16. állomás: A jó hír mindenkié

79. Utazás és tanítás

Képzeld el, hogy megtudod a világ legjobb hírét! Mi lehetne az?

Megtartanád magadnak, vagy elmondanád másoknak is?

Kinek mondanád el először? Hogyan mondanád el? Hogyan hoznád a világ tudomására ezt a csodálatos hírt?
Utazás és tanítás
Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony,(...) akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Apostolok Cselekedetei 16,14B

Ez történt eddig…

Pál egy újabb hosszú utazásra indult, ez alkalommal Szilásszal és egy Timóteus nevű fiatalemberrel. A dolgok nem teljesen úgy történtek, ahogy azt Pál eltervezte, és néhány helyre nem jutottak el, azok közül, ahova szerettek volna menni. Azután Pálnak volt egy látomása, amelyben egy férfi azt kéri, hogy látogasson el az ő országába, ott is terjessze a jó hírt Jézusról. Amilyen gyorsan csak lehet összekészültek, és elindultak Filippibe.

Apostolok Cselekedetei 16,6-15

Azután átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Mízia felé mentek, Bitíniába próbáltak eljutni, de Jézus Lelke nem engedte őket. Erre Mízián áthaladva lementek Tróászba. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak: egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt: „Jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre!” A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük: oda hívott minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Elhajóztunk tehát Tróászból; egyenesen Szamotrákéba mentünk, másnap meg Neápoliszba, onnan pedig Filippibe, amely Macedónia vidékének első városa, római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapun kívülre, egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk, és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Thiatírából való bíborárus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig házanépével együtt megkeresztelkedett, azt kérte: „Ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban!” És kérlelt bennünket.

Mi történt ezután?

Pál és Szilász bajba került, és börtönben kötöttek ki. Éjszaka, miközben énekeltek és imádkoztak Istenhez, földrengés volt, és a börtön ajtajai kiestek a helyükről. Nem próbáltak meg elmenekülni, hanem beszéltek Jézusról a börtönben szolgálatot teljesítő börtönőrnek – aki keresztyén lett! Másnap kiengedték őket a börtönből, és folytatták útjukat, mindenhol beszélve az embereknek Jézusról.

Gondold végig!

Válaszoljatok együtt a Bibliai Kalandtúra 102. oldalán található kérdésekre.

Tudtad?

Filippi Ez egy észak-görög város és egy római kolónia volt. Itt alakult meg az első európai keresztyén gyülekezet. Később, amikor Pál börtönben volt, levelet írt ennek a gyülekezetnek.

A folyónál Amikor Pál egy újabb városba érkezett, mindig a zsidók helyi találkozó helyére ment vagy a zsinagógába. Filippiben a hívők nem egy épületben találkoztak rendszeresen, hanem a folyóparton.

Lila ruha A bíborszínű ruha a gazdagság és az előkelőség jele volt. Ezt a színt nehéz volt előállítani, mert tengeri siklókból nyerték ki.

 

Beszélgess Istennel!

Köszönd meg Istennek, hogy mindannyian mások vagyunk! Köszönd meg azt, hogy mindenkit másként hív el, hogy Jézus követője legyen!

Próbáld ki!

Pál és Szilász az útjuk során találkoztak egy Timóteus nevű fiatalemberrel, aki csatlakozott hozzájuk. Aztán Filippiben találkoztak Lídiával.
Használd ennek a bibliai szakasznak az információit, és tölstd ki Lídia és Timóteus „személyi adatait” (nézd meg az Apostolok Cselekedetei 16,1-3-at is)!

Timóteus
Lakóhelye …………………….
Anyja neve ……………………..
Apja neve ………………………
Kik gondolnak rá………………….
……………………………………………….
………………………………………………..

Lídia
Lakóhelye ……………………
Munkája …………………………
Mit mondott Páléknak…………………………………….
…………………………………………………
…………………………………………………

Most készítsd el a saját és Túravezetőd személyi lapját!

Név
Életkor …………………………
Lakóhely ………………..……
Barátai ………………………….
…………………………………………
Kedvenc bibliai története ………….…….
…………………………………………..
Kedvenc verse a Bibliában …………………..
………………………………………………