11. állomás: Jézus, Isten Fia

52. Hidd el a lehetetlent!

Szerinted hogy néznek ki az angyalok? Miről ismerhetnéd fel őket?

Az angyalok gyakran mondják, amikor megjelennek a hétköznapi emberek előtt a Bibliában: „Ne félj!” Szerinted miért mondják ezt?

Szeretnél látni egy angyalt vagy találkozni vele? Miért vagy miért nem?
Hidd el a lehetetlent!
Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját Lukács 1,32

Ez történt eddig…

Zakariás és felesége, Erzsébet szerették Istent és Neki szolgáltak. Sajnos eddig nem születtek gyermekeik, most pedig már túl idősek voltak hozzá. Zakariás pap volt. Egy nap, mikor a templomban volt, megjelent neki egy angyal, és elmondta, hogy Erzsébet gyermeket vár, akit Jánosnak kell nevezniük. Azt is elmondta, hogy János Isten nagyszerű szolgája lesz. Zakariás képtelen volt ezt elhinni. Az angyal kijelentette, hogy a hitetlensége miatt a gyermek születéséig megnémul. Nem sokkal később Erzsébet is megtudta, hogy várandós. Ezalatt valami más is történt…

Lukács 1,26-38

A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. Az angyal belépve hozzá így szólt: „Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!” Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége.” Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek?” Az angyal így válaszolt neki: „A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának. Íme, a te rokonod, Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a hatodik hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, mert az Istennek semmi sem lehetetlen.” Ekkor így szólt Mária: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint!” S ekkor eltávozott tőle az angyal.

Mi történt ezután?

Mária hitt az angyalnak, nem úgy, mint Zakariás. Elment unokatestvéréhez, Erzsébethez, hogy megossza vele a jó hírt. Erzsébet tudta, hogy Mária gyermeke különleges. Mária csodálatos hálaéneket zengett Istennek. Tudta, hogy fia Isten egyik ígéretének beteljesülését jelenti. Három hónappal Mária látogatása után megszületett Erzsébet fia, János. Zakariás leírta, hogy a fiút Jánosnak kell nevezniük. Azonnal visszatért a hangja, és dicsőítette Istent. Megértette, hogy János lesz az az Ószövetségben megjósolt próféta, aki felkészíti az embereket Jézus, a Messiás eljövetelére. Ahogy János növekedett, Isten Lelke volt vele.

Gondold végig!

Válaszoljatok együtt a Bibliai Kalandtúra 72. oldalán található kérdésekre.

Tudtad?

Mária Mária még házasság előtt álló tizenéves volt, amikor Gábriel, az angyal megjelent neki, és elmondta, hogy Isten őt választotta ki az ő Fia anyjának.

József Názáretben volt ács, és Mária volt a jegyese. Később egy angyal álmában azt mondta neki, hogy nyugodtan vegye el Máriát, és hogy a gyermek Isten Fia.

Erzsébet Mária rokona volt, és szintén gyermeket várt, aki később Keresztelő Jánosként vált ismertté. Az ő születésének történetétől többet is olvashatsz a Lukács 1,5–25; 57–66 részekben.

 

Beszélgess Istennel!

„Drága Istenem, vajon mit szeretnél, hogy megtegyek Érted?”

Próbáld ki!

Csalogass elő egy angyalt!
Szükséged lesz egy fehér lapra, fehér zsírkrétára vagy egy viaszgyertyára, sötét színű festékre (por formájában vagy vízfestékként), egy nagy ecsetre; valamire, amivel letakarhatod a ruhád vagy az asztalt; és meleg szappanos vízre, amivel a végén feltakaríthatsz.
Ez elég maszatos tevékenység, ezért takarj be mindent, amit csak festék érhet!
• A viaszgyertyával vagy zsírkrétával rajzolj egy angyalt a papírlapra!
• Többször is rajzold át a vonalakat, hogy megbizonyosodj róla, bőven elég viasz maradt a papíron, bár fehér színe miatt valószínűleg alig lesz látható.
• Most fesd át a képet vízfestékkel! Ezzel már látni fogod az angyalt!
Emlékszel, mit mondott az angyal, mikor megjelent Máriának?