A Bibliai Kalandtúra bemutatása

KI LEHET TÚRAVEZETŐ?

Illik rád a következő leírások bármelyike?
• szülő
• családtag
• keresztszülő
• idősebb barát
• gondviselő
• gyermekgondozó
• gyülekezeti vezető
• tanár
• idősebb középiskolai vagy egyetemista diák
• valaki, akit lenyűgöz a Biblia
• valaki, aki másokkal is meg akarja osztani a Biblia üzenetét

Ha igen, akkor könnyen lehet, hogy pont neked való a Túravezetés!

Talán ijesztő számodra a „vezető” szó, de itt csupán olyan emberről van szó, aki valaki más mellett áll, „útitársként”; meghallgatja történetét, és segít neki az olyan részekben, melyeket nem ért, hogy rátalálhasson saját válaszaira.

Olyan találkozásokról van szó, melyek történhetnek személyesen: a Túravezető és a gyermek leülhetnek együtt Bibliát olvasni; de telefonon, sms-ben, e-mailben, online webkamerás beszélgetéseken vagy akár postán keresztül is értekezhettek. Talán szívesebben hívod magad útmutatónak, mentornak, havernak, barátnak vagy valami teljesen másnak, de a legfontosabb, hogy szoros legyen a kapcsolatod a gyermekkel, akivel együtt felfedezitek, mit szeretne Isten mutatni és mondani nektek.

„Csodálatosak intelmeid, azért megfogadja azokat lelkem. Igéd kijelentése világosságot gyújt, értelmessé teszi az együgyűeket. Kinyitom számat és lihegek, úgy vágyódom parancsolataid után. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, ahogyan szoktál azokon, akik szeretik nevedet.” Zsolt 119,129-132

A GYERMEK VÉDELME
Ha úgy vállalod a Túravezető szerepét, hogy nem vagy a gyermek édesanyja vagy édesapja és nem vagy vele szülő-gyermek viszonyban, ne feledd, hogy olyan bizalmi viszony áll fenn köztetek, mely a Kalandtúra találkozókon túl is tart. Manapság sajnos könnyedén gyanúba keveredhetsz pusztán azért, mert folyamatosan érdeklődsz egy gyermek iránt. Minden lehetséges módon meg kell őrizni kapcsolatotok feddhetetlenségét mind a gyermek, mint a Túravezető védelme érdekében, hogy értékes legyen együtt töltött bibliai kalandozásotok.
Légy nyílt mindenkivel a találkozók okát illetően, és semmit ne tégy titokban vagy másokat kizárva!
Tiszteld a gyermek szüleit, és semmilyen módon ne ásd alá tekintélyüket vagy szerepüket!
Elengedhetetlen, hogy a gyermekkel folytatott bárminemű kommunikáció vagy közvetlen kapcsolat átlátható és feddhetetlen legyen, és megfeleljen a nemzeti és/vagy gyülekezeti gyermekvédelmi irányelveknek.

MIÉRT VAN A GYERMEKEKNEK SZÜKSÉGÜK TÚRAVEZETŐRE?
Terry Williams, A Nemzetközi Szentírás Szövetség Gyermekszolgálati Koordinátora a következőkben megosztja velünk néhány tapasztalatát, melyeket az évek során szerzett, ahogy több száz gyermeket és fiatalt mentorált és adott nekik tanácsot.
Ma reggel azt a bibliai elbeszélést olvastam, melyben Sámson egy szamár állkapocscsontjával ezer filiszteussal végez. Nem éppen ilyen történetre vágytam a nap kezdéséhez, és nem sokkal később kerestem valakit, akivel beszélhetnék erről a részről, hogy megvizsgálhassuk a kérdéseket, melyeket bennem ébresztett. Múlt héten arról olvastam, hogyan halt szörnyet Anániás és Szafira, mert kicsit elferdítették az igazságot. Újfent felkerestem néhány barátom, hogy segítsenek elgondolkodni az Istenről alkotott képemről és az Ő jelleméről ennek az igének a fényében.
És egyszer csak megcsapott a gondolat: hogy tudná egy GYERMEK megemészteni ugyanezt, egyedül olvasva a szobájában? Bár néhányan keresztény szüleikkel élnek együtt, akik segíthetnek nekik ebben, mások nem ilyen szerencsések.
Gondolj csak bele az etióp kincstárnok esetébe, ahogy hazafele tartott szekerében, és a Szentírást olvasta…
„Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle: "Érted is, amit olvasol?"
Erre az így válaszolt: "Hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza?" És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé.
Fülöp beszélni kezdett, és az Írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust.”
(ApCsel 8,30.31.35).
Vagy gondolj a két emmausi tanítványra, akik együtt haladtak az úton, és közösen próbálták értelmezni az addig látottakat. Csak akkor nyíltak meg szemeik, amikor egy „idegen” melléjük szegődött, és „elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt.”; időt töltött velük, és a közös étkezésen felfedte előttük magát. Így érthették meg, ki az, aki velük volt eddig, és miért „hevült a szívük” iránta.

A Biblia a hívők közösségének könyve. Isten eredeti szándéka pontosan az volt, hogy népe együtt próbálja meg megérteni. A közeli, szerető kapcsolat elengedhetetlen, ha különös, olykor fenyegető területet kívánunk felderíteni, vagy amikor az élet legnagyobb kérdéseit szeretnénk feltenni, vagy éppen nevetni szeretnénk, vagy sírni, vagy ha egyszerűen csak töprengeni vágyunk mások társaságában.

