Big Bible Challenge könyv és online segédanyag © 2011 Scripture Union International
Illusztrációk: Matt Baker és Daryl Peninton © 2011
Scripture Union International

© 2013 Jogos magyar nyelvű kiadás
Szentírás Szövetség 1091 Budapest Kálvin tér 8.
Tel./fax: 06–1–216–5115
e–mail: iroda@szentirasszovetseg.net
www.szentirasszovetseg.net

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű
sokszorosítás jogát is, kivéve a Scripture Union
International engedélyével (kapcsolat: Scripture Union UK)
A bibliai idézeteket az 1975. évi új fordítású Biblia
javított kiadásából vettük át. (Kiadta a Magyar Bibliatársulat megbízásából a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, Budapest, 2006)
ISBN 978–963–87288–9–0

Készült: Demax Művek Nyomdaipari Kft.
Borítóterv és szerkesztés:
Georg Design, Münster, Németország
A könyv és az online segédanyag szerzői: Maggie Barfield, Sue Dunn, Marjory Francis, John Grayston, Michael Jahnke, Denise Powell, Jorunn Sjaastad, Sally
Smith, Wendy Strachan, ‘Tricia Williams, Terry Williams és Murray Wright.

A magyar változat munkatársai:
Fordította: Sándor Angelika, Szabó–Mészáros Annamária, Sztrapkovics Bettina
Lektorálta: Derzsi Ildikó, Komlósi Erzsébet
Tördelés: Doroszlainé Jóka Renáta

A fentieken kívül emberek százai vettek részt a Bibliai Kalandtúra létrehozásában: az anyag írásában, ellenőrzésében, kérdések feltevésében, válaszok keresésében, ötletek kipróbálásában, gondolkodásban, tervezésben és ezernyi más, kisebb–nagyobb feladatban. Köszönjük mindenkinek a segítséget!
A Szentírás Szövetség célja, hogy a gyülekezetekkel együtt munkálkodva megismertesse Isten örömüzenetét a
gyermekekkel, fiatalokkal és családokkal, valamint bátorítson minden korosztályt arra, hogy az Istennel való
találkozást keresse a napi bibliaolvasásban és imádkozásban, hogy így a Jézus Krisztusban való személyes hitre jussanak, növekedjenek Krisztusban és elkötelezett gyülekezeti tagként szolgáljanak a világban.