6. állomás: Isten hősei

30. Ruth

Ismersz valakit, aki valami nagy tettet hajtott végre?

Neked volt már valamilyen „nagy tetted”?

Mindannyiunk élete különböző. Mi a legnagyobb dolog, amit Isten megtett érted? Tedd fel valaki másnak is ezt a kérdést!
Ruth
De Ruth azt felelte: Ne unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled. Mert ahová te mégy, odamegyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ruth 1,16

Ez történt eddig…

Ruth a bírák korában élt. Nem Izraelből, hanem egy szomszédos országból, Moábból származott. Egy olyan férfi felesége volt, aki elmenekült Izraelből édesanyjával, édesapjával és testvérével a fenyegető éhínség miatt. Moábban viszont a család minden férfitagja megbetegedett és meghalt.

Ruth anyósa, Naomi, vissza akart térni Izraelbe. Azt javasolta a menyeinek, hogy maradjanak a szüleik családjával, de Ruth ezt elutasította. Meg volt győződve arról, hogy Naomi Istene az egyetlen igaz Isten, és támogatni akarta Naomit, aki már öreg volt.

Ruth 2,1-12

Volt Naominak a férje után egy rokona, név szerint Boáz, egy jómódú ember az Elimelek nemzetségéből. Azt mondta egyszer a móábi Ruth Naominak: Hadd menjek ki a mezőre kalászt szedni valaki után, akinek megnyerem a jóindulatát! Naomi azt felelte neki: Eredj, leányom! El is ment, és kiérve a mezőre, szedegetett az aratók után. Történetesen az Elimelek nemzetségéből származó Boáz szántóföldje volt az. Éppen akkor ment ki Boáz is Betlehemből, és azt mondta az aratóknak: Az ÚR legyen veletek! Azok így feleltek neki: Áldjon meg az ÚR! Majd ezt mondta Boáz annak a legénynek, aki az aratók felügyelője volt: Ki ez a fiatalasszony? A legény, az aratók felügyelője ezt felelte: Az a móábi fiatalasszony ő, aki Naomival jött meg Móáb mezejéről. Azt kérte, hogy hadd szedegessen és gyűjtögessen a kévék között az aratók után. Így jött ide, és talpon van reggeltől mostanáig; alig pihent egy keveset. Ekkor azt mondta Boáz Ruthnak: Hallgass ide, leányom! Ne menj te más mezőre szedegetni, ne is menj innen máshová, hanem maradj csak a szolgáim nyomában! Legyen szemed a mezőn, ahol aratnak, és menj utánuk! Megparancsoltam a szolgáknak, hogy ne nyúljanak hozzád, és ha megszomjazol, menj az edényekhez, és igyál abból, amiből a szolgák merítenek. Ruth arcra borult, a földig hajolt, és ezt mondta Boáznak: Hogyan nyerhettem el jóindulatodat, hogy pártfogásodba vettél, holott én idegen vagyok? Boáz így válaszolt neki: Apróra elbeszélték nekem mindazt, amit anyósoddal tettél férjed halála után: hogyan hagytad el apádat, anyádat, szülőföldedet, és hogyan jöttél el egy olyan nép közé, amelyet azelőtt nem is ismertél. Fizessen meg tetteidért az ÚR, legyen bőséges jutalmad az ÚRtól, Izráel Istenétől, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni.

Mi történt ezután?

Boáz gondot viselt Ruthra, mert ő is hűséges volt Naomihoz. Kiderült, hogy Boáz Naomi férjének a rokona volt, és így megvolt a joga arra, hogy elvegye Ruthot. Ez meg is történt, és fiúk született, akit Obédnak neveztek el. Amikor ő felnőtt, megházasodott, és nekik is fiúk született: Isai. Ő nem lett olyan híres, mint legkisebb fia, Dávid, aki viszont Izrael legfontosabb királya lett.
Az Újszövetségben olvasunk arról, hogy Jézus Dávid – és így Ruth – leszármazottja.

Gondold végig!

Válaszoljatok közösen a Bibliai Kalandtúra 42. oldalán található kérdésekre!

Tudtad?

Özvegyek Ha valakinek meghalt a férje és megözvegyült, vagy ha a szülei meghaltak, és árva lett, többé nem volt senki, aki gondoskodott volna róla, vagy megvédte volna. A család többi tagjának lett ez a feladata. Noha Boáz nem volt Naomi legközelebbi rokona, mégis gondoskodott róla és Ruthról.

