14. állomás: Isten csodás terve

68. Jézus meghal

Gondolj bele, miket tudtál meg eddig Jézusról! Emlékszel olyan történetre, ahol meggyógyított valakit? Milyen csodálatos dolgokat tett és mondott? Melyek voltak a legcsodálatosabb tettei?

Gondolnád, hogy egy ilyen embert később kigúnyolnak, megkínoznak és megölnek?

Láttál már Jézus haláláról szóló filmet? Melyik volt a legrosszabb része?
Jézus meghal
Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: „Elvégeztetett!” És fejét lehajtva, kilehelte lelkét. János 19,16-30

Ez történt eddig…

Pilátus kiállt a tömeg elé, és elmondta nekik, hogy semmi bűnt nem talált Jézusban. Szabadon akarta bocsátani Őt, de a tömeg egyre azt kiáltozta, hogy feszítse meg Jézust.

János 19,16-30

Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. Átvették tehát Jézust, ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett Koponya-helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készíttetett, és rátétette a keresztre. Ez volt ráírva: A NÁZÁRETI JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak: „Ne azt írd: A zsidók királya! - hanem ahogyan ő mondotta: A zsidók királya vagyok.” Pilátus így válaszolt: „Amit megírtam, megírtam.” A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felsőruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. Ekkor ezt mondták egymásnak: „Ne hasítsuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen!” Így teljesedett be az Írás: „Elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek.” Ezt tették a katonák. Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére, Mária, Klópás felesége, valamint a magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta ott állni anyját, és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához: „Asszony, íme, a te fiad!” Azután így szólt a tanítványhoz: „Íme, a te anyád!” És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az Írás, így szólt: „Szomjazom.” Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és odatartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: „Elvégeztetett!” És fejét lehajtva, kilehelte lelkét.

Mi történt ezután?

Jézus barátja, József engedélyt kapott, hogy eltemesse Jézust. Levette a holttestet a keresztről. Egy másik barát, Nikodémus segítségével leplekbe borították Jézus testét, majd egy barlangsírba fektették egy kertben. Hatalmas követ raktak a sír bejárata elé. Úgy tűnt, ezzel mindennek vége. De valóban így volt?

Gondold végig!

Válaszoljatok együtt a Bibliai Kalandtúra 90. oldalán található kérdésekre.

Tudtad?

Kereszt A keresztrefeszítés szörnyű halál volt. A halálraítélt maga cipelte keresztjét, melyre később felszegezték, majd függőleges helyzetbe emelték, a keresztet egy állványhoz erősítve. Gyakran több nap is eltelt az elítélt haláláig.

A zsidók királya Pilátus ragaszkodott hozzá, hogy ezt a kiírást tegyék Jézus keresztfájának fejrészére. Három nyelven írták oda (arámi, latin és görög), hogy mindenki elolvashassa.

Szivacs borral vagy ecettel A keresztrefeszítettek olcsó bort kaptak, hogy könnyítsenek fájdalmaikon.

 

Beszélgess Istennel!

Légy egy kicsit csendben, és gondolj bele, mennyi mindent adott fel Jézus értünk. Ezután saját szavaiddal adj neki hálát ezért!

Próbáld ki!

Gyakran azt tesszük, amit mi szeretnénk, és nem azt, amit Isten. Ezt hívjuk „bűnnek”. A bűneink eltávolítanak minket Istentől.
Bármilyen keményen is próbálkozunk, nem tudunk megszabadulni a bűneinktől. Valakinek bűnhődnie kell a mi gonoszságainkért. Csak egy személy bánhat el a bűnnel – Jézus!

Amikor Jézus meghalt a kereszten, a mi bűneinkért szenvedett. Mivel feltámadt, ezzel lehetővé tette, hogy követői közel kerülhessenek Istenhez. Jézus az, aki megszabadít minket bűneinktől.

Ha elfordulunk a bűneinktől, és bocsánatot kérünk Istentől, megbocsát nekünk, és örökké Vele lehetünk. Ez Jézus ingyen ajándéka. Nem érdemelhetjük ki vagy fizethetjük meg, csak elfogadhatjuk.

Amikor Jézus mellett döntünk, és bocsánatot kérünk Istentől, Ő semmissé teszi addigi bűneinket, és tiszta lappal indulhatunk. Ekkor kezdődik az igazi kaland: Jézus követése. Beszélgethetsz ettől Túravezetőddel vagy egy barátoddal a gyülekezetből.