10. állomás: Isten hírnökei

46. Ézsaiás

Történt már olyan, hogy olyasmiért vádoltak, amit nem tettél meg?

Volt már olyan, hogy szándékosan felvállaltad a bűnbak szerepét?

Most képzeld el, hogy valami rosszat tettél, és valaki más tudatosan magára vállalja a neked járó büntetést. Senki nem kényszerítette őt erre, mégis így döntött. Milyen érzés lenne?
Ézsaiás
Mily szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába! Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak: Istened uralkodik! Ézsaiás 52,7

Ez történt eddig…

Júdea és Izráel királyainak uralkodása alatt Isten küldöttei, vagyis „prófétái” arra intették az embereket, hogy forduljanak el bűnös életmódjuktól, és térjenek vissza Istenhez. Ha nem így cselekednek, ellenségeik száműzik majd őket földjükről. Ez Ézsaiás könyvének első részének üzenete. Azonban a második részben már a babiloni fogságban élőkhöz szól. Isten szavai itt reményt adnak a jövőre nézve: vissza fognak térni földjükre, és Ézsaiás beszél nekik eljövendő vezetőjükről is, a Messiásról, aki meg fogja menteni Isten népét.

Ézsaiás 53,1-12

Ki hitte volna el, amit hallottunk, ki előtt volt nyilvánvaló az ÚR hatalma? Mint vesszőszál, sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az ÚR őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. 7Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül ki törődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés?! A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul. Az ÚR akarata volt az, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az ÚR akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közbenjárt a bűnösökért.

Mi történt ezután?

Sokan vallják, hogy ezek a szavak Jézusról szólnak. Látod az ő szenvedésére és halálára vonatkozó utalásokat? (Ha még többet szeretnél tudni, lásd a 14. állomást!) Ézsaiás könyve azt hirdeti, hogy Isten különleges Szolgája fel fogja vállalni a büntetést a mi bűneinkért. Csodálatos belegondolni, hogy mindezt körülbelül 800 évvel Jézus születése előtt írta!

Gondold végig!

Válaszoljatok közösen a Bibliai Kalandtúra 66. oldalán található kérdésekre!

Tudtad?

Ézsaiás Ézsaiás próféta volt, és gazdag, közismert családból származott. Egy nap a templomban dicsőítette Istent, amikor Ő megkérte, hogy legyen hírnöke, vagyis „prófétája”.

A Szolga Ézsaiás gyakran említette az Úr Szolgáját. Azt tanítja, hogy az Úr Szolgáját kínozni fogják, majd megölik őt az emberek minden gonoszsága miatt. A keresztyének hiszik, hogy ez a Szolga maga Jézus.

Fogság Isten népe nem Neki tetszően élt, és ellenségeik folyamatosan veszélyt jelentettek számukra. Ézsaiás beszélt mindarról, amit megértett az aktuális eseményekből, és próbálta figyelmeztetni a népet, hogy száműzetés vár rájuk, és más országokba kerülnek majd, foglyokként.

 

Beszélgess Istennel!

„Köszönöm, Istenem, hogy a Biblia igaz, és felfed Téged számunkra.”

Próbáld ki!

Ézsaiás szóban elmondta, majd egy könyvtekercsre lejegyezte Isten Szolgájáról szóló próféciáját. Készíts te is saját „újságot”, melybe te is lejegyezheted az Istentől kapott üzeneteid, ahogy Ézsaiás tette.
Vizsgálj meg egy újságot; nézd meg, hogy néz ki. A lap tetején hatalmas címet láthatsz, gyakran szokatlan betűtípusban. Az oldal hasábokra van osztva. Mindegyik cikk vagy rövidebb rész nagybetűs főcímmel kezdődik, majd kisebb betűkkel írva több információt vagy egy történetet találunk. Gyakran vannak benne képek, néha reklámok is.
Gondolj néhány bibliai eseményre, amelyekről beszámolhatsz újságodban! Például Ézsaiáshoz hasonlóan előretekinthetsz Jézus eljövetelére, és írhatsz az Ő életéről. Vagy kiválaszthatod valamelyik bibliai történetet vagy személyt, ami vagy aki már szerepelt a Bibliai Kalandtúrában.
Újságodat elkészítheted digitálisan: a számítógép monitorján megtervezheted a lapbeosztást, és beszúrhatsz szövegeket vagy képeket. Vagy használhatsz nagy papírlapokat, és ráragaszthatod az általad készített képeket és történeteket.
Kérd meg Túravezetőd vagy más barátaidat, segítsenek, hogy az újságod még izgalmasabb és sokszínűbb lehessen!