13. állomás: Ezt tette Jézus

61. Jézus vendégül lát

Volt már olyan, hogy megosztottál egy csomag cukorkát vagy chipset egy barátoddal?

Mi történne, ha az egész osztályoddal vagy a gyülekezeteddel próbálnád megtenni ugyanezt? Neked maradna valami?

Ma mit fogsz megosztani másokkal?
Jézus vendégül lát
Ő ekkor így szólt hozzájuk: „Hát ti kinek mondotok engem?” Péter így felelt: „Az Isten Krisztusának”. Lukács 9,20

Ez történt eddig…

Jézus híre egyre terjedt! Csodálatos dolgokat tett: lecsendesített egy tomboló vihart, meggyógyította a betegeket, és még fel is támasztott egy ifjút! Az emberek most már mindenhova követték Őt, és izgatottan várták, mit fog tenni és mondani.

Lukács 9,10-20

Amikor az apostolok visszatértek, elbeszélték neki mindazt, amit tettek. Akkor maga mellé vette őket, és elvonult velük külön egy Bétsaida nevű városba. De amikor a sokaság észrevette, utánament. Jézus örömmel fogadta őket; beszélt nekik az Isten országáról, és a gyógyulásra szorulókat meggyógyította. Amikor a nap már hanyatlani kezdett, a tizenkettő odament hozzá, és ezt mondta neki: „Bocsásd el a sokaságot, hadd menjenek el a környező falvakba és településekre, hogy ott megszálljanak, és élelmet szerezzenek, mert itt lakatlan helyen vagyunk”. Ő azonban ezt mondta nekik: „Ti adjatok nekik enni!” Ők így válaszoltak: „Nincs nálunk több, mint öt kenyér és két hal, hacsak el nem megyünk, és nem veszünk eledelt ennek az egész sokaságnak”. Ugyanis mintegy ötezer férfi volt ott. Jézus erre így szólt tanítványaihoz: „Ültessétek le őket csoportokba ötvenenként!” Így tettek, és leültették valamennyit. Ő pedig vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta, megtörte, és a tanítványoknak adta, hogy tegyék a sokaság elé. Ettek és jóllaktak mindnyájan; azután összeszedték a megmaradt darabokat, tizenkét kosárral. Történt, hogy amikor egyszer magában imádkozott, és csak a tanítványok voltak vele, megkérdezte tőlük: „Kinek mond engem a sokaság?” Ők így válaszoltak: „Keresztelő Jánosnak, de némelyek Illésnek; némelyek pedig azt mondják, hogy a régiek közül támadt fel valamelyik próféta”. Ő ekkor így szólt hozzájuk: „Hát ti kinek mondotok engem?” Péter így felelt: „Az Isten Krisztusának”.

Mi történt ezután?

Jézus megkérte 12 tanítványát, hogy senki másnak ne beszéljenek arról, hogy Ő a Messiás. De innentől kezdve tudták, hogy barátjuk és mesterük még hatalmasabb, mint addig gondolták.

Gondold végig!

Válaszoljatok együtt a Bibliai Kalandtúra 84. oldalán található kérdésekre.

Tudtad?

Tanítványok Jézus idejében sok vallási mesternek voltak követői, azaz „tanítványai”. Olyanok voltak, mint a tanulni kész diákok. Jézus 12 embert választott ki, de nem csak ők követték Őt. Nagy tömegek mentek utána, bárhova tartott.

Kenyér Amikor Jézus ételt adott a sokaságnak, bizonyára örültek neki, de egyben visszagondoltak Mózes 2. könyvének történeteire. Amikor Mózes és a nép elhagyták Egyiptomot, 40 évig éltek a sivatagban, és ezalatt Isten végig megadta nekik a mindennapi kenyeret.

Bethsaida Ez egy halászváros volt. Innen származott Jézus három tanítványa, Péter, András és Fülöp.

 

Beszélgess Istennel!

Amikor legközelebb halat vagy kenyeret eszel, gondolj vissza erre a bibliai történetre, és többszörösen is köszönd meg Istennek, hogy ételt adott neked.

Próbáld ki!

Jézus azt kérdezte barátaitól: „És ti kinek mondotok engem?”
Készíts egy „minifelmérést” a gyülekezetedben, iskoládban vagy ismerőseid között, és kérdezd meg a többiektől, ők kinek gondolják Jézust. Használd fel ezeket a kérdéseket, vagy találj ki újakat! Ne felejtsd el te magad is kitölteni a kérdőívet!

1. Hallottál már Jézusról?

2. Hány évesen hallottál róla először?

3. Szerinted mennyit tudsz Jézusról?
• Nem sokat
• Egy keveset
• Egész sokat
• Nagyon sokat
• Mindent, amit csak tudni lehet róla

4. Mikor élte Jézus földi életét?

5. Hol élt Jézus?

6. Te kinek tartod Jézust?
• Egy átlagos személynek
• Egy jó embernek
• A valaha élt legjobb embernek
• Isten Fiának

7. Ha többet szeretnél tudni Jézusról, hogyan próbálnád ezt elérni?
• Kérdéseket tennék fel valakinek, aki ismeri őt
• Bibliát olvasnék
• Elmennék templomba
• Imádkoznék