16. állomás: A jó hír mindenkié

78. Visszajelzés

Kellett már valaha egy nagy csoport ember előtt beszélned? Mit kellett tenned és mondanod? Hogyan választottak ki téged erre a feladatra?

Segített neked valaki? Tudtál arról, hogy voltak-e mások a nézők közt, akik támogattak téged?

Tettek fel neked a nézők kérdéseket? Milyen volt? Könnyű volt helyesen válaszolni vagy nehéz?
Visszajelzés
Ellenben abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk. Éppen úgy, mint ők. Apostolok Cselekedetei 15,11

Ez történt eddig…

Néhányan elkezdték terjeszteni, hogy aki nem-zsidóként Jézust akarja követni, annak a zsidó szabályokat is követnie kell. Barnabás és Pál ezzel nem értett egyet. Úgyhogy felmentek Jeruzsálembe, hogy ezt megvitassák az ottani keresztyén gyülekezettel.

Apostolok Cselekedetei 15,4-16

Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, örömmel fogadták őket az apostolok és a vének, ők pedig elbeszélték, mi mindent tett velük Isten. Előálltak azonban néhányan, akik a farizeusok pártjából lettek hívőkké, és azt mondták, hogy körül kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben az ügyben. Amikor nagy vita támadt, Péter felállt, és így beszélt hozzájuk: „Atyámfiai, férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek. A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik is a Szentlelket, mint ahogyan nekünk, és nem tett semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hit által megtisztította szívüket. Most tehát miért kísértitek azzal Istent, hogy olyan igát tegyetek a tanítványok nyakába, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni? Ellenben abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk. Éppen úgy, mint ők.” Ekkor elcsendesedett az egész gyűlés, és meghallgatták Pált és Barnabást, amint elbeszélték, milyen sok jelt és csodát tett általuk Isten a pogányok között. Amikor elhallgattak, megszólalt Jakab, és ezt mondta: „Atyámfiai, férfiak, hallgassatok meg! Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott Isten először arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen az ő nevének. És ezzel egyeznek a próféták szavai, ahogyan meg van írva: Ezután visszatérek, és felépítem Dávid leomlott sátorát, romjait is felépítem, és helyreállítom,

Mi történt ezután?

A gyülekezet vezetői írtak egy levelet, amelyben arra kérték a keresztyéneket, hogy ne hozzák zavarba nyilvánosan, és ne botránkoztassák meg a zsidó barátaikat azzal amit esznek vagy amit tesznek. Pál és Barnabás visszatértek ismét Antiókhiába. Az emberek hálásak voltak, mert bátorította őket az, amit hallottak és olvastak a levélben.

Gondold végig!

Válaszoljatok együtt a Bibliai Kalandtúra 102. oldalán található kérdésekre.

Tudtad?

Jeruzsálemi gyűlés A keresztyének egy nagy találkozót tartottak, hogy megvitassák, hogyan tehetnék könnyebbé az együttélést Jézus zsidó és nagy számú nem zsidó követői között.

Jakab Jézus egyik testvére volt, aki a jeruzsálemi keresztyén gyülekezet vezetője lett.

Amit a próféták írtak Jakab Ámos 9,11–12-ből idézett, hogy bizonyítsa, nem zsidók is hihetnek és fognak is hinni Istenben.

 

Beszélgess Istennel!

Imádkozz minden vezetőért, akiknek döntéseket kell hozniuk! Kérd meg Istent, hogy segítsen nekik, hogy az Ő útját válasszák, és ne hagyják Őt figyelmen kívül!

Próbáld ki!

Olvasd el újra ezt a szakaszt a Bibliában! Ha másképp döntött volna a Jeruzsálemi gyűlés, kik szorultak volna ki az egyházból? Kik válhattak volna keresztyénné? Kik nem lehettek volna keresztyénné?

Gondolj a saját gyülekezetedre vagy keresztyén csoportodra! Vannak, akik nehezen tudnának beilleszkedni? Mi az, ami nehézzé tenné a beilleszkedésüket?

Vannak különleges szabályok, amiket a csoportodhoz csatlakozóknak be kell tartaniuk?
Mik ezek?
Szerinted a szabályok megkönnyítik vagy megnehezítik az új emberek csatlakozását?

Gondolj valakire, aki nem jár a gyülekezetedbe vagy a csoportodba! Ha elhívnád, eljönne? Hogyan viselkednének vele a többiek? Vajon utána szívesen eljönne újra?

Te mit tudnál tenni, hogy az új embereket szeretettel fogadjátok? Beszélj Túravezetőddel, hogyan valósíthatnátok meg ezeket az ötleteidet!