20. állomás: Istennel, örökké

99. Hip, hip, hurrá!

Hallottál már arról, mi az a „flash mob”? Egy nagy csapat ember valami váratlan dolgot csinál, például hirtelen énekelnek, vagy lefekszenek egy forgalmas köztéren.
Talán láttál már videó klipet ilyesmiről. Jó mókának tartod?

Mekkora volt a legnagyobb tömeg, amiben valaha voltál? Mekkora volt a legnagyobb tömeg, amiről hallottál, vagy amit láttál?

Hogyan nézne ki, ha ezek az emberek egyszeriben mindnyájan nagyszerű és jó dolgokat énekelnének és mondanának Istenről? Jó mókának tartanád?
Hip, hip, hurrá!
„Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható! Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt..." Jelenések könyve 19,6B-7A

Ez történt eddig…

Az 1. században élő keresztyének igazán sokat szenvedtek a hitük miatt. János lenyűgöző látomásai viszont elmesélnek egy történetet arról, hogy a gonosz erői kisebbségben maradnak Jézussal szemben. A Mennyben a hívők tömegei fogják kiálltani: „Dicsérd az Urat!” Az az idő egy esküvői vacsorára fog hasonlítani. A feltámadt Jézus – aki feláldozta az életét, mint egy bárány, kereszthalált halt az övéiért – lesz a vőlegény. A gyönyörű egyház, ami azokból az emberekből áll, akik megbékéltek Istennel Jézuson keresztül, lesz a menyasszony. Mindenki, aki Jézushoz tartozik, hivatalos lesz a lakomára!

Jelenések könyve 19,5-10

És megszólalt egy hang a trónus felől: „Dicsérjétek Istenünket, ti szolgái mindnyájan, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok”. És hallottam valami nagy sokaság hangját, mely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna: „Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható! Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a Bárány menyegzője, felkészült menyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti”. Így szólt hozzám: „Írd meg: Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzőjének vacsorájára!” Ezt is mondta nekem: „Ezek az Isten igaz igéi”. És leborultam a lába elé, hogy imádjam őt, de így szólt hozzám: „Vigyázz, ne tedd: szolgatársad vagyok, és testvéreidé is, akikben megvan a Jézus bizonyságtétele. Az Istent imádd, mert a Jézusról való bizonyságtétel a prófétaság lelke”.

Mi történt ezután?

A Sátán (a gonosz) és minden ereje el lesz pusztítva. Az idők végezetén minden ember cselekedetei ítélet alá kerülnek. De azoknak az embereknek, akik Jézusban bíznak, a nevük az élet könyvébe lett írva és Istennel fognak élni mindörökké.

Gondold végig!

Válaszoljatok együtt a Bibliai Kalandtúra 126. oldalán található kérdésekre.

Tudtad?

Dicsőítés Ez lesz mindenki reakciója a Bárány felé (emlékezz, Keresztelő János utalt Jézusra, mint a Bárányra!). De az új ég és új föld nem valami unalmas templomi szertartásra fog hasonlítani! Ez a béke és jóság Királyának csodálatos uralma lesz – és mindannyian részesei leszünk.

Apokaliptikus A Jelenések könyvének szavai az „apokaliptikus” típusú írás fajtának felelnek meg. Az írónak különös látomásai vannak a jövőről. Néha titkosan ír és egyfajta kódot használ azzal kapcsolatban, ami egy napon történni fog.

 

Beszélgess Istennel!

Dicsérd Istent az egyik kedvenc dicséreted éneklésével, vagy saját szavaiddal.

Beszélgessetek!

Chris és édesanyja, Erin elolvasták együtt a történetet.

Chris 8 éves, és Pennsylvaniában él. Szeret LEGO-zni és érdeklődik a
háborúkkal kapcsolatos történelmi leírások iránt.

Chris ezt kérdezte: „Úgy gondolom, egy angyal volt, aki ezt mondja: ’Vigyázz, ne tedd!’ amikor János leborult a lába elé. Szóval, ha egy angyal mondja ezt, akkor miért borul le elé János? És egyáltalán miért mondja az angyal: ’Vigyázz, ne tedd!’”

Erin emlékezteti (Christ): „János a Jelenések könyvét álmokon és látomásokon keresztül írta le, amit Isten adott neki. Az 5. és 6. versek szerint a hang a tróntól jött, és olyannak hallatszott, mint valami nagy sokaság, vízek zúgása mennydörgés. János ámulatba esett, amely elárasztotta az érzékszerveit.
Csodálatos hangokat hall ott, és gyönyörű dolgokat látott, mint pl. a mennyegzői ruhát, ami lenyűgöző és megmagyarázhatatlan volt János számára.
Az angyal szólt Jánoshoz, és arra utasította, hogy írja le, amit Isten szeretne. János ekkor, megfigyelve mindazt, amit látott, hódolattal válaszol minderre, leborulva – mert Isten olyan tiszta, tökéletes és szent. Habár János izgatott, leborul az angyal lábához. Az angyal megállítja őt, és visszautasítja János dicsőítését: nem az angyal, hanem Isten az, Akit dicsérni fogunk a tökéletes igazságban, amikor a Mennyben leszünk.”

Te mit mondanál?

Oszd meg másokkal, milyen kérdéseid támadtak a Bibliai Kalandtúra olvasása során, és milyen válaszokat találtál rájuk!!

Próbáld ki!

Mindenki dicsőít valakit vagy valamit. Vannak, akik hamis isteneket dicsérnek. Vannak, akik leborulnak az arcukkal a földre. Mások táncolnak vagy énekelnek, vagy áldozatokat mutatnak be. Néhányan azt mondják, nem dicsőítenek senkit vagy semmit sem, de az életüket azzal töltik, hogy sok pénzt keressenek, vagy csak a gazdagodáson, a sikerükön, vagy a szórakozáson gondolkodnak. Ők ezeket a dolgokat imádják.

A keresztyének az egy igaz Istent imádják, Aki mindent teremtett. Jó dolog a gyülekezetben dicsérni Őt, de dicsőíthetjük más helyeken is, és sokféle módon. Mi az, ami közel visz Istenhez? Hogyan tudod megmutatni Istennek, hogy szereted Őt? Ez a dicséret!

Vannak társaid, akikkel közösen dicsőítitek Istent? Beszélgess erről Túravezetőddel!