A gyerekek gyakran nehéznek találják a bibliaolvasást. Sokszor arra irányul a figyelmük, milyen könnyű elutasítani a Bibliát, mint aminek semmi köze a való élethez. Nincs benne elég dolog, amely egyértelműen rájuk vonatkozna; tőlük teljesen különböző emberekről szól. A Biblia számos évszázadon, eltérő országokon és tájakon ível át. Tele van fura nevekkel, értékekkel, és társadalmi vagy vallásos szokásokkal. A gyermekek nem tudnak eligazodni a történelmi részek politikai hátterét illetően. Úgy tűnik, mazochista önámítóvá kell lenniük ahhoz, hogy bármit is megértsenek a Szentírásból; nem is szólva arról, hogy magukra vonatkoztassák a történeteket. Egyáltalán nem vonzó, nem helytálló, és egyszerűen nem HOZZÁJUK szól.

Tehát hogyan kelthetnénk fel a gyermekek érdeklődését a Biblia iránt? Mivel segíthetnénk nekik, hogy foglalkozzanak a Szentírással, megértsék, és saját életükre vonatkoztassák? Egy kulcsfontosságú tényező – vagy talán A LEGLÉNYEGESEBB tényező – az lenne, hogy legyen kapcsolatuk Jézus egyik követőjével. A legtöbben már legalább egy-két esetben tapasztaltuk, milyen ösztönző hatást gyakorol egy gyermekre a felnőttektől kapott törődés és biztatás. A Bibliai Kalandtúra arra buzdítja az idősebb keresztyéneket, hogy kötelezzék el magukat egy gyermek mellett és tartsanak vele az úton. Ehhez nyújt eszközöket annak érdekében, hogy a gyermek kinyissa Bibliáját, és megvizsgálja az ott olvasott élethelyzeteket.
Épp ilyen fontos az a sürgető feladat, hogy odaálljunk a gyerekek mellé, és segítsünk nekik a Biblia fényében megvizsgálni azt a tömérdek hangot és üzenetet, melyek nap mint nap megrohamozzák őket. Mi az „igazság” egy posztmodern generációban, és hol lehet megtalálni? Ebben az igazságtalan világban, mely saját vágyaink kielégítésére buzdít, és telve van olyan tapasztalatokkal, melyek megrontják énképünket, és ahol a családok túl elfoglaltak vagy működésképtelenek a hit építésére, a gyermekek nagy segítségre szorulnak.
Arra vágyunk, hogy a gyermekek tisztában legyenek a Biblia tekintélyével, és engedjék, hogy a Szentírás formálja hitüket és tetteiket, hogy ezáltal Jézus tanítványaivá és egy szükségben levő világ szolgálóivá lehessenek.

MI A TÚRAVEZETŐ SZEREPE?
Van miből választani: barát, vezető, útmutató, irányító, jó hallgatóság, biztató, tanár, tanácsadó, energiát és biztonságot nyújtó személy, mentor, edző, jutalmazó és az értelmezést segítő társ. Igen, valószínűleg mindez és még több kell, hogy jellemezzen minket, amikor gyermekekkel olvassuk a Bibliát. De ne aggódj – ha Isten Igéje benned él, valószínűleg önkéntelenül is majdnem mindegyik igaz lesz rád!
A Bibliai Kalandtúrában a Túravezető feladata:
• a gyermekkel együtt elolvasni az adott bibliai részt;
• együtt találkozni Istennel az igerészeken keresztül;
• megvizsgálni a bibliai szöveg és a mindennapi élet kapcsolatait;
• rendelkezésre állni ahhoz, hogy együtt megvitathassátok a felmerülő témákat, tanításokat és kérdéseket;
• rendszeresen találkozni a gyermekkel;
• támogatást és biztatást nyújtani, amikor szükséges;
• arra biztatni a gyermeket, hogy rendszeresen olvassa a Bibliát;
• nyíltnak, sebezhetőnek, hitelesnek, őszintének lenni;
•folyamatosan tájékoztatni és a lehető legjobban bevonni a gyermek szüleit vagy nevelőit (hacsak nem te magad vagy ezek bármelyike).

Az út során a Túravezető maga is áteshet a következőkön:
• személyesen átalakul Isten Igéjének üzenetén keresztül;
• életre szóló szeretet és tisztelet érzése ébred benne Isten Igéje iránt;
• elnyeri a Biblia érett értelmezésének képességét.

Ne feledd, hogy a gyermekek nem tanulják, hanem ellesik, hogyan álljanak a Bibliához.
Az együtt töltött idő során a legfontosabb tényező az, hogy a felnőtt az életén keresztül is hirdesse a Biblia üzenetét a gyermeknek. „…Nincs az a beszéd vagy képzési program, mely sikeresen meggyőzne bárkit is a Biblia máig tartó érvényességéről, ha a mi életünk nincs összhangban azzal, amit Isten mond a Biblián keresztül.” (The Adventure Begins, Terry Clutterham, Szentírás Szövetség 1996.)

