10. állomás: Isten hírnökei

48. Dániel

Dániel
...szomorú hangon kiáltott Dánielnek. Így szólt Dánielhez a király: Dániel, aki az élő Isten szolgája vagy! A te Istened, akit te állhatatosan tisztelsz, meg tudott-e menteni az oroszlánoktól? Dániel 6,21b

Dániel 6,12-24

Azok az emberek pedig odasiettek, és ott találták Dánielt, amint Istenéhez könyörgött és esedezett. Akkor a király elé járultak, és ezt mondták a királyi rendeletre hivatkozva: Ó király! Nem írtad-e alá azt a rendeletet, hogy aki harminc napon belül bármiért könyörög, akár istenhez, akár emberhez rajtad kívül, azt dobják az oroszlánok vermébe? A király így válaszolt: De igen, így van, a médek és a perzsák visszavonhatatlan törvénye szerint. Ekkor ők azt mondták a királynak: A zsidó foglyok közül való Dániel semmibe sem vesz téged, ó király, sem azt a rendeletet, amelyet aláírtál, hanem napjában háromszor könyörög Istenéhez. Amikor a király ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, és azon töprengett: hogyan segíthetne Dánielen. Napnyugtáig azon igyekezett, hogy megmentse őt. De azok az emberek újra a királyhoz siettek, és ezt mondták neki: Tudnod kell, ó király, hogy a médek és a perzsák törvénye szerint nem szabad megmásítani semmiféle rendeletet vagy végzést, amelyet a király elrendelt. Ekkor a király parancsára előhozták Dánielt, és az oroszlánok vermébe dobták. De a király ezt mondta Dánielnek: A te Istened, akit állhatatosan tisztelsz, szabadítson meg téged! Odavittek egy követ, és a verem szájára tették; a király pedig lepecsételte gyűrűjével, valamint főrangú embereinek a gyűrűjével, hogy Dániel sorsán ne lehessen változtatni. Azután a király a palotájába ment, és böjtölve töltötte az éjszakát; nőt sem engedett be magához, és kerülte őt az álom. Hajnalhasadáskor mindjárt fölkelt a király, és sietve odament az oroszlánok verméhez. Amikor odaért a veremhez, szomorú hangon kiáltott Dánielnek. Így szólt Dánielhez a király: Dániel, aki az élő Isten szolgája vagy! A te Istened, akit te állhatatosan tisztelsz, meg tudott-e menteni az oroszlánoktól? Dániel így felelt a királynak: Király, örökké élj! Az én Istenem elküldte angyalát, és az bezárta az oroszlánok száját, úgyhogy nem bántottak engem. Mert ő ártatlannak talált engem, és téged sem bántottalak meg, ó, király, semmivel. Akkor a király nagyon megörült, és kihúzatta Dánielt a veremből. Ki is húzták Dánielt a veremből, és semmi sérülés nem volt rajta található, mert hitt Istenében.

Beszélgessetek!

Joel és édesanyja, Ana együtt
olvasták ezt a bibliai történetet.

A tízéves Joel Argentínában él,
szeret úszni, és szereti a matematikát.

Joel ezt kérdezte: Hogy tudott Dániel ennyire bízni Istenben?

Ana így válaszolt: Gyermekkora óta Dánielt megtanították a zsidók történelmére; mindent arról, hogyan hagyták el Egyiptomot és a tízparancsolatot. Ismerte Isten természetfeletti erejét, és a csodákat, amiket értük tett. Ez az ismeret generációról generációra szállt, míg a szülei vele is megosztották.

Noha Dániel élete veszélyben forgott, továbbra is engedelmes maradt, és Istennek adta meg a tiszteletet. „Ne imádj más istent rajtam kívül." (2Mózes 20, 1-7). Dániel követte Isten parancsait, és Isten megóvta őt.

Amit a király Dánielnek kívánt, valóban bekövetkezett: „A te Istened, akit állhatatosan tisztelsz, szabadítson meg téged!" (Dániel 6,17)

Amikor engedelmeskedünk Istennek, biztosak lehetünk benne, hogy megoltalmaz minket.

Te mit mondanál?

Oszd meg másokkal, milyen kérdéseid támadtak a Bibliai Kalandtúra olvasása során, és milyen válaszokat találtál rájuk!! Ha nem találtál választ, írj nekünk az info@szentirasszovetseg.net emailcímre, és igyekszünk válaszolni!