11. állomás: Jézus, Isten Fia

51. Egy közülünk

Hogyan mutatod ki másoknak, hogy szereted őket?
Keress öt különböző módot! Melyik tetszik leginkább?

Hogyan mutatják ki mások, hogy szeretnek téged?
Keress öt különböző módot! Melyik tetszik leginkább?

Hogyan mutatja ki Isten a szeretetét?
Keress egyetlen csodálatos módot!
Egy közülünk
Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János 1,14

Ez történt eddig…

Mióta Ádám és Éva megtagadták az Istennek való engedelmességet az Édenkertben (1. állomás), Isten folyamatosan munkálkodott, hogy visszaterelje az embereket önmagához. A próféták könyvei előre megjövendölték a hatalmas Megváltó eljövetelét. Vele találkozunk az evangéliumokban; Jézussal, Isten Fiával, a régóta várt Messiással, aki elhozta Isten szeretetét és örömhírét – nem csak a zsidóknak, hanem mindenki másnak is. Ebben a bibliai versben János, a könyv írója Jézust az „Igének” nevezi – Isten Jézuson keresztül szól hozzánk.

János 1,1-14

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.

Mi történt ezután?

Kicsoda Jézus? János már evangéliuma legelején megválaszolta ezt a kérdést, és a következőkben ugyanezt Jézus életével mutatja be. János úgy magyarázza el Jézus kilétét, hogy beszámol arról, miket tett és mondott a többieknek; milyen csodákat vitt végbe, melyek bizonyították, hogy Ő Isten Fia; és feljegyez hosszú párbeszédeket, melyekben Jézus sok fontos dolgot tanít önmagáról és Istentől kapott küldetéséről.

Tudtad?

Jézus nevei A 11. állomásnál sok név és „kép” utal Jézusra: az „Ige”, a „világosság”, majd a későbbiekben Krisztus, Megváltó, Immánuel, Király, a zsidók Királya, Isten Fia. Együttesen mindezek azt állítják, hogy Jézus Isten (az Atyával együtt, akivel együtt volt a világ teremtésekor); hogy Ő Isten megígért „Felkentje”; hogy Izráel leghíresebb és legtiszteletreméltóbb királyainak leszármazottja, és Ő fogja elhozni Isten Országát, ahol béke és igazság uralkodik örökké.

Az író János egy volt Jézus 12 közeli barátja és követője közül. János könyve vagy „evangéliuma” (örömhír) sok olyan történetet tartalmaz, melyek nem jelennek meg a többi evangéliumban.

Mikor írták? A Jézusról szóló történeteket eleinte csak szóban mondták el. Az első írott változat valószínűleg Márk evangéliuma volt, körülbelül Kr. u. 60-ban. A másik három evangéliumot 20-30 évvel később írták.

 

Beszélgess Istennel!

„Istenem, a Biblia szavai Tőled jönnek, és én hallani szeretném, mit üzensz nekem. Ezért kérlek, segíts, hogy figyeljek, bízzam Benned, és engedelmeskedjek Neked!”

Próbáld ki!

Kérd meg Túravezetőd vagy egy barátod, hogy olvassa fel neked hangosan a bibliai szakaszt, és ezalatt számold meg, hányszor hallod a „világosság” szót! Készíts egy gyertyatartót, hogy emlékeztessen rá, hogy Jézus az igazi Világosság!
Szükséged lesz egy üvegpohárra vagy tiszta befőttes üvegre (körülbelül 8 cm magas); üvegfestékre és kicsi ecsetekre; teamécsesekre; gyufára és hosszúkás gyertyákra, hogy meggyújtsd a mécsest.
1 Fesd ki a befőttes üveget vagy poharat! Rakhatsz rá mintákat és egyszerű képeket vagy írhatsz rá bibliai idézeteket.
2 Ha megszáradt a festék, tegyél be egy gyertyát az üveg aljára, és gyújtsd meg, a biztonság kedvéért egy hosszabb gyertya segítségével!
3 Rakd az üveget tűzbiztos helyre, ahonnan senki sem lökheti le! Nézd, hogyan ragyog a gyertya fénye a színes mintázaton keresztül, és gondolj a világ Világosságára! Jézus azért jött, hogy fényként ragyogjon a sötétségben, és hogy megmutassa nekünk, hogyan éljünk. Ha Jézust követjük, Ő a helyes irányba vezet minket; előttünk világít.
Készíthettek több gyertyatartót is ajándékként családotoknak vagy barátaitoknak, hogy általuk beszélhessetek nekik Jézus világosságáról.