Milyen hatalmas kiváltság egy fiatal bibliaolvasó Túravezetőjének lenni! Milyen csodálatos élmény együtt elmélyülni a Biblia üzenetében, és segíteni a gyermeket a Szentírás megértésében és mindennapi alkalmazásában! „Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat..” (Példabeszédek 27,17)

A 10 legfontosabb javaslat:
1 Nagy segítség, ha előre eltervezitek a rendszeres alkalmak idejét és azoknak módját a párbeszédek elősegítése érdekében. Ma már sok gyerek elfoglalt, és különböző elkötelezettségeket próbálnak összehangolni. Légy tekintettel időbeli korlátaikra! Ha már korábban tudod, hogy nem fogsz ráérni az előre megbeszélt időpontban, időben szólj a gyermeknek, és keressetek másik alkalmat!
2 „Tökéletes” feleletek helyett adj őszinte (kornak megfelelő) válaszokat, és légy kész bukásaid és sikereid megosztására! Ha nehéz az egyik kérdésre válaszolnod, kérhetsz magadnak egy kis időt, és később visszatérhettek a témára; vagy még jobb, ha együtt próbáljátok meg kitalálni a megoldást.
3 Őszintén érdeklődj a gyermek iránt! Kérdezd meg, mi történik mostanában vele; bátorítsd saját hitbeli útján, és oszd meg vele saját élményeid is!
4 Rendszeresen imádkozz a gyermekért!
5 Légy biztató és nyílt! Éreztesd a gyermekkel, hogy mennyire várod a közös beszélgetéseket!
6 Folyamatosan tudasd a gyermekkel, hogy egy különleges könyvvel foglalkoztok, és hogy előre várod, hogy általa szemtől szemben találkozzatok Istennel. Ébressz benne felfedező lelkületet, hogy minden oldalon Istent keresse!
7 Segíts a gyermeknek, hogy saját történetét is Isten Igéjének hatalmas elbeszélésén belül értelmezze, ahogy felfeded előtte Isten jelenlétét az életében! Mindig légy kész arra, hogy elmesélj olyan eseteket a saját életedből, melyek felfedik, hogyan munkálkodik Isten az ő követőinek életében!
8 Ahol csak lehetséges, kérdezd meg a gyermeket, milyen hatással lesz új felfedezése mindennapi életére. Bár ezt a változást nem szabhatjuk meg pontosan, felvethetünk lehetséges javaslatokat az adott területekre vonatkozóan.
9 Ne várd el, hogy minden beszélgetés végére feje tetejére állítod majd a gyermek addigi értékrendjét és életstílusát. Isten valóban változást parancsol a Bibliában, és nem szabad alábecsülnünk az őszintén elhivatott gyermekkori keresztény élet lehetőségét; ám a változás és a növekedés általában lassú folyamat.
10 Légy kész arra az eshetőségre, hogy „túravezetői” szereped a Bibliai Kalandtúrán túl is terjedhet.

HOGY MŰKÖDIK A BIBLIAI KALANDTÚRA?
Az E100 (Az Első 100) egy olyan bibliai program, mely kapcsolatba hozza a felnőtt olvasót Isten Igéjének 100 legfontosabb szakaszával. Több információért lásd a www.e100challenge.com/ oldalt. A Bibliai Kalandtúra ugyanezt a 100 bibliai részt mutatja be a gyermekeknek kalandos és színes formában.

Kiknek szól a Bibliai Kalandtúra?

A Bibliai Kalandtúra a családok számára:

A Bibliai Kalandtúra tökéletes felnőttek és gyermekek közös használatára. Egy szülő vagy bármely más családtag természetéből adódóan ideális jelölt a túravezetői szerepre egy vagy több gyerekkel. Vagy kinevezhetitek a Bibliai Kalandtúrát közös bibliai tanulmányozásotok alapjává, melyben az egész család részt vesz. Mi lenne, ha bevezetnétek egy családi bibliaolvasó időpontot, például heti egyszer, és ezek során mennétek végig a Bibliai Kalandtúra részein? És ha már ilyen módon együtt vagytok, használjátok a Bibliai Kalandtúrát arra, hogy mindannyian tágabb képet kapjatok Istennek és népének lenyűgöző történetéről.

A Bibliai Kalandtúra a gyülekezetek számára

Felnőttek a világ különböző gyülekezeteiből együtt olvassák az E100 Kihívást, mely 100 gondosan kiválasztott bibliai olvasmányon alapszik (50 az Ószövetségtől, és 50 az Újszövetségből), és melynek célja, hogy érthetően átívelje a résztvevők számára a Biblia történetét Mózes első könyvétől a Jelenések könyvéig. Az „E” eredetileg az Elengedhetetlen szó rövidítése. Az ide tartozó szövegek egy pár verstől néhány fejezetig terjednek. Ahogy egyre több résztvevő kedvet kapott a Biblia napi tanulmányozására ezzel az eszközzel, sokan kérték, hogy készüljön egy párhuzamos program, melyet a gyermekekkel lehetne használni a gyülekezetben vagy otthon.

