11. állomás: Jézus, Isten Fia

54. Készülj fel!

Tisztítottál már meg egy utat falevelektől vagy hótól? Vagy láttál már buldózert, ahogy átvág egy erdőn vagy egy hórakáson, hogy szabaddá tegye az utat?

Képzeld el, hogy egy nagyon fontos személy jön el, hogy meglátogassa az országod. A te feladatod, hogy mindent előkészíts az érkezésére. Ez kicsit több munka lesz, mint szabaddá tenni egy utat. Hogyan bizonyosodhatsz meg róla, hogy minden készen áll a nagy érkezésre?

Milyen érzés lesz, amikor majd megérkezik az a bizonyos Nagyon Fontos Személy?
Készülj fel!
János így válaszolt mindenkinek: „Én ugyan vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy saruja szíját megoldjam... Lukács 3,16A

Ez történt eddig…

Keresztelő János a pusztában élt. Isten itt szólította és bízta meg őt, hogy kezdje el arra buzdítani az embereket, hogy térjenek vissza Hozzá. Lukács, az evangélium írója az ószövetségi próféta, Ézsaiás szavaival írta le Jánost. Ezzel akarta tudatni, hogy János volt az az Isten által megígért különleges előhírnök, aki előkészítette az embereket Isten Szolgája, Jézus érkezésére.

Lukács 3,2b-16

Annás és Kajafás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Ő elindult és hirdette a Jordán egész környékén a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogyan meg van írva Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében: „Kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit: minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává: és meglátja minden halandó az Isten szabadítását.” A sokaságnak tehát, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelje, ezt mondta: „Viperák fajzata! Ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek azt mondogatni magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén: ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik, és tűzre vettetik.” A sokaság pedig megkérdezte tőle: „Akkor hát mit tegyünk? ”János így válaszolt nekik: „Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék.” Vámszedők is mentek hozzá, hogy keresztelje meg őket. Ezek szintén megkérdezték tőle: „Mester, mit tegyünk?” Nekik ezt mondta: „Semmivel se hajtsatok be többet, mint amennyi meg van szabva.” Megkérdezték tőle a katonák is: „Mi pedig mit tegyünk?” Nekik viszont ezt felelte: „Senkit ne bántalmazzatok, meg ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal.” Mivel a nép reménykedve várakozott, és szívében egyre azt fontolgatta Jánosról, hogy vajon nem ő-e a Krisztus, János így válaszolt mindenkinek: „Én ugyan vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy saruja szíját megoldjam: Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket,

Mi történt ezután?

János többféleképpen is megosztotta Isten örömhírét az emberekkel. De az uralkodó Heródesnek is elmondta, hogy nem helyesen cselekszik. Végül Heródes börtönbe juttatta Jánost. Mielőtt ez megtörtént volna, János sok embert megkeresztelt, akik ezzel fejezték ki, hogy el akarnak fordulni bűneiktől, és Istenért szeretnének élni. Majd egy nap Jézus eljött Jánoshoz, és ő maga is megkeresztelkedett. Ezzel jelezte, hogy élete Istenhez tartozik.

Gondold végig!

Válaszoljatok együtt a Bibliai Kalandtúra 72. oldalán található kérdésekre.

Tudtad?

Keresztelő János feladata (melyet már 800 évvel korábban megjövendöltek) az volt, hogy megtegye az előkészületeket egy olyan valaki érkezéséhez, aki nála sokkal ismertebb lett. Amint kijelentette, hogy a zsidók nem várhatták, hogy Isten előnyben részesíti őket pusztán azért, mert zsidóknak születtek (vagyis Ábrahámtól származtak), rögtön népszerűtlen lett a vallásos vezetők körében. János azt hirdette, hogy a nép csak akkor lehet Isten előtt kedves, ha bűnbánatot tart, és engedelmeskedik.

Forduljatok vissza, térjetek meg! János legfőbb üzenete az volt, hogy a népnek vissza kell fordulnia Istenhez, vagyis „meg kell térniük”.

Keresztség Ha János hallgatói változtatni akartak, és úgy döntöttek, Istent fogják követni, elmentek vele a Jordán folyóhoz. Ő vízbe merítette őket, annak jeleként, hogy Isten lemossa róluk minden rossz cselekedetüket, és megbocsát nekik. Ezt hívták „keresztelésnek”, és ebből eredt János elnevezése: „keresztelő".

Messiás A nép várta, hogy Isten elküldje a világba különleges hírnökét, a Messiást. Azt gondolták, lehet, hogy János az, de ő elmagyarázta nekik, hogy nem ő az; neki az a feladata, hogy felkészítse őket a Messiás érkezésére.

 

Beszélgess Istennel!

Van valami, ami miatt bocsánatot kellene kérned Istentől? Ne felejtsd, hogy Ő kész megbocsátani neked.

Próbáld ki!

Írj levelet Istennek, amelyben elmondod neki, hol tartasz a Vele való kapcsolatodban. Ha már Jézus barátja vagy, köszönd meg Istennek mindazt, amit Jézus tett érted! Ha bizonytalan vagy, írd le, mit gondolsz a mai bibliai történetben tanultakról.

Kérd meg Túravezetőd, hogy vegye el a leveled, és pár hét múlva küldje el neked! Nézd meg, vajon ugyanúgy gondolkozol-e a Bibliai Kalandtúra többi állomása után is!