12. állomás: Ezt mondta Jézus

60. Elveszett és megtaláltatott

Mindenki szereti a jó történeteket. Te milyen formában élvezed őket a leginkább? Könyvként? Filmként? Előadásként?

Mik a kedvenc történeteid?

Milyen jó könyveket olvastál vagy műsorokat láttál mostanában? Mit tanultál belőlük az életről?
Elveszett és megtaláltatott
Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre. Lukács 15,7

Ez történt eddig…

Jézus törődött azokkal, akikkel mások nem. Szívügyének tekintette, hogy találkozzon a szegényekkel; azokkal, akik alantas, megvetett munkákat végeztek vagy visszataszító betegségekben szenvedtek. Az ilyen emberek nagyon örültek, amiért Jézust barátjuknak mondhatták. De mások úgy gondolták, hogy egy olyan személynek, aki Istenről tanít, nem helyes ehhez hasonló alakokkal töltenie az idejét.

Lukács 15,1-10

A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt.A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak: "Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük."Ő erre ezt a példázatot mondta nekik:"Ha valakinek közületek száz juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy-e addig az elveszett után, amíg meg nem találja?És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében,hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk: Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat.Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre.""Vagy ha egy asszonynak tíz drahmája van, és elveszít egy drahmát, vajon nem gyújt-e lámpást, nem söpri-e ki a házát, és nem keresi-e gondosan, míg meg nem találja?És ha megtalálta, összehívja barátnőit és szomszédasszonyait, és így szól: Örüljetek velem, mert megtaláltam a drahmát, amelyet elvesztettem.Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek."

Mi történt ezután?

Jézus egy harmadik történetet is mondott az elveszettség állapotáról. Ezúttal egy fiúról szólt, aki elhagyta otthonát, de akinek az apja sosem adta fel a reményt, hogy vissza fog jönni. Olvassátok el a történetet a Lukács 15,11-32-ben!

Gondold végig!

Válaszoljatok együtt a Bibliai Kalandtúra 78. oldalán található kérdésekre.

Tudtad?

Elveszett Csak egy bárány veszett el a 100-ból, és csak egy érme veszett el a 10-ből. Isten mindig felkutatja azokat, akik eltávolodtak Tőle.

Ki fontos Jézus számára? Jézust úgy ismerték, mint a „vámszedők és bűnösök” barátját. Szeretett olyanok társaságában lenni, akiket a „jó emberek” nem tartottak érdemesnek a drága idejükre. Miért? Mert Isten szereti őket, és azt akarja, hogy ők is az Ő Országának lakosai legyenek.

Farizeusok A farizeusok mélyen vallásos zsidók voltak; Isten törvényének szakértői. Azt gondolták, pontosan tudják, milyen viselkedést vár el Isten az emberektől. Szörnyűnek tartották, hogy Jézus, aki azt állította magáról, hogy jól ismeri Istent, ennyire „rossz” emberekkel töltötte idejét.

 

Beszélgess Istennel!

Ha szeretnénk Istennel lenni, és már kértük Őt, hogy bocsássa meg nekünk, hogy a saját fejünk után mentünk, Ő mellettünk áll, még ha néha nem is érezzük így. Képzeld el, hogy te vagy a bárány vagy az érme, és Isten téged is keres!

Beszélgessetek!

Lewis és nagymamája, Ann, együtt elolvasták ezt a bibliai történetet.
Lewis 10 éves. Szeret templomba menni, amikor épp a nagymamájánál
tölti a hétvégét.
Lewis: „Miért akarna bárki is annyira megtalálni egyetlen elveszett
pénzérmét?”

Ann: „Abban az időben elképzelhető volt, hogy az asszony minden vagyona az a 10 drachma volt. Nem voltak bankok, ezért nem juthatott pénzhez mástól. Egyetlen pénzérme sokkal többet ért, mint ma.”
Lewis: „Akkor megérte keresni. Egyetlen elveszett bárány is nagyon fontos lehetett a pásztornak.”
Ann: „Van még valami kérdésed a történetről?”
Lewis: „Mit jelent az, hogy ‘megtérő’?“
Ann: „Azt jelenti, hogy bocsánatot kérsz, és komolyan is gondolod, ezért nem akarod még egyszer elkövetni ugyanazt a rossz dolgot. Ezeket a rossz dolgokat hívjuk ‘bűnöknek'.”
Lewis: „Ez az egész a bocsánatkérésről szól. Az a bárány olyan, mint valaki, aki valami rosszat tett, és bocsánatot kell kérnie, mielőtt visszatérhetne a többiekhez. A 99 másik báránynak nem kellett bocsánatot kérnie, mert nem tettek semi rosszat.”
Ann: „Szerinted lesz majd olyan, hogy a többi bárány tesz valami rosszat?”
Lewis: „Akkor olyanok lesznek, mint az elveszett bárány, és bocsánatot kell kérniük, és aztán meg megint másoknak is lehetnek bűneik. Szóval mi mind folyamatosan bűnöket követünk el, és bocsánatot kérünk miattuk.“
Ann: „Isten örül, amikor bocsánatot kérünk. Isten olyan, mint az asszony, aki megtalálta a tizedik drahmát, és mint a pásztor, aki rátalált a bárányra. Ha gonosz dolgokat teszünk, elveszettek vagyunk egészen addig, amíg beismerjük őket, és bocsánatot kérünk értünk – akkor viszont mindent újrakezdhetünk.”
Lewis: „Tetszik a bárányos történet. Jó arra gondolni, hogy Isten rám talál.”

Te mit mondanál?

Oszd meg másokkal, milyen kérdéseid támadtak a Bibliai Kalandtúra olvasása során, és milyen válaszokat találtál rájuk!! Ha nem találtál választ, írj nekünk az info@szentirasszovetseg.net emailcímre, és igyekszünk válaszolni!

Próbáld ki!

Írjatok saját színdarabot az egyik történethez! Beszélhetsz az egyik bárány vagy drahma szemszögéből. Mit gondolhatott az elveszett bárány? Mivel foglalkozhatott az egyik érme a megmaradt 9 közül?
Vagy koncentrálhatsz az emberi főszereplőkre: a pásztorra vagy az asszonyra. A Biblia elmondja, mit tettek – de vajon mit mondtak, és mit éreztek? Képzeld el, milyen idő lehetett, melyik napszakban történhettek az események, stb.
Vagy mi lenne, ha a hallgatóság egyik tagjának szemszögéből írnátok? Jézus barátai, a 12 tanítvány mind ott volt, de emellett vámszedők, akik helytelen módon éltek, és vallási vagy jogi vezetők is hallgatták őt. Mindannyian másképp értelmezték a történetet. Jézus azt tanítja, hogy Isten angyalai nagyon örülnek, ha csak egyetlen elveszett ember Istenhez fordul. Ez jó hír volt azoknak, akiket „bűnösnek” tartottak, de nem tetszett a vallási vezetőknek, akik büszkék voltak, mert úgy gondolták, hogy ők nincsenek az elveszettek közt.

Ha megírtad a színdarabod, többféleképpen is felhasználhatod. Találkozhatsz barátaiddal vagy testvéreiddel, és együtt előadhatjátok a darabot családotoknak. Vagy készíthettek bábokat (akár felhasználhatod a már meglevő játékaid is), és bábszínházat is alapíthattok (takarj be egy asztalt vagy székeket, és guggolj mögé, megemelve a bábokat!).