A Bibliai Kalandtúra keresztény közösségek számára (például nyári csoportok, iskolai klubok, heti bibliakörök)

A Bibliai Kalandtúra ideális a felnőttek és gyermekek közti csoporton belüli használatra. Ez történhet egy gyülekezet keretein belül, az E100 programmal párhuzamosan, ám attól függetlenül is tökéletesen megállja helyét. Alkalmazható gyülekezeti vagy iskolai gyerekalkalmakon; vasárnaponta vagy hét közben; felnőtt vezetőkkel vagy azonos korú koordinátorokkal. A Bibliai Kalandtúra sokoldalúsága révén egyaránt használható személyes bibliakörökön vagy missziós programokon és az utánuk következő továbbvezető alkalmakon. A Túravezető sokféleképpen betöltheti feladatkörét: személyes találkozásokon keresztül vagy távkapcsolattal, melynek során sms-ekkel, online üzenetekkel, telefonon, postán vagy e-mailben tarthatja fent tanácsadó szerepét.

Miből áll a Bibliai Kalandtúra?
Három fő elemre épül.
1 Bibliai Kalandtúra: a könyv
Az E100 program bibliai olvasmányai 20 részre, avagy „kalandra” oszlanak, melyek mindegyike öt bibliai történetet tartalmaz.
A Bibliai Kalandtúra könyv segítségével az ötből egy történetet részletesen feltérképezhettek, a másik négyet pedig nagy vonalakban. Emellett kiegészítő internetes anyagokat is ajánl.
Mindegyik kaland egy kis képpel vezeti be a történetet; majd néhány kérdéssel indít gondolkodásra; ezután pedig egy idővonal segít megérteni, hol kerül az Ó- vagy Újszövetség tágabb képébe az adott bibliai rész.
Ha lapozol, egy kicsit nagyobb képet találsz, és 10-15 kijelölt bibliai verset, közös olvasásra. Az „Ez történt eddig” és „Mi történt ezután?” bekezdések segítenek ezeket a verseket is a teljes bibliai történet szerves részeként értelmezni.
Mit fedezzetek fel ezután? A Bibliai Kalandtúra választási lehetőséget is hagy! A következő oldalon különböző folytatási lehetőségeket találsz.
Még többet felfedezhettek; elgondolkodhattok a gyermekben felmerülő kérdéseken; megtudhattok néhány érdekes tényt; és beszélhettek Istenhez. Vagy odalapozhattok a nagy színes képhez, mely a kaland összes bibliai történetét szemlélteti.
Látni fogjátok, honnan jönnek a kisebb képek, és sokkal több mindenre ráébredhettek a képek tanulmányozása által.
Hajtogassátok vissza a színes képet, és lapozva még négy idevágó bibliai történetet találhattok. Nézzetek utána, a bibliai elbeszélésen belül mikor történnek ezek az események; közösen válaszoljatok a kérdésekre.

2 Bibliai Kalandtúra: internetes eszköz a Túravezetők számára
Mivel ezt a bemutatót is weboldalunkon olvasod, már nem szükséges részletezni, hol keresd és milyen anyagokat tölthetsz itt le. Ám ha esetleg még nem néztél körbe az oldalon, a www.bibliaikalandtura.com honlapon a következőket találhatod:
 A Bibliai Kalandtúra bemutatása: minden, amit csak tudni kell a programról és a Túravezetői szerepről
 Hogy működik a Bibliai Kalandtúra: szakértői tippek és ötletek, hogy a lehető legtöbbet hozhasd ki az olvasmányokból és a közös bibliatanulmányozás lehetőségéből.
 Együtt a Bibliai Kalandtúrán, 20 kalandon át: még több ötlet és részletek a Bibliai Kalandtúra című könyvben felfedezettek alapján. Mindegyik kaland háttér-információkat nyújt a bibliai történethez; különböző javaslatokat tesz; kreatív imaötletekkel szolgál; lehetséges kérdéseket és válaszokat sorol fel, melyeken együtt elgondolkodhattok.
Túravezetőnek lenni és a gyermek mellett állni, ahogy találkozik Istennel és felfedezi a Bibliát, hatalmas kiváltság – ám nagyon félelmetes is lehet! A Túravezetőknek szóló internetes anyagok megnyugtatásként és bátorításként szolgálnak; segítenek, hogy gyümölcsöző párbeszédet alakíts ki a gyermekkel; hozzájárulnak az olvasottak alapos átgondolásához, és arra buzdítanak, hogy megosszátok egymással a kaland öt olvasmánya alatt tett felfedezéseiteket. Az itt található információk hatalmas segítséget nyújtanak neked, a Túravezetőnek. Általuk jól kihasználhatod a beszélgetések nyújtotta lehetőségeket, és elmélyítheted a gyermekkel kiépített kapcsolatod.

3 Bibliai Kalandtúra: internetes eszköz a gyermekek számára
Ahogy folyamatosan haladtok a Bibliai Kalandtúra könyvben, folyamatosan további internetes eszközöket fog ajánlani a gyermekek számára a www.bibliaikalandtura.com oldalon, hogy még mélyebben feltárhassák az adott történetet. Ilyenek lehetnek egy kivágható papírsablon valamilyen kézműves tevékenységhez; egy térkép; vagy esetleg egy interjú, melyet elolvashatnak. Ezek mellett még sok egyéb kiegészítő anyagot is találhatsz itt!

