19. állomás: Jézus követése

95. Szeressétek egymást!

„Örülök, hogy a barátom vagy.” Mondtad ezt már valaha valakinek?

Mondta ezt már neked valaki?

Gondolj egy jó barátodra az iskolából vagy a gyülekezetből! Miért szereted annyira?
Szeressétek egymást!
Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent... 1János 4,7

Ez történt eddig…

János egyike volt Jézus első tanítványainak. Ő írta János evangéliumát. Később, gyülekezeti vezetőként írt leveleket az első keresztyéneknek. Azt akarta, hogy megtudják, milyen fontos szeretni másokat. Nincs helye a mások iránti gyűlöletnek. Jézus az élete feladásával mutatta meg a szeretetét irántunk. Néha mások nehézzé teszik számunkra, de Isten Szentlelke erős, és segíteni fog, hogy hűek maradjunk Jézushoz.

1János 4,7–21

Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet.Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki sem látta: ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mibennünk, hogy a maga Lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és mi teszünk bizonyságot arról, hogy az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben; és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja: „Szeretem Istent”, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is.

Mi történt ezután?

Isten maga a szeretet, és ha azt mondjuk, hogy Hozzá tartozunk, akkor az Ő szeretete kell, hogy látszódjon az életünkön: „aki szereti Istent, szeresse a testvérét is!” (v 21 CEV).

Gondold végig!

Válaszoljatok együtt a Bibliai Kalandtúra 120. oldalán található kérdésekre.

Tudtad?

János A levelet valószínűleg ugyanaz a János írta, aki az evangéliumot, de még kérdéses, hogy melyiket írta először.

Kinek? A levelet nem egy bizonyos gyülekezetnek írta, hanem olyan keresztyéneknek, akik össze vannak zavarodva a hitükkel kapcsolatban és azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell keresztyénként élni.

 

Beszélgess Istennel!

Imádkozz, hogy tudjál valakinek, akinek szüksége van rád, szeretettel segíteni.

Próbáld ki!

Próbáld ki ezt a kvizt a Túravezetőddel! (A válaszokat a végén találod.)

1. Hányszor jelenik meg a „szeretet” szó ezekben a versekben?
2. Nézd meg a 9. verset! Mi Isten terve számunkra?
3. A 10. vers szerint mi az igazi szeretet?
4. Mit mond nekünk a 11. vers, mit kéne tennünk, ha szeretjük Istent?
5. Mit mond a 12. vers, ki látta Istent?
6. A 14. vers szerint miért küldte Isten Jézust?
7. A 21. vers szerintmi az a két dolog, amit tennünk kell?
8. Hányszor jelenik meg a „szeressük egymást” kifejezés ezekben a versekben?

Válaszok: 1 körülbelül 16 vagy 17-szer, attól függően, hogy milyen fordítást olvasol; 2 hogy éljünk Fia által 3 Ahogy Ő szeretett minket; 4 Szeretnünk kell egymást; 5 Senki; 6 Hogy üdvözítse a világot; 7 Szeressük Istent, és szeressük egymást; 8 körülbelül 3 vagy 4-szer, attól függően, hogy milyen fordítást olvasol.

Most beszélgessetek még egy kérdésről közösen:
• Mit kell tennünk azzal kapcsolatban, amit ezek a versek mondanak?