6. állomás: Isten hősei

29. Sámson

Tudod, ki a te országodnak a vezetője?

Milyen más vezetőt tudnál még említeni?

Mitől jó egy vezető?
Sámson
Ne érje annak a fejét borotva, mert Istennek szentelt lesz az a gyermek már anyja méhében. Ő kezdi majd megszabadítani Izráelt a filiszteusok hatalmából. Bírák 13,5

Ez történt eddig…

Sámson az utolsó a 12 bíró közül, akikről a Bírák könyvében olvashatunk. Ő názír volt, akinek Isten különleges szabályai szerint kellett élnie. Az egyik ilyen szabály volt, hogy sohasem nyírhatja le a haját. Isten Sámsont nagyon erőssé tette – egyfajta „superman” volt. Minél hosszabb volt a haja, annál nagyobb volt az ereje. Ellenségei nem tudták, mi teszi ennyire erősség, ezért kémkedtek utána. A titkát Sámson kiadta egy asszonynak, akit Delilának hívtak, ő pedig elmondta azt az ellenségeinek! Levágták a haját, és így erejét elveszítve börtönbe került hosszú időre.

Bírák 16,23-30

Egyszer a filiszteusok városfejedelmei összegyűltek, hogy nagy áldozatot mutassanak be istenüknek, Dágónnak, és hogy örvendezzenek. Ezt mondták: Kezünkbe adta istenünk Sámsont, aki ellenségünk! Amikor meglátta őt a nép, dicsőítették istenüket, és ezt mondták: Kezünkbe adta istenünk azt, aki az ellenségünk, aki pusztította földünk, s oly sokat megölt közülünk! Azután olyan jókedvük támadt, hogy ezt mondták: Hívjátok ide Sámsont, hadd szórakoztasson bennünket! Oda is hívták Sámsont a foglyok házából, hogy szórakoztassa őket, és odaállították az oszlopok közé. Sámson ezt mondta annak a fiúnak, aki a kezét fogta: Eressz el, hadd tapogassam meg az oszlopokat, amelyeken a ház nyugszik, és hadd támaszkodjam hozzájuk! A ház tele volt férfiakkal és asszonyokkal, ott voltak a filiszteusok városfejedelmei, a tetőn pedig mintegy háromezer férfi és nő, akik Sámson játékán szórakoztak. Ekkor Sámson az ÚRhoz kiáltott, és ezt mondta: Ó, Uram, URam! Emlékezz meg rólam, és erősíts meg engem még most az egyszer, én Istenem, hogy bosszút állhassak a filiszteusokon a két szememért!Azzal átfogta Sámson a két középső oszlopot, amelyeken a ház nyugodott, az egyiket jobb kezével, a másikat bal kezével, és nekik feszült. Majd ezt mondta Sámson: Hadd haljak meg én is a filiszteusokkal együtt! Azzal megfeszítette erejét, úgyhogy a ház rádőlt a városfejedelmekre és az egész népre, amely benn volt. Így többet ölt meg halálával, mint ahányat megölt életében.

Mi történt ezután?

Sámson meghalt azokkal az emberekkel együtt, akik gyalázták az élő Istent. Amikor a családja értesült a történtekről, elvitték a testét haza, és eltemették.
Isten népe vezető nélkül ismét azt tette, amit csak akart. Akarata ellenére éltek, nem akarták elfogadni, hogy az Úr az egyetlen Isten, ezért fa, fém és kőbálványokat imádtak. Mivel Isten ennek ellenére törődött velük, már tudta, mi lesz a következő lépése.

Gondold végig!

Válaszoljatok közösen a Bibliai Kalandtúra 42. oldalán található kérdésekre!

Tudtad?

Kiválasztva Egy angyal mondta meg Sámson szüleinek, mi fog történni: gyermekük lesz, aki születésétől fogva Istenhez fog tartozni (Bírák 13,3-5).

Názír Sámson „názír” volt. A nazírok nem vágták le a hajukat, nem ittak sört vagy bort, és nem ettek bizonyos ételeket. Sámson haja az Isten iránti elkötelezettségének a jele volt.

Erős férfi Sámson híres volt roppant erejéről, és nagy harcosként tisztelték. Amint a haját levágták, az ereje eltűnt.

 

Beszélgess Istennel!

Kérd meg Istent, hogy segítsen követni az Ő útját, és hogy az idődet és képességeidet Érte használd, ne csak a magad hasznára!

Próbáld ki!

Istent Sámsont fizikailag nagyon erőssé tette. Neked ez az erősséged?

Többféleképpen lehetünk erősek. Milyen mód jut még az eszedbe?
Néhányan erősek és bátrak még akkor is, ha fájdalmat kell elviselniük. Neked ez az erősséged?
Mások erősek és megbízhatóak, és mindig megteszik, amit ígérnek. Neked ez az erősséged?

Istenért vagy erős?

Mi a helyzet a Túravezetőddel? Neki mik az erősségei? Istenért erős?

Adjatok hálát Istennek azokért a területekért az életetekben, ahol erőssé tett.