Hogyan használd fel legjobban…
a Bibliai Kalandtúraillusztrációit?
A Bibliai Kalandtúra könyv 20 kalandja érdekfeszítő színes szemléltető képeket tartalmaz, melyek az adott öt bibliai történetet ábrázolják. Adj a gyermeknek elég időt arra, hogy szemügyre vehesse ezeket a képeket! Bőven lesz mit meglátnia és felfedeznie rajtuk.
Mialatt a képeket szemlélitek, buzdítsd a gyermeket a látvány szóbeli kifejezésére a következő beszélgetésserkentő kérdésekkel:
 Ki van a képen?
 Mi történik?
 Emlékszel, mi történt ezelőtt?
 A kép segítségével el tudod mondani a történetet?
 Szerinted mi fog ezután történni?

Hogyan használd fel legjobban…
a te saját történeted a Bibliai Kalandtúra során?
Mialatt megosztod a gyermekkel a Bibliai Kalandtúra történeteit, próbálj meg közbeszúrni idetartozó példákat saját tapasztalataidból, egy ismerősöd élményeiből, vagy egy mostani vagy múltbeli híres keresztény életéből. A gyermekeknek (és talán a felnőtteknek is) könnyű úgy gondolni a bibliai történetekre, mint régesrégi esetekre. Talán érdekesek az elbeszélések, de valóban vonatkoznak „rám” is, ma is?
Személyes történeted nem kell, hogy tele legyen drámai vagy csodálatos eseményekkel. Mindennapi eseteid, melyekben Isten ott volt veled vagy az ismerőseiddel, nagy hatással lesznek a gyermekre, különösen ha párhuzamba tudod hozni egy bibliai elbeszéléssel (elveszteni és megtalálni, mint a drachmáját kereső asszony; megbocsátásra vágyni és abban részesülni, mint Péter háromszori árulása után; egy hatalmas feladat láttán elbizonytalanodni, mint Józsué).
Saját történetedbe az is beletartozik, amit bibliaolvasás alatt fedeztél fel. A Bibliai Kalandtúra során ne feledd, hogy Isten hozzád épp annyira szólni fog, mint a gyermekhez. Légy nyitott az Ő Szavának meghallására, és korához illően oszd meg meglátásaidat a gyermekkel!

Hogyan használd fel a legjobban…
a Bibliai Kalandtúra kérdéseit és válaszait?
Az egyik legelső Bibliával kapcsolatos emlékem az, mennyire aggasztott Jézus születésének története. Hallottam a pásztoroktól, akik éjjel a domboldalban juhaikra vigyáztak. Veszélyes munka volt. Farkasok vagy medvék támadhatnak a juhokra, vagy akár tolvajok is ellophatják őket. Nagyon fontos volt, hogy a pásztorok ott legyenek mellettük. Erre ők fogták magukat, és elrohantak az istállóhoz, hogy megnézzék a kisdedet – de mi lett a bárányokkal?
Több gyermeket is megkértünk, hogy tegyenek fel kérdéseket a Bibliai Kalandtúra 100 történetéről – és kérdezzék azt, ami tényleg érdekli őket. Ezután a Túravezetőik (szülők, nagyszülők, testvérek, vezetők, barátok és mások) válaszoltak nekik ezekre a kérdésekre.
Ann, az egyik „válaszadó”, elmeséli, milyen élmény volt neki és unokájának, Lewisnak az elveszett bárány és az elveszett drachma történetének felfedezése.
„Azt mondtam Lewisnak, hogy most olvasok neki egy történetet, és aztán beszélgetni fogunk róla. Leült mellém, és én felolvastam neki a bibliai részt. Az első reakciója az volt: >Ez fura.<
Eléggé meglepett ez a válasz, hiszen a történet számomra elég érthetőnek tűnt, de érdekelt, melyik része lehetett „fura” számára. Azt felelte: >Miért zavarná az asszonyt az az egy elveszett érme?<, és ez valóban logikus! Hiszen Lewisnak egy érme szinte semmit sem ér.
Ez megmutatta nekem, hogy Lewis nem ismerte a Biblia hátterét. Megjegyzéséből kiindulva elmondtam neki, hogy azoknak a napokban annak az asszonynak talán az a pár érme volt minden vagyona, és nem volt semmiféle bank, ahonnan többet kaphatott volna. Így a történet új értelmet nyert számára, és végre teljesen megérthette, és összekapcsolhatta az elveszett bárány történetével. Ez a történet közel állt hozzá, hiszen vidéken él, és tudja, milyen fontosak a haszonállatok.
Aztán biztattam, hogy ossza meg velem bármilyen más mondanivalóját a történetről. Elmondta nekem, hogy nem tudja, mit jelent a „megtér” szó. Elmagyaráztam neki, és egyben megragadtam az alkalmat arra is, hogy elmondjam a „bűnök” szó jelentését, anélkül, hogy kérdeznie kellene. Ezután ő maga könnyűszerrel megtalálta a kapcsolatot mind a „bűnök” és az elveszettség, mind a „bocsánatkérés” és a megtalálás között.
Nem akartam, hogy azt gondolja, hogy százból csak egy bárány (vagyis ember) vétkezik, ezért megkérdeztem tőle, szerinte a többi bárány is tesz-e rossz dolgokat. Erre ő – még mindig a bárányokról beszélve – egyetértett velem abban, hogy mindannyian tesznek gonosz dolgokat, majd visszatérnek a pásztorhoz.
Szerettem volna kihangsúlyozni a „mennybeli örömöt”, ezért zárásként elmondtam neki, hogy Isten örül, amikor bocsánatot kérünk, és mindig engedi, hogy újrakezdjük. Válaszul erre felhozta az elveszett bárányt kereső pásztor példázatát, és kijelentette: >Jó dolog, hogy Isten ránk talál.<”
Lewis és Ann beszélgetését a 12. kihívásban olvashatod majd, melynek címe „Elveszett és megtaláltatott”.
És még sokkal több valódi kérdést és választ találhatsz a könyvben és online is. Mi lenne, ha a gyermekkel közösen végigmennétek rajtuk? Talán te vagy ő más választ adna? Vagy talán bennetek más kérdések merültek fel a bibliai történet kapcsán?

