2. állomás: Isten családja

7. Isten ígérete Ábrahámnak

Volt már, hogy késő éjjel kint voltál, és megfigyelted a csillagokat? Tiszta volt az idő, vagy felhős volt az ég? Sok csillagot láttál? Láttál hullócsillagot vagy üstököst is?

Amikor egy csillagot vagy egy bolygót látsz, meg tudod mondani, hogy melyik melyik? A csillagok fénye pislákol, de a bolygók fénye állandó.

Tudtad, hogy senki nem tudja, hány csillag is van valójában? A NASA asztrofizikusai a világegyetem csillagainak a számát 1021-re becsülik.
Ez 1.000.000.000.000.000.000.000 db!
Isten ígérete Ábrahámnak
Azután kivezette az Úr, és azt mondta: Tekints föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni! Azt mondta neki: Ennyi utódod lesz! 1Mózes 15,5

Ez történt eddig…

Abrám engedelmeskedett Istennek, Isten pedig gondoskodott Abrámról, és mindent megadott neki, amire szüksége volt. Azonban egy valami hiányzott: Abrámnak nem született gyermeke. Abrámnak egy fiúra lett volna szüksége, hogy továbbvigye a családot, ahhoz, hogy Isten ígérete, miszerint Abrám egy új nép atyjává lesz, beteljesedhessen.

1Mózes 15,1–7

Ezek után az események után így szólt az ÚR Abrámhoz látomásban: Ne félj Abrám! Én vagyok a pajzsod: jutalmad igen bőséges. De Abrám ezt mondta: Ó, Uram, URam! Mit adhatsz nekem, hiszen gyermektelen vagyok, és házamat a damaszkuszi Eliézer örökli. Nem adtál nekem utódot - mondta Abrám -, ezért a házamnál született szolga lesz az örökösöm. Ekkor így szólt hozzá az ÚR: Nem ő lesz az örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki tőled fog származni. Azután kivezette az ÚR, és azt mondta: Tekints föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni! Azt mondta neki: Ennyi utódod lesz! Abrám hitt az ÚRnak, aki ezért igaznak fogadta el őt. Azután ezt mondta neki: Én az ÚR vagyok, aki kihoztalak Úr-Kaszdimból, és neked adom ezt a földet örökségül.

Mi történt ezután?

Nem csak azt ígérte Isten Abrámnak és Sárának, hogy fiuk fog születni, hanem azt is, hogy sok utódjuk lesz: fiuknak gyermekei fognak születni, akiknek szintén születnek gyermekei és így tovább. Nehéz idők is jönnek majd: Isten még az egyiptomi fogságról is szót ejt, ami sokkal később következik majd be. Most Abrám és családja biztonságban lakhat Kánaán földjén. De vajon megtartja ígéretét Isten? Fog fia születni Abrámnak?

Gondold végig!

Válaszoljatok együtt a Bibliai Kalandtúra 18. oldalán található kérdésekre.

Tudtad?

Isten szól Hogyan beszélt Isten Abrámmal? Nem tudhatjuk: lehet, hogy hallható hangon, hírvivőn keresztül; vagy látomásban. A lényeg, hogy Isten beszélni szeretne az övéivel. Ma is.

Abrám fia Isten fiút ígért Abrámnak és Szárajnak. Ők hosszú időn keresztül vártak, és kételkedni kezdtek abban, amit Isten mondott. Abrámnak született egy Ismael nevű fia Száraj szolgálójától, Hágártól. Azonban Isten újra szólt Abrámhoz, és azt mondta, hogy beteljesíti az ígéretét, és hogy a fiú Száraj fia lesz.

Abrámból Ábrahám Mikor Isten másodszor szólt Abrámhoz, megváltoztatta a nevét Ábrahámra. Ez azt jelenti, „sok nép atyja”.

Isten családot választ A Biblia nem írja, hogy Isten azért választotta volna Ábrahámot, mert ő jó, vagy istenfélő ember lett volna, vagy hogy már korábban komolyan követte volna Istent. Olvashatunk Ábrahám hitéről a Bibliában a Zsidókhoz írt levélben, de ez a hit csak azután jött, miután Isten elhívta Ábrahámot, és csodálatos ígéreteket adott neki. Isten lépett először: Ábrahám hite válasz volt Isten cselekedetére. Az egész Biblián keresztül láthatjuk, hogy Isten nem azokat az embereket választja, akik alkalmasak, vagy méltók erre, ami jó hír mindannyiunk számára!

 

Beszélgess Istennel!

Adj hálát Istennek az összes családtagodért és minden barátodért!

Próbáld ki!

Isten megígérte Abrámnak, hogy sok utódja lesz, és hogy rajtuk keresztül „megáldja” (jót tesz) a világot. A Bibliai Kalandtúra című könyvben találkozhatsz közülük néhány gyermekkel, és azok gyermekeinek a gyermekeivel (és azok gyermekeinek a gyermekeinek a gyermekeivel…)
Lapozd fel a Máté 1,1-17-es részt. Ez Abrám utódainak a felsorolása (Isten később Ábrahámra változtatta a nevét). Ezen az állomáson Abrám fiáról és unokáiról fogsz még hallani. Később hallani fogsz még Dávid életéről, aki nagy király lett – és az ük-üknagyszüleiről, Rúthról és Boázról. Keresd meg a neveiket a listában!
Olvasd tovább, és fedezd fel, hogy ki származik még Abrám családjából! Amikor Isten azt mondta Abrámnak, hogy annyi utódja lesz, mint égen a csillag, az egyik közülük Jézus volt!
Egyetértesz azzal, hogy Jézus jó dolgokat tesz? Mi mindent tudsz róla? Barátjának tekint téged? Beszélgess Túravezetőddel róla!