12. állomás: Ezt mondta Jézus

59. Az irgalmas samaritánus

Éltél már valaha ezekkel a kifogásokkal?
• Túl elfoglalt vagyok
• Túl fáradt vagyok
• Muszáj?
• Talán később…
• Valaki más is megteheti

2006-ban Mike Golding, egy tengerész lemondott arról, hogy megnyerjen egy egyéni vitorlás versenyt, inkább azt választva, hogy megmenti egyik versenytársát, Alex Thomsont, akinek a csónakja süllyedni kezdett. Később Alex így beszélt erről: „Nagyon hálás vagyok, amiért Mike visszafordult értem.” Szerinted Mike jól választott, vagy inkább tovább kellett volna mennie, hogy megnyerje a versenyt? Miért?

Néhányan kitűzték maguk elé, hogy minden nap legalább egy jó cselekedetet tesznek valakivel. Te meg tudnád ezt tenni?
Az irgalmas samaritánus
Ő pedig így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat.” Lukács 10,27

Ez történt eddig…

Jézust rengetegen ismerték, mint tanítót, aki Istenről beszélt hallgatóinak. Sokan hittek Benne, és követték Őt, mások azonban nem örültek üzenetének. Néha megpróbáltak kifogni Rajta lehetetlen kérdéseikkel. Ez történt ebben a bibliai történetben is.

Lukács 10,25-37

Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: „Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Ő pedig ezt mondta neki: „Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?” Ő pedig így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat.” Jézus ezt mondta neki: „Helyesen feleltél: tedd ezt, és élni fogsz.” Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól: „De ki a felebarátom?” Válaszul Jézus ezt mondta neki: „Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta; odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek?” Ő így felelt: „Az, aki irgalmas volt hozzá.” Jézus erre ezt mondta neki: „Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj.”

Mi történt ezután?

A Biblia nem árulja el, mit tett a férfi, miután Jézus elmondta neki ezt a történetet. Te mit gondolsz?

Gondold végig!

Válaszoljatok együtt a Bibliai Kalandtúra 78. oldalán található kérdésekre.

Tudtad?

Samáriaiak A zsidók és a samáriaiak egymáshoz közel éltek, de évszázadok óta ellenségek voltak. Senki azok közül, akik Jézus történetét hallgatták, nem számított volna arra, hogy egy samáriai lesz az a pozitív szereplő, aki segít a sérült férfin, ezért egy ilyen végkifejlet nagyon meglepte őket!

Istennek tetszően élni Ebben a történetben minden utazó egy-egy példa arról, mit tegyünk, vagy ne tegyünk. Jézus arra buzdított, hogy tegyünk úgy, mint a samaritánus. Isten Országában az emberek törődnek egymással, és feladják saját terveiket a szükségben levőkért.

Örök élet Ez az Istentől jövő élet, melyet mi, emberek is megtapasztalhatunk. Az örök élethez a Jézusban való hit és bizalom vezet. Nézz meg más bibliai verseket is az örök életről: János 3,16; 10,28; 14,1-4; 14,6.

 

Beszélgess Istennel!

Kérd meg Istent, hogy mutassa meg neked, ki az, akin szeretné, hogy segíts ma.

Próbáld ki!

Ha Jézus ma neked mondaná el ezt a történetet, szerinted hogyan adná elő? Ki lenne az összevert ember? Ki lenne az, aki nem állt meg segíteni? Ki lenne az irgalmas utazó, vagyis az, akitől a legváratlanabb, hogy társa segítségére siessen?

Találd ki a saját változatod, majd rajzolj képeket, vagy készíts fényképeket, melyekkel szemléltetheted az eseményeket! Kérd meg a barátaid, hogy segítsenek a képek elkészítésében vagy a jelenetek eljátszásában!

Ha nincs ötleted, képzelj el két rivális sportcsapatot! Az egyik drukkert összeverik, és otthagyják az út szélén. Két ember arra jár. Segíthetnének, de nem teszik. Majd megjelenik az ellenkező csapat egyik rajongója, és segít rajta.