6. állomás: Isten hősei

28. Gedeon

Mit vennél fel, vagy mit vinnél magaddal, hogy megvédjen egy esős és viharos napon?

Mit csinálnál, vagy mit vennél fel, hogy megvédd magad a káros sugaraktól egy nyári nap?

Mit vennél fel, vinnél magaddal, vagy mit tennél, hogy megvédd magad egy erős és hatalmas ellenséges hadseregtől?
Gedeon
...és összetörték a cserépfazekakat; bal kezükben fogták a fáklyákat jobb kezükben pedig a kürtök voltak, amelyekkel kürtöltek, és kiáltoztak: Fegyverre, az ÚRért és Gedeonért! Bírák 7,20B

Ez történt eddig…

A környező népek megkeserítették Isten népének az életét, ezért sokan azt gondolták, Isten elhagyta őket, de nem így volt! Azért, hogy segítsen rajtuk, az Úr egy embert, akit Gedeonnal hívtak, nagy kihívás elé állított. Gedeon viszont egyáltalán nem volt bátor, így rengeteg kifogást hozott fel, hogy ne kelljen megtennie, amit az Úr kér tőle. Annyira aggódott, hogy jelet kért az Úrtól – valami rendkívülit – ami bebizonyítja Isten szándékának a komolyságát. Isten tudta, hogy Gedeonnak sok megerősítésre van szüksége, hogy higgyen Benne, és hogy bátorságot adjon neki ahhoz, hogy megtegye, amit az Úr kér tőle.

Az ÚR ezt mondta Gedeonnak: Ezzel a háromszáz emberrel, akik szürcsöltek, szabadítlak meg benneteket, és adom a kezedbe Midjánt. A nép többi része pedig menjen haza! Akkor ez a nép magához vette az élelmet és amazoknak a kürtjeit. A többi Izráelből való férfit pedig elküldte, mindenkit a maga sátrába, és csak a háromszáz férfit tartotta magánál. Midján tábora alattuk volt a síkságon. Azon az éjszakán ezt mondta neki az ÚR: Kelj föl, támadd meg a tábort, mert a kezedbe adtam azt! De ha félsz megtámadni, menj le előbb a legényeddel, Purával, a táborhoz. Hallgasd meg, miről beszélnek, akkor majd felbátorodsz és rá mersz támadni a táborra! Lement tehát legényével, Purával, egészen a tábori előőrsökig. Midján, Amálék és a keleti törzsek úgy ellepték a völgyet, mint egy sáskahad, tevéiknek nem volt se szeri, se száma: annyian voltak, mint a tenger partján a föveny. álmot láttam, hogy egy kerek árpakenyér gurult le Midján táborára, és amikor a sátorhoz ért, úgy megütötte, hogy ledőlt; felfordította és összedőlt a sátor. A társa így felelt neki: Nem más ez, mint az izráeli Gedeonnak, Jóás fiának a fegyvere. Kezébe adta az Isten Midjánt és az egész tábort. Amikor Gedeon meghallotta az elmesélt álmot és annak a megfejtését, leborult imádkozni. Azután visszatért Izráel táborába, és azt mondta: Keljetek föl, mert kezetekbe adta az ÚR Midján táborát! A háromszáz embert három csapatra osztotta, mindenkinek a kezébe egy-egy kürtöt adott, meg egy üres cserépfazekat és egy fáklyát a fazékba. Majd ezt mondta nekik: Rám figyeljetek, és aszerint cselekedjetek; amikor én elérem a tábor szélét, ugyanazt tegyétek, amit én teszek! Ha megfújom a kürtöt én, meg a velem levők mind, akkor ti is fújjátok meg a kürtöt az egész tábor körül, és kiáltsátok: Az ÚRért és Gedeonért! Amikor Gedeon és száz embere a tábor széléhez érkezett a középső őrségváltás elején - mert éppen akkor állították fel az őröket -, megfújták a kürtöket, és összetörték a kezükben lévő cserépfazekakat. Ekkor belefújt a kürtbe mind a három csapat, és összetörték a cserépfazekakat; bal kezükben fogták a fáklyákat jobb kezükben pedig a kürtök voltak, amelyekkel kürtöltek, és kiáltoztak: Fegyverre, az ÚRért és Gedeonért! Mindenki megállt a helyén a tábor körül. Az egész tábor viszont futásnak eredt, ordítozva menekültek.

Mi történt ezután?

Mi történt ezután?
Gedeonnak és a népnek bízniuk kellett egy láthatatlan Istenben. Ez nem volt könnyű, de képzeld el, mit jelentett nekik ez a különös győzelem! Ahogy szinte mindig, amikor valami nagyszerű történik, itt is voltak olyanok, akiket öröm helyett irigység töltött el.
A Bírák 8-ban olvassuk, hogy Gedeon nem követte mindenben Isten útját, és visszaélt a győzelemmel. Annak ellenére, hogy Gedeon egyfajta „megváltója” volt Isten népének, ő is csak egy ember volt, aki hibákat követett el. Ennek ellenére vezetni tudta Isten népét, és haláláig béke uralkodott az országban.

Gondold végig!

Válaszoljatok közösen a Bibliai Kalandtúra 42. oldalán található kérdésekre!

Tudtad?

Midianiták Hét éven keresztül támadták a midianiták Izráelt. Kegyetlenek és félelmetesek voltak, és az izraelitáknak titokban kellett learatniuk a gabonájukat, hogy ne rabolják el tőlük.

Kürtök Gedeon minden harcosa magával vitt egy kürtöt, amit sófárnak neveztek. Ezt egy kos vagy kecske csavart szarvából készítették.

Fáklya A fáklyák olyan botok voltak, aminek a végére olajba áztatott szövetet tekertek, amit aztán meggyújtottak.

Gedeon hadserege Gedeonnak legelőször még egy 32.000 fős hadserege volt. Isten viszont azt akarta, hogy tudják meg, az Ő ereje győzte le a midianitákat, így hazaküldette Gedeonnal a sereg nagy részét. Végül csak 300 emberrel indult Gedeon a csatába!

 

Beszélgess Istennel!

Kérd Istent, hogy tegyen olyan bátorrá, hogy kiállhass az igazság mellet, és az Ő akarata szerint tudj élni.

Próbáld ki!

Képzeld el, hogy te vagy Gedeon seregének egyik harcosa. Annak ellenére, hogy még évezredek múlva találják csak majd fel, birtokodba került egy mobiltelefon, és sms-eket küldesz az otthoni barátaidnak. Figyelj arra, hogy egy üzenet maximum 140 karakterből állhat, de az üzenetek száma nincs korlátozva.

A legelején még magabiztos vagy: a 32.000 katona egyike vagy. Ám Gedeon hazaküld ebből 22.000–et, mert félnek (Bírák 7,3). A hatodik versben a megmaradt létszám tovább csökken 300-ra (s te egy vagy közülük)! Folytasd a történetet, de gondoskodj róla közben, hogy az otthoni barátaid megtudják, mi történt és miért!