14. állomás: Isten csodás terve

69. Jézus él

Jézus él
Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak: „Láttam az Urat!”, és hogy ezeket mondta neki. János 20,18

János 20,11-20

Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt; az egyik fejtől, a másik meg lábtól. Azok így szóltak hozzá: „Asszony, miért sírsz?” Ő ezt felelte nekik: „Mert elvitték az én Uramat, és nem tudom, hova tették.” Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá: „Asszony, miért sírsz? Kit keresel?” Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá: „Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom.” Jézus nevén szólította: „Mária!” Az megfordult, és így szólt hozzá héberül: „Rabbuni!” - ami azt jelenti: Mester. Jézus ezt mondta neki: „Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: Felmegyek az én Atyámhoz, és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez.” Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak: „Láttam az Urat!”, és hogy ezeket mondta neki. Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: „Békesség néktek!” És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat.

Beszélgessetek!

Salome és a barátja, Harry együtt olvasták el ezt a történetet.

Salome 10 éves és Németországban él.

Salome azon gondolkodott: Miért gondolta Mária, hogy Jézus a kertész? Te mit mondanál Saloménak?

Harry így válaszolt neki: „Mária nem számított rá, hogy Jézus tényleg fel fog támadni. Pár nappal korábban Jézus a szeme láttára halt meg a kereszten. Képtelen volt elhinni, hogy Jézus be fogja tartani ígéretét. Ezért biztosra vette, hogy az a bizonyos férfi csak a kertész lehet. Jézus minden szava igaz volt, amikor ezt mondta: „Meg fogok halni, de aztán fel fogok támadni.” De erre Mária csak akkor ébredt rá. amikor Jézus beszélni kezdett vele.

Te mit válaszolnál?

Oszd meg másokkal, milyen kérdéseid támadtak a Bibliai Kalandtúra olvasása során, és milyen válaszokat találtál rájuk!!