7. állomás: Istenhez tartozó nemzet

35. Dávid király

Milyen olyan dolog jut eszedbe, ami nagyon rövid ideig tart?

Milyen dolog jut eszedbe, ami örökké tart?

Milyen hosszú szerinted az „örökké”?
Dávid király
Így a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz. 2Sámuel 7,16

Ez történt eddig…

Saul története szomorú véget ért. A férfi, aki prófétaként kezdte, végül elfordult az élő Istentől, és még egy boszorkányt is felkeresett, hogy megtudja, mit kellene tennie. Isten nem szólt hozzá többé. Meghalt egy nagy csatában, három fiával együtt.
Mindezek után Dávid az ország egy másik területére ment, ahol királlyá koronázták, majd sikerrel uralkodott.
Dávid elhozatta a Szövetség Ládáját, Isten jelenlétének szimbólumát Jeruzsálembe, ahol templomot akart építeni az élő Istennek.

2Sámuel 7,1-13

Amikor a király már a palotájában lakott, és az ÚR mindenfelől nyugalmat adott neki ellenségeitől, ezt mondta a király Nátán prófétának: Nézd, én cédruspalotában lakom, az Isten ládája pedig sátorlapok között lakik. Nátán ezt mondta a királynak: Tedd meg mindazt, ami szándékodban van, mert veled van az ÚR! De még azon az éjszakán az történt, hogy így szólt az ÚR igéje Nátánhoz: Menj, és mondd meg szolgámnak, Dávidnak, hogy ezt mondja az ÚR: Te házat akarsz nekem építeni, hogy abban lakjam? Hiszen attól kezdve, hogy kihoztam Izráel fiait Egyiptomból, nem laktam házban mindmáig, hanem csak hajlékomban, a sátorban jártam. Amíg csak együtt jártam Izráel fiaival, mondtam-e egy szóval is Izráel bármelyik törzsének, amikor azt parancsoltam, hogy pásztorolják népemet, Izráelt: Miért nem építettetek nekem cédrusházat? Most azért ezt mondd szolgámnak, Dávidnak: Ezt mondja a Seregek URa: Én hoztalak el a legelőről, a juhnyáj mellől, hogy fejedelme légy népemnek, Izráelnek. Veled voltam mindenütt, amerre csak jártál, kiirtottam előled minden ellenségedet. Olyan nagy nevet szereztem neked, amilyen neve csak a legnagyobbaknak van a földön. Helyet készítettem népemnek, Izráelnek is, és úgy ültettem el ott, hogy a maga helyén lakhat. Nem kell többé rettegnie, és nem nyomorgatják többé a gonoszok, mint kezdetben, attól a naptól fogva, hogy bírákat rendeltem népemnek, Izráelnek, és nyugalmat adtam összes ellenségedtől. Azt is kijelentette neked az ÚR, hogy az ÚR akarja a te házadat építeni. Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, aki a te véredből származik, és szilárddá teszem az ő királyságát. Ő épít házat nevem tiszteletére, én pedig megerősítem királyi trónját örökre.

Mi történt ezután?

Dávid számára nem volt könnyű elfogadni, hogy Isten leállította építési tervét. Ám nem panaszkodott, hanem inkább dicsőítette Istent az Ő nagyságáért. Nagyon boldog volt, hogy Isten megígérte neki, segít, hogy jó király lehessen. Mindezek után a nép már egységesen szállt szembe ellenségeivel, és Dávid sikeresen uralkodott sok éven át.

Dávid nagyszerű munkát végzett, és Izráel fontos királya volt. Amikor az Ószövetség prófétái jövendöltek az eljövendő Királyságról, és a Megváltó Királyról, Jézusról, azt ígérték, hogy Dávid leszármazottja lesz.

Gondold végig!

Válaszoljatok közösen a Bibliai Kalandtúra 48. oldalán található kérdésekre!

Tudtad?

Király kétszerre Amikor Saul meghalt, Dávidot Hebronban, Júdea déli részén választották meg királlyá, és csak itt uralkodott. Később az ország többi része is csatlakozott hozzá.

Jeruzsálem Dávid tette Jeruzsálemet az ország fővárosává. A városba hozatta a Szövetség Ládáját, magának pedig palotát építtetett. Emiatt Dávid városának is nevezték.

Templom Dávid templomot akart építettni Jeruzsálemben, ahol az emberek dicsőíthették volna az Urat. Isten ezt neki nem engedte meg, de azt mondta, hogy a fia fogja majd megépíteni.

 

Beszélgess Istennel!

Kérd Istent, hogy segítsen emlékezned Rá, és hogy mit tesz érted.

Próbáld ki!

Isten megáldotta (boldoggá tette) Dávidot, amikor elmondta neki, hogy valaki a családjából örökké királyként fog uralkodni. Bármi, ami segít minket jobban bízni Istenben, az valószínűleg boldoggá is tesz. Miért van ez? Mert a legnagyobb áldás számunkra maga Isten. Tudsz hozni egy példát arra, amikor Isten megáldott? Boldoggá tett?

Készíts egy „áldás dobozt”! Keress egy kisebb dobozt, és díszítsd ki színes papírokkal vagy matricákkal. Gyűjts nagy gombokat, üveggyöngyöket, márványgolyókat vagy hasonlót. Gondolj olyan dolgokra, amiért hálát adhatsz Istennek. Amikor egy eszedbe jut, dobd bele a dobozba, és mondd el, hogyan tett Isten boldoggá (áldott meg).
Ha több is eszedbe jut, szedd ki a bedobott tárgyakat, és kezdd újra!