4. állomás: Mózes

18. Nincs menekvés!

Érezted már magadat gyengének a partot ostromló hullámok erejét, vagy tomboló tűzet látva?

Mit mondasz, ha valami nagyon-nagyon hatalmasat látsz?

Volt valami, ami Isten hatalmára emlékeztetett a múlt héten? A tenger? Tűz? Egy imádság, amit Isten megválaszolt? Valami más?
Nincs menekvés!
Azután azt mondta az ÚR Mózesnek: Még egy csapást hozok a fáraóra és Egyiptomra, s akkor majd elbocsát benneteket innen. 2Mózes 11,1A

Ez történt eddig…

Mózes és Áron újra meg újra kérte a fáraótól, hogy engedje szabadon a zsidó rabszolgáit. A válasza „nem” volt. Isten erre újra meg újra hatalmas (és félelmetes) dolgokat tett. A folyó vérré vált, békák voltak mindenütt, amik elpusztultak és bűzlöttek. A por kellemetlen csípős szúnyogokká változott, bögölyök rajzottak, a háziállatok betegségben pusztultak el. Emberek és állatok fekélyektől szenvedtek. Iszonyú jégeső pusztított, a maradék termést pedig sáskák pusztították el. Sötétség borult a földre 3 napig. Mindenek ellenére a fáraó azt mondta Mózesnek: „Takarodj előlem!”.

2Mózes 11

Azután azt mondta az ÚR Mózesnek: Még egy csapást hozok a fáraóra és Egyiptomra, s akkor majd elbocsát benneteket innen. Mindenestül elbocsát, sőt kikerget benneteket innen. Mondd meg a népnek, hogy kérjen minden férfi a szomszédjától és minden asszony a szomszédasszonyától ezüst és arany ékszereket. Az ÚR pedig jóindulatot támasztott a nép iránt az egyiptomiakban, és annak a férfinak, Mózesnek is nagy volt a tekintélye Egyiptom országában mind a fáraó szolgái, mind pedig a nép előtt. Akkor ezt mondta Mózes: Így szól az ÚR: Éjféltájban átvonulok Egyiptomon, és meghal minden elsőszülött Egyiptom földjén, a trónján ülő fáraó elsőszülöttje csakúgy, mint a kézimalmot hajtó szolgáló elsőszülöttje, meg az állatok minden elsőszülöttje is. Nagy jajveszékelés lesz egész Egyiptomban, amilyen nem volt, és nem is lesz többé. De Izráel fiaira a kutya se ölti ki a nyelvét, sem emberre, sem állatra. Ebből tudjátok meg, hogy különbséget tesz az ÚR Egyiptom és Izráel között. Ezek a szolgáid pedig mind lejönnek hozzám, és leborulnak előttem e szavakkal: Menj ki te és az egész nép, amely mögötted van! Így megyek majd el. És fölgerjedt haraggal távozott el a fáraótól. Az ÚR pedig azt mondta Mózesnek: Azért nem hallgat rátok a fáraó, hogy minél több csodát tegyek Egyiptom országában. Mózes és Áron tehát véghezvitte mindezeket a csodákat a fáraó előtt, de az ÚR megkeményítette a fáraó szívét, és nem bocsátotta el Izráel fiait országából.

Mi történt ezután?

Isten elmondta Mózesnek és Áronnak, hogy készítsenek fel mindenkit az Egyiptomból való távozásra. Arra is utasította őket, hogy különleges vacsorát készítsenek: keserű füves bárányt és élesztő nélküli kenyeret. A zsidóknak meg kellett jelölniük az ajtófélfáikat vérrel, hogy megmutassák, hol élnek ők, mert Mózes elmondta a fáraónak, mi fog történni: az elsőszülöttek – emberek vagy állatok esetében is – meg fognak halni.

Gondold végig!

Válaszoljatok együtt a Bibliai Kalandtúra 30. oldalán található kérdésekre.

Tudtad?

Csodák Isten hatalmat adott Mózesnek arra, hogy háromfajta csodát tegyen Egyiptomban. A botja kígyóvá tudott változni, a keze leprás lett majd újra rendbejött, a folyó vize vérré vált. Mózes megtette mindezeket a csodákat a fáraó színe előtt, hogy megmutassa neki Isten hatalmát, és hogy meggyőzze, engedje szabadon Izráel népét. Amikor a fáraó nemet mondott, Istennek erre is megvolt a válasza.

Csapások Mikor a fáraó nem akarta elengedni Izráelt a fogságból, Isten jeleket vagy „csapásokat” küldött. Sok közülük olyan természeti csapás volt, ami máskor is előfordult már Egyiptomban, de Isten abban mutatta meg a hatalmát, hogy Ő mondta meg, mikor és hogyan fognak megtörténni. Elborzasztó események voltak ezek, de a fáraó mégsem ismerte el Isten hatalmát, és nem engedte el a népet.

Tíz A Nílus folyó vérré vált; békák; szúnyogok; bögölyök; a háziállatok elpusztulása; fekélyek, jégeső, sáskák, sötétség, az elsőszülöttek halála. Az utolsó csapás után a fáraó beleegyezett, hogy elengedi a népet. Nézd meg a képet a Bibliai Kalandtúra 27. és 28. oldalán. Megtalálod mind a 10 csapást?

 

Beszélgess Istennel!

Van valami nagy gond az életedben, vagy valami, ami félelemmel tölt el? Isten nagyobb a gondodnál! Beszélj Vele róla!

Beszélgessetek!

Harry és édesanyja, Yelena elolvasta együtt a bibliai történetet.
Harry 10 éves és Angliában él.

Harry ezt kérdezte: „Isten miért sújtotta az állatokat is az emberekkel együtt?”

Szerintem Isten tudta, hogy sok Egyiptominak nincsen elsőszülött gyermeke – válaszolta Yelena – így nagyobb hatást tudott elérni azzal, hogy az állatokat is bevonta. Ám nem hinném, hogy öröme telt benne. Ez volt az egyetlen módja annak, hogy meggyőzze az egyiptomiakat, hogy helyesen cselekedjenek, és elengedjék Izraelt a rabszolgaságból!

Te mit mondanál?

Oszd meg másokkal, milyen kérdéseid támadtak a Bibliai Kalandtúra olvasása során, és milyen válaszokat találtál rájuk!! Ha nem találtál választ, írj nekünk az info@szentirasszovetseg.net emailcímre, és igyekszünk válaszolni!

Próbáld ki!

A bibliai történetben a fáraó elutasítja, hogy elengedje Isten népét. Isten megmutatja a hatalmát újra és újra, de a fáraó nem akarja meggondolni magát. A rabságban tartott nép számára úgy tűnhetett, nem jól alakulnak a dolgok.

Volt már olyan, amikor azt érezted, semmi sem működik? Itt van néhány tipp, amit ilyenkor kipróbálhatsz:
• Emlékeztesd magad, hogy a dolgok nem maradnak így örökké. A helyzet változik – csak ki kell várnod.
• Használd ki a rossz időket és kiálts Istenhez, amíg nem válaszol neked. Ez egy olyan időszak, amiben megtanulhatsz jobban bízni Benne.
• Keresd meg Isten ígéreteit a Bibliából, és memorizáld őket. Mondd el Istennek, hogy vársz, hogy megtartsa ígéretét.
• Beszélgess Túravezetőddel vagy egy megbízható barátoddal. Ha nincs ilyen, imádkozz Istenhez és kérd Őt, hogy adjon neked.
• Köszönd meg Istennek a jó dolgokat. Legyen a szokásoddá, hogy figyeled, mit cselekszik éppen Isten – Ő mindig jót tervez.