Nincs előre megszabott időkeret a Bibliai Kalandtúra kalandjaihoz. Lehet, hogy egy alkalom során egy egész kalandot végig szeretnél venni, vagy az is lehet, hogy több napot vagy akár hetet szeretnél velük tölteni. Bármilyen módot is válassz, mindenképp hasznos egy pár perces visszatekintéssel jelezned minden kaland végét, kiemelve, mi mindent fedeztetek fel eddig, és mi az, ami még csak most következik.
Ehhez segítségként érdemes az alábbi kérdéseket feltenned:
 Egy újdonság, melyet most fedeztem fel: a Bibliát már jól ismerő gyermek itt mélyebbre áshat ismereteiben, a Bibliával most ismerkedő gyermek pedig lejegyezheti ide gondolatait.
 Valami, amire ez a történet emlékeztetett, bár már tudtam róla: ez abban segít a gyermekeknek, hogy értékelhesse saját tapasztalatait. Izgalmas lesz rájönnie, hogy már eleve ismert bizonyos bibliai részeket vagy tudott valamicskét Isten jelleméről és hogy hogyan élhet neki tetszően.
 Egy kérdés vagy érdekesség, melyet ez a bibliai rész ébresztett bennem: az ide leírt dolgokat még nem kell „megoldani” vagy megválaszolni. A Túravezető és a gyermek is félreteheti a kérdést vagy gondolatot, és átgondolhatják, töprenghetnek rajta, vagy akár utánanézhetnek és imádkozhatnak róla. Később visszatérhettek hozzá, de megtörténhet, hogy ráébredtek, hogy a Bibliai Kalandtúra egy másik része már magyarázattal szolgált.

A kérdések minden alkalommal ugyanazok. Céljuk, hogy gondolkodásra késztessenek arról, amit idáig megtudtatok, és amit Isten ezzel nektek üzen. Az által, hogy ezt minden 5 történetből álló kaland után megismétlitek, folyamatosan feljegyzitek felfedezéseiteket, és ezzel egy időben rögzítitek és megerősítitek a Bibliával kapcsolatos emlékeiteket.

Hogyan alakíthatok ki egy rendszeres „bibliaolvasó időt”?
 Bátorítsd arra a gyermeket, hogy napja és hete legjobb részét – akkor, amikor a legéberebb és semmi nem vonja el a figyelmét - szánja Istennek! Ez lehet lefekvés előtt, vacsora után (tévézés helyett), vagy reggel, korán kelve (és korábban le is feküdve, hogy ne legyen kimerült).
 Keresd az alkalmat, hogy megoszthasd vele múltbeli és jelenlegi bibliaolvasási szokásaidat. Itt nagyon fontos az őszinteség; semmiképpen ne kelts benne hamis benyomást magadról!
 Biztasd a gyermeket arra, hogy napi csendessége előtt és után is imádkozzon, ha röviden is.
 Magyarázd el neki, hogy ha valóban sikerült elmélyülnie Isten Igéjében, ez általában imádságra fogja ösztönözni.

Hogyan érthetem meg jobban a Bibliát?
A Túravezetői szerepnek az a jótékony velejárója, hogy Isten hozzád épp ugyanúgy fog szólni Igéje által, mint a gyermekhez. Légy tudatában ennek a hatalmas lehetőségnek, és hozd ki belőle a lehető legtöbbet a következő lépésekkel:
 imádkozz és kérd a Szentlelket, hogy nyissa meg szíved és elméd, hogy megértsd Isten hozzád szóló üzenetét a Bibliában;
 oszd meg mindazt, amit tanultál, más keresztényekkel, és te magad is tanulj tőlük, hogy mindannyian együtt érthessük meg Isten üzenetét;
 tekints úgy a Bibliára, mint egyetlen nagy történetre, melyben végig Isten tevékenykedik ebben a világban, és amely segít nekünk abban, hogy meglássuk, mit akar Isten a mi életünkben elvégezni;
 ellenőrizd, hogy mi, mai emberek ugyanúgy értelmezzük-e az adott bibliai részt, mint az eredeti hallgatóság vagy résztvevők! Ennek érdekében tedd fel magadnak a következő kérdéseket:
 Milyen szokások és kultúrák uralkodtak akkoriban?
 Milyen műfajhoz tartozik ez a rész? (Vers, álom, történelmi könyv, stb.)
 Hogyan illik bele a tágabb bibliai elbeszélésbe?
 bízz a Bibliában, és engedd, hogy átformálja értelmed;
 ne feledd, hogy saját tapasztalataink, kultúránk és világnézetünk nagy hatással vannak a szövegek befogadására;
 gondosan hallgasd végig, mit értenek meg a más hátterű keresztények a szövegből, és vesd össze igemagyarázatukat a Biblia fő üzenetével;
 engedd, hogy a Biblia megváltoztassa életed, ahogy egyre többet felfedezel belőle és egyre inkább gyakorlatba ülteted üzenetét;
 a Biblia alapján válaszolj hitünk legnagyobb kérdéseire, mint például:
 Ki Jézus?
 Miért jött el a Földre, és élt az emberek közt?
 Miért halt meg és támadt fel?
 Hol van most?
 Mi fog történni, amikor majd visszatér?
 fogadd úgy a Bibliát, mint Istentől jövő szerelmes levelet, mely elvezet minket Isten és a körülöttünk levők szeretetéhez.

