17. állomás: Istenhez tartozni

81. Isten a javunkat munkálja

Van, hogy a suliban csapatokat választotok, mondjuk sport vagy csapatmunka céljából? Kit választasz – a legmagasabbat, a leggyorsabbat, a legerősebbet, a legokosabbat, a barátaidat?

Képzeld el, hogy mindenki egy csapatban van – és csak te vagy a másik csapatban. Hogy éreznéd magad, ha egyedül kéne az ellenféllel szembenézned?

Most képzeld el, hogy Isten csatlakozik a csapatodhoz. Most milyen érzés, hogy tudod, Isten is a te oldaladon áll?
Isten a javunkat munkálja
Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Róma 8,31

Ez történt eddig…

Pál olvasói különleges köszöntésével kezdi a levelét; gyakorlatilag semmit sem olvasunk Pálról magáról. Aztán rögtön a mondandója közepébe vág.
Sokan elutasították és gyanakvóak voltak az új hittel, a keresztyénséggel kapcsolatban. Megpróbálták megállítani. Sokakat, akik hittek Krisztusban, üldöztek, és a hitük miatt nehéz idők vártak rájuk. Néha emiatt arra gondoltak, hogy Isten megtagadta őket.

Róma 8,28-39

Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk? Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Hiszen meg van írva: „Teérted gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat.” De mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.

Mi történt ezután?

Pál különböző nemzetiségű embereknek beszélt Jézusról, és mindenhol jól fogadták üzenetét – kivéve a zsidók. Pál nem mérges azért, mert az emberek elutasítják az üzenetet Jézusról, hanem nagyon szomorú. De Isten biztosítja őt arról, hogy ez meg fog változni – Isten időzítésében a zsidók is el fogják fogadni Isten szeretetét Jézus Krisztusban.

Gondold végig!

Válaszoljatok együtt a Bibliai Kalandtúra 108. oldalán található kérdésekre.

Tudtad?

A Rómaiakhoz írt levél Ezt Pál írta a római gyülekezetnek. Mielőtt megírta, még sosem járt Rómában, de sok embernek ismerte a már a nevét onnan.

Levélírás Egy olyan feladat volt, amit egy szolga vagy egy rabszolga végzett. Pál mondta, mit szeretne leírni, és valaki leírta. Nézd meg a Róma 16,22-őt, hogy ki írta le ezt a levelet Pálnak!.

Pál üzenete Ebben a levélben Pál elmagyarázza a jó hírt Jézusról. Mindenki követett el rossz dolgokat, senki sem tökéletes: tehát mindannyiuknak szüksége van Istenre, hogy megmentsen minket. Amikor Jézus meghalt és Isten visszahozta Őt az életbe, ezáltal ezt lehetővé tette. Az üdvösség Isten ingyenes ajándéka mindannyiunk számára: annyit kell csak tennünk, hogy „igen”-t mondunk rá.

 

Beszélgess Istennel!

Kérd meg Istent, hogy segítsen az életedet odaadni Neki!

Próbáld ki!

A Róma 8,38 egy nagyszerű Igeszakasz! Elmondja nekünk, hogy „semmi sem választhat el minket Isten szeretetétől”!
Pál felsorol négy dolgot, ami elválaszthat Istentől – de kijelenti, hogy még ezek a dolgok sem elég erősek ahhoz, hogy Isten szeretetét elvegye tőlünk:
• „sem halál sem élet”
• „sem angyalok sem fejedelmek”
• „sem a jelen sem a jövő”
• „sem magasság sem mélység” (Róma 8,38-39)

Keress egy nagy papírlapot és rajzeszközöket! Ábrázold ki az igeszakaszt festés, rajzolás, magazinokból kivágott képek vagy versek segítségével!

Köszönd meg Istennek, hogy semmi sem választhat el téged Tőle!