Szedegetés Isten a törvényében gondoskodott a szegényekről. Aratáskor a mezők széleit nem aratták le, és mindent, amit a földre ejtettek ott kellett hagyni a szegényeknek, hogy „összeszedegethessék”.

Árpa Az árpa aratása volt az első az év során, és az ideje valamikor tavaszra esett. Éles késsel vagy félkör alakú sarlóval vágták le, majd kévékbe kötötték.

Saru Ebben az időben az volt a jele egy szerződés megkötésének, hogy odaadták a sarujukat a másiknak. Az eladónak kellett levetnie, és odaadnia a vásárlónak. Ez volt a jele annak, hogy az eladott „áru” többé nem volt a birtokában. Olvasd el Ruth könyvének 4. fejezetét, hogy megtudd, mit tett Boáz.

 

Beszélgess Istennel!

Adj hálát Istennek mindenkiért, akit szeretsz, és aki szeret téged.

Beszélgessetek!

Kes és vasárnapi iskolás tanítója, Jenny együtt elolvasták ezt a bibliai történetet.
Kes 11 éves, és Észak Wales-ben él.
Kes megkérdezte: „Talált magának Naomi férjet? Miért volt akkoriban olyan
fontos, hogy valaki tovább vigye a család nevét?”

Jenny válasza: „a Biblia nem mondja el nekünk, mi történt Naomival ezek után. Boáz és Ruth házassága után a hagyomány miatt feltehetően velük élt, és ők gondoskodtak róla. A világban többfelé szokás, hogy a nagymamák megházasodott gyermekeikkel élnek, és ők vigyáznak a gyerekekre, amíg a szülők dolgoznak. Nagyon sok ilyen családot ismertem meg, amikor Kínában jártam. Nem volt jellemző, hogy az özvegy nagymama új férj után nézzen. Boldog volt, hogy a családjával lehet élete végéig, ez elvárás is volt. Ott etették és ruházták, és kényelmes otthonban lakhatott egy olyan családdal, akik gondoskodtak róla, ha megbetegedett, vagy amikor már nagyon öreg lett.
Ami a család nevét illeti, ez egy olyan dolog volt, amit akkor nagyon fontosnak tartottak. Én is ismerek olyan párt, akik házasságuk után mindkét családnevet felvették, hogy emlékezzenek, és büszkék lehessenek mindkettőre. Ennek a történetnek az a szépsége, hogy Ruth és Boáz egyik leszármazottja egy nagyon különleges személy volt: Jézus.”
Kes: „Sosem túl késő megtalálni a boldogságot. Talán talált még valakit Naomi is.”

Te mit mondanál?

Oszd meg másokkal, milyen kérdéseid támadtak a Bibliai Kalandtúra olvasása során, és milyen válaszokat találtál rájuk!! Ha nem találtál választ, írj nekünk az info@szentirasszovetseg.net emailcímre, és igyekszünk válaszolni!

Próbáld ki!

Ez egy nagyszerű történet Isten gondoskodásáról. Ruth megtette, amit tudott, hogy gondoskodjon Naomiról; Boáz pedig megtett mindent, hogy mindkettőjükről gondoskodjon. Isten annyi mindent biztosít! Mit mond ez el nekünk Istenről? Ez a történet megmutatja, hogy Istent érdekli az életünk, a része akar lenni annak, és azt akarja, hogy mi is részeseivé váljunk a közvetlen környezetünkkel, de az országunkkal és a világgal kapcsolatos terveinek is.

Kérd meg a Túravezetődet, segítsen találni valakit, akit Isten arra használt, hogy segítsen másoknak. Ez lehet egy misszionárius gyülekezeti tag vagy valaki az iskoládból. Érdemes még olyan nemzetközi közhasznú alapítványoknál is megnézni, mint a Baptista Szeretetszolgálat (www.hbaid.org).

Járj utána, mit csinálnak, és miért? Keress bizonyítékokat Isten gondoskodására: mit cselekszik az Úr és kiért? Hogyan munkálkodik Isten azon keresztül, amit ez a személy/szervezet tesz?

Gondolkozz azon, hogyan segíthetnél valakit ezen a héten! Kérd ebben Isten segítségét!