20. állomás: Istennel, örökké

96. Egy hang és egy látomás

Képzeld azt, hogy egy földönkívüli megjelenik előtted! Mit lát? Hogyan fog leírni téged az űrhajóban lévő többi földönkívülinek? Tudnál segíteni neki abban, hogy megismerje, milyen vagy, hogyan nézel ki és mit viselsz?

Mi a helyzet, ha a földönkívüli Jézusról kérdez? Le tudod Őt írni? Gondold át, mi mindent tudsz Jézusról, és magyarázd el nagyon egyszerűen a földönkívüli látogatónak.

Hogyan tudnál valakinek valóban beszámolni Jézusról? Kit ismersz, akinek szeretnél mesélni Róla? Hogyan tennéd ezt? Beszéljetek erről Túravezetőddel.
Egy hang és egy látomás
„Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, 18és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Jelenések könyve 1,17B-18

Ez történt eddig…

János valószínűleg 80 éves körül volt, amikor a Jelenések könyvét leírta. Patmosz szigetén élt, ami a mai Törökország partjaitól nem messze helyezkedik el. A Római Birodalom idejében történt, amikor a keresztyéneket mindenhol üldözték a hitük miatt. Isten Jánosnak számos látomást adott, egyrészt, hogy bátorítsa a hívőket, másrészt, hogy megmutassa, Ő az, Aki kezében tartja a dolgokat: Jézus a királyok Királya. A Jelenések könyvében János a feltámadt Jézussal való találkozásáról ír.

Jelenések könyve 1,9-20

Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az állhatatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonyságtételéért. Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna, amely ezt mondta: „Amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek: Efezusba, Szmirnába, Pergamonba, Thiatirába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodíceába”. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, hét arany gyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az Emberfiához hasonlót: hosszú palástba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve; feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja; lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez; hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása; jobb kezében hét csillagot tartott, szájából kétélű éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: „Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Írd meg tehát, amiket láttál: amik vannak, és amik történni fognak ezek után; a hét csillag titkát, amelyet jobb kezemben láttál, és a hét arany gyertyatartót: a hét csillag a hét gyülekezet angyala, a hét gyertyatartó pedig a hét gyülekezet.”

Mi történt ezután?

Rengeteg különleges szimbólum található a Jelenések könyvében. A lámpatartó János látomásában azt hét gyülekezetet jelképezi, akiknek szól a könyv; a csillagok pedig az angyalok, akik a gyülekezetekről gondoskodnak. Jézus megvigasztalja Jánost: ne féljen, Ő örökké él!

Gondold végig!

Válaszoljatok együtt a Bibliai Kalandtúra 126. oldalán található kérdésekre.

Tudtad?

Jelenések könyve A Jelenések könyve János látomásán keresztül Isten üzenete volt a korai egyháznak. János élete végefelé járt. Körülbelül Krisztus után 80 környékén nem volt menő keresztyénnek lenni, mert akár meg is ölhették őket Jézusban való hitük miatt. János egy szigeten élt, letartóztatásban. Egy nap, amikor János dicsérte Istent, Jézus egy látomást mutatott neki a Mennyről és a jövőről. János leírta ezt, hogy bátorítsa a szenvedő keresztyéneket.

János János hét gyülekezetnek írta mindezt, amelyek a mai Törökország területén voltak. Leírta, amit látomáson keresztül látott: Isten üzenetét a reménységről, amit követőinek ígért, akik Jézusban való hitük miatt szenvednek.

Jézus legyőzte a halált Nem Jézus halálával végződött a történet. Ő a Mennyben él, de Szentlelke által itt van velünk ma is. Hallhatjuk, ahogyan a Biblia által szól hozzánk, és beszélhetünk Vele imádságban. Nem kell félnünk. Jézus mindig itt lesz!

 

Beszélgess Istennel!

Emlékezz, nem kell mindig neked beszélned Istenhez. Hallgathatod is Őt. Talán segít ebben, ha csendben leülsz; szép képeket nézel, vagy zenét hallgatsz.

Beszélgessetek!

Dan és az édesapja, Mike elolvasta együtt a bibliai történetet.
Dan 9 éves, szeret focizni és dobolni.

Dan azt mondta: „Ijesztően hangzik, hogy kard jön ki a szájából és a szemei
tűzvörösek. Azt hittem, ő a gonosz. Miért van fehér haja és bronz lába?
És a hangja megváltozott, olyan, mint a trombitáé és sebes vízre hasonlít.”

Mike elmagyarázta: „János (aki leírta ezt a részt a Bibliában) képi nyelvet használt, hogy leírja Jézust, amint feltámadása után az Atyjánál van. János néhány képet használt az Ószövetségből, hogy leírja Jézust.
A fehér ruha a papi öltözet volt; az arany selyemöv egy királyra utalt; a fehér haj pedig az öregséget és bölcsességet jelentette az ókorban. Bronz lába és a sebes vízre hasonló hangja emlékeztet Isten Dániel könyvének 10. részében leírt üzenetére. Jézus érkezésének üzenetére emlékeztet minket a trombita is. Szóval ezek szóképek, amik azt jelentik, hogy Isten egy fontos üzenetet hoz az Ő népe számára.”

Te mit mondanál?

Oszd meg másokkal, milyen kérdéseid támadtak a Bibliai Kalandtúra olvasása során, és milyen válaszokat találtál rájuk!! Ha nem találtál választ, írj nekünk az info@szentirasszovetseg.net emailcímre, és igyekszünk válaszolni!

Próbáld ki!

A mindenség története.

Valójában minden Istené. Ő alkotott mindent, és amikor megteremtette, minden teljesen tökéletes volt. Nem másodrendű, nem hétköznapi, nem unalmas, hanem tökéletes volt! Ez vonatkozott mindarra, ami a Mennyben van, és minden helyre, ahol Isten uralkodik. Minden úgy volt, ahogy lennie kellett.

Isten azért munkálkodik, hogy a dolgokat ismét tökéletessé tegye. Amikor Jézus a földre jött, ezt hirdette: „Az Isten országa közöttetek van”. Ez azért lehetett így, mert akárhova ment Jézus, Isten akarata szerint cselekedett, ezért Isten uralkodni tudott azon a helyen. Jézus betegeket gyógyított meg, viharokat csendesített le, éhes embereket etetett meg, halottakat támasztott fel,becsületességre, szeretetre és igazságosságra hívta az embereket, Isten uralma alatt.

Amikor Jézus meghalt és feltámadt, megmutatta, hogyan lehetséges a tökéletes jóságnak mindent legyőznie, még a halált is.
Jézus követőinek feladatul adta, hogy Isten Országáért munkálkodjanak és hirdessék a világnak, hogy csak idő kérdése, és Isten országa eljön.

Világszerte emberek milliói élnek az Ő Országáért. Isten hatalmas Szentlelke segít nekik. És te?