19. állomás: Jézus követése

92. Új teremtés

Új teremtés
Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. 2Korinthus 5,17

2Korinthus 5,14-21

Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint: ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel! Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.

Beszélgessetek!

A 9 éves Nadine és a barátja Andreas együtt olvasták ezt a történetet.

Nadine Németországban él.

Nadine nem értette ezt az olvasott részben, ezért megkérdezte: mit jelent, hogy mindenki meghalt?

Andreas ezt válaszolta: „Pál azokról az emberekről beszél, akik Jézussal élnek. Még egyszer elmagyarázza, hogy mit jelent az, amikor elkezdesz Istenben hinni. Annak ellenére, hogy Isten teremtette az embert, senki sem élhet Isten jelenlétében. Mert mindenki úgy él, amit Isten nem fogad el. Rossz dolgokat teszünk. A Biblia ezeket a dolgokat véteknek vagy bűnnek nevezi. Amikor Jézus meghalt a kereszten, nem a saját bűneiért bűnhődött, hanem minden emberért. Az emberek által elkövetett összes rossz dologért. Mindenki, aki ezt elfogadja, olyan, mintha meghalna a kereszten Jézussal. Ahogy valaki mondta: Jézus halála értem történt. Jézust az én bűneimért büntették. Most már Isten jelenlétében élhetek. Ezért írja Pál ezt: Jézus kereszthalála miatt mindannyian meghaltunk a kereszten. És most Istenhez tartozunk.”

Te mit mondanál?

Oszd meg másokkal, milyen kérdéseid támadtak a Bibliai Kalandtúra olvasása során, és milyen válaszokat találtál rájuk!! Ha nem találtál választ, írj nekünk az info@szentirasszovetseg.net emailcímre, és igyekszünk válaszolni!