Tehát vágj neki Isten segítségével, és legyen benne sok örömöd!

HOGY SEGÍTHETEK A GYERMEKNEK, HOGY JOBBAN MEGÉRTHESSE A BIBLIÁT?
Terry Clutterham, az angliai és walesi Szentírás Szövetség iratterjesztési igazgatója egy egyszerű bibliaolvasási mintát oszt meg velünk.
„Adjatok hálát Istennek a Bibliáért, és hogy veletek van, és segít nektek örömötöket lelni a Szentírásban és tanulni belőle. (Ezzel kellemes várakozást keltetek magatokban.)
Olvassátok el a bibliai verseket úgy, hogy azok életre keljenek: hangosan vagy némán; erőteljes kifejezőerővel vagy eljátszva azt; felhasználva képzelőerőtöket; bizonyos elemek megkeresésére buzdítva; vagy képekkel és szimbólumokkal.
Gondolataitokkal, érzéseitekkel és tetteitekkel egyaránt próbáljatok meg a bibliai versek mélyére hatolni! Hallgasd meg figyelmesen a gyermek bármely észrevételét! Használjátok fel a Bibliai Kalandtúra kérdéseit és ötleteit, és egészítsétek ki azokat saját megjegyzéseitekkel! Próbáljátok meg megválaszolni az alapvető kérdéseket Istenről:

 Mit mond el ez a bibliai rész Istenről akár közvetlen szavakkal, akár mondanivalóján vagy tettein keresztül?
 Hogyan jellemeznéd Istent ebben a részben?
 Mit tett eddig? Mit tesz épp most? És ezután?
 Mi a szándéka?
 Mi az, amit egyáltalán nem akar?
 Milyen lehet ezzel az Istennel élni?

Osszátok meg egymással, milyen módon érintettek meg a bibliai versek; milyen gondolatokat ébresztettek bennetek; milyen gyakorlati dologra indítottak; hogyan változtatták meg hozzáállásotokat; mire emlékeztettek a Biblián belül vagy saját életetekben; hogyan segítettek meglátni, hogy egyedül Jézusban nyeri el minden az értelmét.
Közös felfedezéseitek után imádkozzatok együtt! A neked és a gyermeknek legalkalmasabb módon válaszoljatok Istennek, felismerve az ő üzenetét, és hogy kik vagyunk mi és milyenek vagyunk. Egyszerűen próbálj meg válaszolni a kérdésre: „Mit is akarunk most mondani Istennek?”
(The Adventure Begins, Szentírás Szövetség 1996)

HOGYAN TUDHATOM „A HELYES VÁLASZT”?
Christine Wright írónő, bibliatudós és elfoglalt nagymama tanácsot ad, hogyan kezeljük nagyobb biztonsággal a gyermekek kérdéseit.

Hogyan tegyek fel jó kérdéseket?
A felnőttek túl gyakran öltik magukra a „hatásos ügyintéző” szerepét, és töltik azzal az idejüket, hogy megmondják a gyerekeknek, mit és hogyan tegyenek, majd kérdésekkel bombázzák őket, hogy ellenőrizzék, elérték-e céljukat. Vizsgáld meg, te milyen „szerepet” játszol el, mikor otthon vagy máshol gyerekekkel vagy együtt. A gyermekhez intézett szavaid mekkora része „ügyintézés”, és mennyi benne a valódi beszélgetés? Ha úgy veszed észre, hogy túl sokszor vagy „ügyintézői szerepben”, ideje megtanulnod a társalgás művészetét. Ahelyett, hogy bizonyos tevékenységekre utasítanád a gyermeket, tégy fel inkább olyan kérdéseket, melyek ránk, felnőttekre épp úgy vonatkoznak, mint a kisebbekre.
Figyeld meg, hogyan tesznek fel mások kérdéseket! Észre fogod venni, hogy a „nyitott kérdések” azok, melyek leginkább serkentik a beszélgetést. Az a kérdés például, hogy „Tetszett ez a bibliai történet?”, zárt, mivel csak két lehetséges válasza van: igen vagy nem.
Az viszont, hogy „Mi tetszett a bibliai történetben?”, már nyitott kérdés, hiszen számos lehetséges válasza van, melyekből sokkal többet meg is tudhatsz.
Ha nyitott kérdéseket teszünk fel, előfordulhat, hogy nem azt a választ kapjuk majd, amit vártunk, vagy amit „helyes válasznak” gondolunk. De nem is ez a lényeg. A felfedezés és a tanulás több, mint a „helyes válaszok” kitalálása. Sokkal inkább arról szólnak, hogy kezdjünk el magunktól, önállóan gondolkodni. Így válhatunk képessé arra, hogy növekvő éveinkben eltűnődjünk különböző dolgokon, mint például:
 kicsoda Isten;
 kik vagyunk mi;
 miért olyanok a dolgok, amilyenek;
 milyen hatalmas Isten;
 hogyan kell imádkozni;
 vagy épp az emberi szenvedés kérdéséről.

