dicséretekkel? Milyen gyakran mondják, hogy „Ügyes vagy!”, „Nagyszerű!”, „Kitűnő!”? Milyen érzés, mikor megdicsérnek valamiért?
Milyen gyakran jut eszedbe, hogy te is hasonló dolgokat mondj barátaidnak vagy családodnak? Hogy viselkednek, amikor megköszönsz nekik valamit, vagy kedves szavakat intézel hozzájuk? Milyen érzés ez neked?
És mi a helyzet Istennel? Sokszor vagy ritkán dicséred Őt? Vagy ez olyasmi, amire nem is gondoltál eddig?
Dicsérd az Urat!
Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! Zsoltárok 103,2

Ez történt eddig…

Az ének írója a zsoltár elején belegondol, mi mindent tett érte Isten, ám hamarosan még nagyobb lelkesedés tölti be, mikor ráébred, hogy „az ÚR szeretete mindörökké az istenfélőkkel van”.

Zsoltárok 103,1-14

Dávidé. Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensőm az ő szent nevét! Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az ÚR. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izráel fiaival. Irgalmas és kegyelmes az ÚR, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az ÚR az istenfélőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk.

Mi történt ezután?

Az ének a továbbiakban mindenkit arra hív, hogy jöjjön és dicsérje Istent – erre buzdítja az angyalokat, Isten minden követőjét és a teljes teremtést!

Gondold végig!

Válaszoljatok közösen a Bibliai Kalandtúra 60. oldalán található kérdésekre!

Tudtad?

Zsoltárok könyve Ez a bibliai könyv 150 zsoltárt tartalmaz, ám más igehelyeken is olvashatunk a Bibliában hasonló stílusú imádságokat és zsoltárokat. Keressetek párat a Túravezetőddel!

Dal A „zsoltár” szó jelentése „hárfakísérethez való” vagy „vonóshangszerhez való”.

Író A 103. zsoltár egyike azoknak az énekeknek, melyeket valószínűleg Dávid írt.

 

Beszélgess Istennel!

Vannak olyan versek ebben a zsoltárban, amelyek pont a te érzéseid írják le? Használd Dávid szavait saját dicsőítő imádságodként!

Próbáld ki!

• Minden egyes hatszögre írj egy szót Istenről!
Majd illeszd össze a papírhatszögeket! Ragaszd őket egy sima papírháttérre, és szemléld meg az elkészült Istent dicsérő mozaikot! (file 2 hatszogek)
Milyen szavakkal tudnád leírni Istent? Készíts listát különféle hálaadó és
dicsérő szavakról!
• Szerezz különböző színű és formájú papírlapokat!
Készíts egy ehhez hasonló hatszög alakú kartonsablont, és a
• segítségével készíts még több ilyen alakzatot! (file 1 hatszog)

>> Töltse le a következő fájlt: 1!
>> Töltse le a következő fájlt: 2!