14. állomás: Isten csodás terve

70. Jézus a Mennybe megy

Ha lenne egy egész családodnak szóló üzeneted, hogyan adnád át? Szerinted mennyi időbe telne mindenkivel megosztanod?

És ha az összes iskolatársadnak vagy a gyülekezetednek akarnád elmondani? Hogyan tennéd? Szerinted mennyi időbe telne?

Most képzeld el, hogy az egész világnak akarod ugyanezt elmondani! Hol kezdenéd? Hogyan bizonyosodhatnál meg róla, hogy mindenkihez eljut az üzenet? Mi lenne a segítségedre?
Jézus a Mennybe megy
János vízzel keresztelt, ti pedig nemsokára Szentlélekkel kereszteltettek meg.” Apostolok Cselekedetei 1,5

Ez történt eddig…

Miután Isten feltámasztotta Jézust, barátai és tanítványai többször is látták Őt. Megkérte őket, hogy adják tovább örömhírét az egész világnak, és megígérte, hogy el fogja küldeni a Szentlelket, hogy segítsen ebben nekik.

Apostolok Cselekedetei 1,1-11

Az első könyvet arról írtam, Teofilusom, amit Jézus tett és tanított kezdettől egészen addig a napig, amelyen felvitetett, miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él, amikor negyven napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országa dolgairól. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: „Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nemsokára Szentlélekkel kereszteltettek meg.” Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: „Uram, nem ebben az időben állítod fel újra a királyságot Izráelnek?” Így válaszolt: „Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.” Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta: „Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe.”

Mi történt ezután?

Visszamentek Jeruzsálembe, és vártak, ahogy Jézus kérte tőlük. Gyakran találkoztak – velük volt Jézus édesanyja, Mária; a testvérei és más követői. Közösen imádkoztak és egyre csak vártak.

Gondold végig!

Válaszoljatok együtt a Bibliai Kalandtúra 90. oldalán található kérdésekre.

Tudtad?

Lukács Orvos volt, és együtt utazott Pállal, aki Jézus hírét terjesztette. Két könyvet írt Jézusról és tanítványairól: Lukács „evangéliumát”, vagyis „örömhírét”, és az Apostolok Cselekedeteit, amely az ezutáni eseményekről szól.

Theofilus Lukács mindkét könyvét neki címezte. Nem tudhatjuk, ki volt, de a neve azt jelenti, „Isten barátja”.

Menny Ez a szó utalhat az égre, de utalhat Isten lakhelyére is. A 20. állomáson többet is megtudunk majd a Mennyről.

 

Beszélgess Istennel!

Gondolj Isten három csodálatos tulajdonságára! Térdelj le úgy, hogy homlokod a földet éri, és dicsérd Őt ezekért!

Próbáld ki!

Honnan tudhatjuk, milyen Isten? Ideje, hogy törjük a fejünket…
Jézus megmutatja nekünk, milyen Isten, mert Ő maga Isten (a Fiú). Amikor megnézzük, Jézus miket tett és mondott földi élete alatt, láthatjuk, Isten mennyire törődik velünk. Tudhatjuk, hogy Isten megért minket, bármin is megyünk keresztül. Tudja, milyen emberi lénynek lenni.

Ha ismerjük a Fiút, általa megismerjük az Atyát is. Az Atyaistent nem láthatjuk, de az Ő műve körülvesz minket ebben a világban, melyet teremtett.

Amikor Jézus (Isten, a Fiú) visszatért a Mennybe az Atyához, elküldte a Szentlelket, hogy ott legyen azokkal, akik Istent akarják követni. Ugyan nem láthatjuk a Szentlelket, de kérhetjük őt, hogy mindig legyen velünk. Ő segíteni fog nekünk, hogy Istennek tetsző módon élhessünk. Jézus földi életével ellentétben a Szentlélek nincs egyetlen helyhez kötve. Segít nekünk Istennel beszélnünk és meghallanunk a szavát. A Szentlélek az, ad vágyat nekünk arra, hogy többet tudjunk meg Istenről. Beszélgess erről Túravezetőddel!