20. állomás: Istennel, örökké

100. Az új kezdet

Milyen fajta történeteket szeretsz a leginkább? Szereted a kalandot, izgalmat és a veszélyt? Szereted az olyan történeteket, amelyek gyerekekről, bátor hősökről vagy állatokról szólnak? Az igaz történeteket szereted, vagy inkább a kitaláltakat?

Szereted a szomorú történeteket vagy a meséket? A hosszú vagy rövid történeteket szereted? Szereted, ha kiszámítható egy történet, vagy inkább jobban kedveled a meglepetéseket?

Szereted, ha boldog vége van a történetnek? Az életed erre hasonlít most? Szeretnéd?
Az új kezdet
„Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Jelenések könyve 21,6

Ez történt eddig…

Ez János fantasztikus látomása a Mennyről. A régi elmúlt, az új Menny és Föld megjelenik. Várhatjuk azt az időt, amikor már nem lesz többé halál, szenvedés, sírás vagy fájdalom, és Isten letörli az összes könnyet.

Jelenések könyve 21,1-7

És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől: „Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük; és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” A trónuson ülő ezt mondta: „Íme, újjáteremtek mindent”. És így szólt: „Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak!” És ezt mondta nekem: „Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz.

Mi történt ezután?

János ezt követően az „új Jeruzsálemről” fest le egy képet. Nem tudjuk valójában elképzelni milyen is lesz, de az biztos, hogy gyönyörű hely, ahol Isten fog élni az Ő népével. Nem lesz ott senki, aki gonoszat tesz, vagy megbántja a többieket; nem lesz ott betegség vagy szomorúság. Ehelyett Isten népe biztonságban fog élni és minden szükségükről gondoskodik az Isten. Jézus maga lesz a fény, és szemtől szembe fogjuk látni Istent. Nem sokára visszajön, és János azzal fejezi be a könyvét, hogy bátorít minket, csatlakozzunk az imájához: „Úr Jézus, kérlek, jöjj...”

Gondold végig!

Válaszoljatok együtt a Bibliai Kalandtúra 126. oldalán található kérdésekre.

Tudtad?

Új Jeruzsálem Jézus követői Vele lesznek örökké az új Mennyben és új Földön. Amikor meghalt a kereszten, Jézus megtörte a bűn ránk nehezedő erejét. Nem kell többé a régi rossz, ártalmas dolgokat cselekednünk. Jézus vére szabaddá tesz minket. Köszönet Jézusnak mindezért!

Üzenet A Jelenések könyvében a szóképek többsége könnyen érthető volt a korai keresztyének számára, de számunkra zavaros, és őszintén szólva, a keresztyének sem mindig értenek egyet, hogy igazán mit is jelentenek. Ne próbáld meg minden részletét megfejteni a látomásoknak; gondolj e helyett a fő témákra: Jézusra és népének jövőjére.

 

Beszélgess Istennel!

Gondolj vissza a Bibliai Kalandtúrára és idézd fel azokat a bibliai részeket, amiket felfedeztél. Van bármi, ami megváltoztatta az életedet az olvasottakból? Mondd el Istennek, hogy mik ezek, és kérd, hogy segítsen folytatni a Vele való élet kalandját.

„Istenem, ahogy idősebb leszek, segíts nekem, hogy növekedjek a bölcsességben is. És ahogy növekszem a bölcsességben, segíts nekem, hogy közelebb kerüljek Hozzád.”

Beszélgessetek!

Michael és az édesapja, Stephen együtt olvasták a Bibliát.
Michael 11 éves, és Amerikában él.

Michael megkérdezte: „Mit jelent, hogy Jézus az Alfa és Omega”?

Stephen válaszolt: „Az alfa az első betű a görög abc-ben; az omega pedig az utolsó. A kifejezés azt jelenti, hogy Isten a kezdet és a vég. Ő mindig volt, és mindig lesz. Ő ott volt a teremtés kezdetén. És Ő nem csak megteremtette ezt a világot, majd magára hagyta. Azóta is fenntartja és igazgatja, és ez így lesz mindvégig, míg el nem jön új ég és új föld teremtése, amiről a bibliai rész beszél.

Te mit mondanál?

Oszd meg másokkal, milyen kérdéseid támadtak a Bibliai Kalandtúra olvasása során, és milyen válaszokat találtál rájuk!!

Próbáld ki!

Jézus azt mondta, hogy újra eljön. Gondolod, hogy még ezen a héten eljön?
Ami azt illeti, Ő visszajöhet, de mit gondolsz, vissza is fog jönni ezen a héten? Várod Őt?

Jézus ezt mondta: „Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!” (Máté evangéliuma 24,44)


Találd ki, mi fog történni a földön és a világűrben a 2Péter 3,10 szerint. Egy egészen új világ jön létre. Olvashatsz még erről a 2Péter 3,13-ban is.

Emlékszel, mit fedeztél fel a 10. állomásnál? Isten ezt mondta: „Az én tulajdonommá lesznek - mondja a Seregek Ura - azon a napon, amelyet elhozok. Könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Istent tisztelők és az őt nem tisztelők között."
(Malakiás próféta könyve 3,17-18)