Jó kérdéseket feltenni művészet – de meg lehet tanulni! Könnyű egy bibliai történetről szóló beszélgetést vallatássá változtatni, de ha különböző fajtájú kérdéseket teszel fel, éppúgy lehetséges gördülékeny párbeszédet folytatni, és különböző ötleteket és lehetőségeket fedezni fel.

Hogyan válaszoljak a lehetetlen kérdésekre?
Mi lesz, ha a gyermek feltesz egy olyan kérdést, amire nem tudsz válaszolni? Sok felnőtt retteg ettől. A gyerekek gyakran valóban olyan kérdéseket tesznek fel, melyekre nincs egyetlen egyszerű válasz – és olykor egyszerűen nem tudjuk a választ. Egy őszinte „Nem tudom” sokkal jobb választás, mint egy hosszú, ám valójában semmitmondó válasz (hiszen ezt mi is tapasztaltuk, amikor mi tettünk fel kérdéseket). Az őszinte válasz egyben nyitva hagyja a lehetőséget a gyermeknek, hogy másokat is megkérdezzen, és tovább gondolkodjon a kérdésről.
Talán legbelül egy mindentudó „tanár” képe lebeg előttünk, és úgy érezzük, hogy csalódást okoznánk a gyermeknek, és magunkat is lejáratnánk, ha valamit nem tudnánk. Ha így gondolkodunk, akkor még mindig a „jó válasz - rossz válasz” hozzáállásnál tartunk. Talán nekünk még így tanították a keresztyén hitet, de mi tehetjük ezt máshogy is. A gyerekek igenis kérdezni fognak, de nem kell minden választ tudnunk! Mi több, néha nem is szükséges válaszolnunk.
Akkor viszont mit mondjunk? Nagy segítség, ha tudjuk, mi jár a gyermek fejében, és miért tette fel a kérdést. Felelhetünk neki így: „Ez nagyon jó kérdés. Te mit gondolsz róla?”
Így a gyermek fel fog fedni valamennyit eddigi lelki fejlődéséből, és lehetővé teszi számodra, hogy beleláss gondolataiba. Mi több, a legtöbb gyermek könnyen megelégszik saját válaszával. Ha ez történne, tiszteletben kell tartanunk meglátásaikat, bízva benne, hogy idővel tovább fognak lépni, és növekedésük során folyamatosan alakítják majd véleményüket.
Amikor pedig válaszolunk egy kérdésre, fontos, hogy éppen csak annyit mondjunk, ami kielégíti a gyermek kíváncsiságát. Ha olyan választ adunk, mely több információt ad, mint amennyit a gyermek tényleg tudni akar, később lehet, hogy már nem is akar majd kérdést feltenni!
„Nem tudom”
Elő fog fordulni, hogy egyszerűen nem fogod tudni a választ egy kérdésre, bár tisztában vagy vele, hogy van rá válasz. Az ilyen helyzetben mondhatod azt: „Nem tudom, de ki fogom deríteni, és legközelebb megosztom veled.” Ha ilyen ígéretet teszel, mindenképpen tartsd be szavad! Keresd meg a választ, és mondd el a gyermeknek! Ez tudatni fogja a gyermekkel, hogy komolyan veszed a kérdéseit, és megbízható vagy; betartod a szavad.
De még jobb, ha azt mondod: „Nem tudom. Hátha együtt rájövünk a válaszra!” Ezt tehetitek úgy, hogy megnéztek egy bibliaelemző könyvet, elmentek egy könyvtárba, kutattok az interneten, megkérdeztek egy ismerőst, vagy felkeresitek a Bibliai Kalandtúra nyújtotta eszközöket. Lehet, hogy így se találjátok meg a választ. Ám a közös információgyűjtés többre jó, mint egy válasz megszerzésére. Megtanítja a gyermeket arra, hogyan kell kutatni egy válasz után, hogy később ezt egyedül is megtehesse; felfedi előttük, hogy szabad kérdéseket feltenni, és hogy komolyan veszed a kérdéseit; új, eddig ismeretlen válasszal szolgálhat neki és neked is; elmélyíti ismereteiteket; és segít a bizalmas kapcsolat kiépítésében.

Ima a gyermekért
„Imádkozom azért, hogy (a gyermek neve) boldogan hallgassa a Te Igéd és válaszoljon is rá, nem kényszerből, hanem saját akaratából.

Kérlek, segíts, hogy (a gyermek neve) biztos lehessen benne, hogy bármely részét is olvassuk épp a Bibliának, te vagy az, Uram, aki szólni akarsz hozzá általa. A te üzeneted nem hazugság, csak a színtiszta igazság, melyre egész életét alapozhatja.

Ezért kérlek, Uram, segíts, hogy úgy tudjam tovább adni Igédet, hogy (a gyermek neve) gyakran elővegye azt, és hogy az Ige tanításai, melyek a Te tanításaid, formálhassák őt, hogy sose nőjön ki Szavadból, hanem egyre inkább növekedjen benne.”