13. állomás: Ezt tette Jézus

64. Egy ember meggyógyul

Szerinted az emberek változhatnak?

Változtál valamiben a múlt évben vagy az utóbbi öt évben?

Gondolj egy jóbarátodra! Miben változott, mióta ismered őt?
Egy ember meggyógyul
Ő [Jézus] azonban nem engedte meg neki ezt, hanem így szólt hozzá: „Menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett az Úr veled, és hogyan könyörült meg rajtad.” Márk 5,19

Ez történt eddig…

Jézus és barátai egy csónakban voltak a vízen, amikor szörnyű vihar tört ki. Jézus pusztán a szavaival lecsendesítette a vihart! Tovább hajóztak, és biztonságosan kiértek a partra.

Márk 5,1-13

Azután elmentek a tenger túlsó partjára, a gadaraiak földjére. Amikor kiszállt a hajóból, egyszer csak szembejött vele a sírboltok közül egy tisztátalan lélektől megszállott ember, akinek a sírboltokban volt a lakása, és akit már lánccal sem tudott megkötözni senki. Mert már sokszor meg volt kötözve bilincsekkel és láncokkal, de szétszaggatta a láncokat, a bilincseket pedig összetörte, úgyhogy senki sem tudta megfékezni. Éjjel-nappal mindig a sírokban és a hegyek között tartózkodott, kiáltozott és kővel vagdosta magát. Amikor távolról meglátta Jézust, odafutott, leborult előtte, és hangosan felkiáltott: „Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten Fia? Az Istenre kényszerítelek, ne gyötörj engem!” Jézus ugyanis ezt mondta neki: „Menj ki, tisztátalan lélek ebből az emberből!” És megkérdezte tőle: „Mi a neved?” Az így felelt: „Légió a nevem, mert sokan vagyunk.” És nagyon kérte, hogy ne űzze el őket arról a vidékről. Ott a hegyoldalban volt egy nagy legelésző disznónyáj, ezért a tisztátalan lelkek azt kérték tőle: „Küldj minket a disznókba, hadd menjünk beléjük!” Megengedte nekik, a tisztátalan lelkek pedig kijöttek, és a disznókba költöztek; mire a nyáj, mintegy kétezer állat, a meredekről a tengerbe rohant, és belefulladt a vízbe.

Mi történt ezután?

Amikor a város lakói látták, hogy Jézus meggyógyította a férfit, félni kezdtek. Arra kérték Jézust, hogy menjen el. De az eset híre gyorsan terjedt, mert a férfi bejárta a környező városokat, és mindenkit megdöbbentett a beszámolójával.

Gondold végig!

Válaszoljatok együtt a Bibliai Kalandtúra 84. oldalán található kérdésekre.

Tudtad?

Temető Akkoriban a halottakat természetes vagy sziklába vájt barlangokba temették.

Gonosz lelkek Jézus néha olyan emberekkel találkozott, akiknek élete felett az ördög átvette az irányítást. Őrültnek tűntek és nem voltak a maguk urai. Jézus megparancsolta a gonosznak, hogy hagyja el ezeket az embereket (démonűzés). Ezzel bemutatta, hogy Isten hatalma sokkal nagyobb, mint a gonosz ereje.

Sokaság A szó, melyet a férfi saját neveként használt, a római hadsereg egy egységét jelenti: „légió”. Egy ilyen csapat 6000 emberből állt!

 

Beszélgess Istennel!

Jézusnak hatalma van arra, hogy megváltoztassa az ember életét. Mondd el neki, mi az, amit szeretnél, hogy megváltoztasson a te életedben!

Próbáld ki!

Mit gondolsz, létezik egy nem látható világ?
Némelyek szerint nem léteznek gonosz lelkek. Te mit gondolsz?

A Biblia ezt mondja róluk:
• A nem látható világ épp olyan valóságos, mint a körülöttünk levő világ.
• Léteznek testi szemünkkel nem látható lények. A János 4,24 szerint Isten Lélek.
• Vannak jó és gonosz szellemi lények.
• A Szentlélek Isten, és Ő a leghatalmasabb lélek mind közül.
• Ha Isten Lelke bennünk van, nem kell félnünk a gonosz lelkektől/démonoktól. Isten Lelke sokkal erősebb náluk.

Tudj meg többet a láthatatlan világról ezekben a bibliai versekben:
1 János 4,4
Lukács 23,46
2 Timóteus 1,7
Apostolok Cselekedetei 16,16–18
Lukács 10,17–20