11. állomás: Jézus, Isten Fia

55. Ismerd az ellenséged!

„Ez a te küldetésed, már ha elvállalod…” Láttál már olyan filmet, melyben a főhős különleges feladatot kapott?

Mit tudsz Jézusról? Tedd fel ezt a kérdést valaki másnak is!

Tudod, mi volt Jézus különleges küldetése?
(Jegyezd fel válaszod, és nézd meg, változott-e a Bibliai Kalandtúra végére!)
Ismerd az ellenséged!
És hang hallatszott a mennyből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm. Máté 3,17

Ez történt eddig…

János először nem akarta megkeresztelni Jézust. Úgy gondolta, Jézusnak kellene megkeresztelnie őt! De Jézus elmondta neki, hogy ez Isten akarata. Jézus megkeresztelésekor a Szentlélek galamb formájában rászállt, és egy mennyei hang ezt mondta: „Ez az én szeretett Fiam” (Máté 3,17). Jézus volt a régen várt Király, az Istentől küldött Messiás. Ezután a csodálatos élmény után a Szentlélek a pusztába vezette Jézust. Itt az ördög próbára tette őt; el akarta érni, hogy ne higgyen többé Isten szavaiban, és hogy elforduljon attól a küldetéstől, melyet Isten rábízott.

Máté 4,1-11

Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélek indítására a pusztában tartózkodott negyven napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, megéhezett. Ekkor az ördög így szólt hozzá: „Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré.” Jézus így válaszolt neki: „Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember.” Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát, és ezt mondta neki: „Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz mindez.” Jézus így válaszolt neki: „Meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj.” Ezután elvitte őt Jeruzsálembe, a templom párkányára állította, és ezt mondta neki: „Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat innen, mert meg van írva: Angyalainak megparancsolta, hogy őrizzenek téged; és tenyerükön hordoznak, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.”

Mi történt ezután?

Miután János börtönbe került, Jézus Kapernaumba ment, egy városba a galileai tó mellett. Ahogy Ézsaiás próféta megjövendölte, Jézus ragyogó fényként világította be az emberek életét. Itt kezdte meg munkáját: visszahívta az embereket Istenhez, és beszélt nekik Isten Országáról.

Gondold végig!

Válaszoljatok együtt a Bibliai Kalandtúra 72. oldalán található kérdésekre.

Tudtad?

Ördög/Sátán Görögül és héberül ezek a szavak „vádolót” jelentenek, és arra utalnak, aki szemlélteti mindazt, ami gonosz és Isten ellen való. Az ördög Isten ellensége – és Isten népének ellensége, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, aki arra csábít minket, hogy rossz dolgokat tegyünk, hogy utána vádolhasson minket Isten előtt.

Kísértés A Sátán megkísértette Jézust, hogy olyan dolgokat tegyen, amik nem Isten terve szerint valóak. Ravasz volt, ötletes, megnyerő és veszélyes, de Jézus nem „vétkezett”.

40 nap és 40 éjszaka Mózes és Illés próféta 40 napon keresztül böjtöltek életük egy fontos szakaszán. Jézus éppen arra készült, hogy Istenről beszéljen az embereknek – ez tehát Neki is egy nagyon fontos mérföldkő volt.

Böjt A böjt azt jelentette, hogy az emberek megvonták maguktól az ételt és gyakran az italt is.

 

Beszélgess Istennel!

Kérd Istent, hogy adjon erőt neked, hogy ellen tudj állni, amikor mások olyasmire csábítanak, amiről tudod, hogy nem szabadna megtenned.

Néha mindannyian elronthatjuk, de Jézusnak hála bukásaink után sem kell a padlón maradnunk.
„Köszönöm, Jézus, hogy te nem mondasz le rólunk. Megbocsátasz nekünk, amikor rosszat teszünk, hogy újra a barátaid lehessünk.”

Próbáld ki!

Észrevetted, mit tett Jézus, valahányszor megkísértette őt az ördög? Nem kezdett el vitatkozni, hanem a Biblia szavaival utasította vissza a gonosz javaslatokat.
Keresd ki ezeket a Bibliádból:
Kenyérré változtatni a köveket: Jézus válasza az 5Mózes 8,3
Leugrani a mélybe, hogy az angyalok tenyerükön hordozzák: Jézus válasza az 5Mózes 6,16
Leborulva imádni az ördögöt: Jézus válasza az 5Mózes 6,13
Nem volt Biblia Jézusnál! Fejből tudta ezeket az igeverseket, így vágott vissza velük az ördögnek.
Válasszatok egy bibliai verset, amit ti is fejből megtanultok! (A Biblia egyik legismertebb verse a János 3,16.) Így Jézushoz hasonlóan nálad is mindig ott lesznek ezek a szavak Istentől.