Túravezetés

16. állomás: A jó hír mindenkié

KEZDD EL: Bevezetés a Bibliának ebbe a szakaszába

Saul (új nevén Pál) Jézus követőinek dühödt ellenfele, találkozik Jézussal, Aki elhívja őt szolgálatára. Hívő testvérek segítségével Pál maga is elkötelezett hívővé válik. A feltámadt Krisztussal való drámai találkozása vezetett nála a teljes átformálódásához. Ez volt a kulcs, ami átformálta a teljes jövőbeni életét és szolgálatát. Ez a párbeszéd vezetett az elhívásához, hogy elvigye az Evangéliumot „a pogányok, a királyok és Izráel fiai elé” (Apostolok Cselekedetei 9,15). A hátralévő életét ennek a feladatnak szentelte.

Pált az antiókiai gyülekezet küldte ki, és innen követjük missziói útját, amely során számos várost érint a mai dél-Törökország területén. A fogadtatására mindenütt az ellenállás volt a jellemző, de azért minden városban voltak, akik hívővé lettek szolgálata nyomán.

Az ősgyülekezetben vita tárgyát képezte, hogy kit tekintettek igazi hívőnek. Az ezzel kapcsolatos eszmecsere konstuktívan folyt, mert lehetőséget adtak mindenkinek, hogy kifejtse az álláspontját, ugyanakkor nyitottak maradtak a Szentlélek vezetésére. Az Apostolok Cselekedete 15. része kulcsfontosságú, mert leírja, hogy befogadták a pogányokat is anélkül, hogy a bonyolult zsidó szabályok betartásait kötelezővé tennék nekik.

Pál későbbi utazásai során eljutott Görögországba, majd végül Rómába. A gyakori letartóztatások, a nehéz körülmények és az erős ellenállás ellenére az evangélium hirdetésének fontos küldetése egyértelműbb számára, mint valaha. És még messze volt a vége csodálatos szolgálatának. Lehetősége nyílt arra, hogy fontos politikai szereplőknek is hirdesse az Evangéliumot.

Isten elhívása vezette őt ebben, a feltámadt Krisztussal való találkozás, a Szentlélek átformáló ereje előtti nyitottság és a feladat sürgősségének az érzése. Ezek kell hogy motiválják a mi szolgálatainkat is.