15. állomás: Az első keresztyének

73. István

„Te keresztyén vagy, nem?” Ha valaki ezt mondaná neked, mit válaszolnál?

Számítana, hogy gúnyolódva kérdezik-e, vagy barátságosan?

Mikor a legnehezebb Jézusról beszélned? És mikor a legkönnyebb?
István
Ekkor így szólt: „Íme, látom az eget megnyílva, és az Emberfiát, amint az Isten jobbja felől áll.” Apostolok Cselekedetei 7,56

Ez történt eddig…

A jeruzsálemi gyülekezet gyorsan növekedett. Nap mint nap egyre többen hittek Jézusban. Mindenüket megosztották egymással. István egy volt a hét férfi közül, akiket kiválasztottak, hogy segítsen kiosztani az ételt, és gondoskodjon arról, hogy mindenkivel igazságosan bánnak.

Apostolok Cselekedetei 6,8-15

István pedig - kegyelemmel és erővel telve - nagy csodákat és jeleket tett a nép között. Megjelentek azonban néhányan a szabadosok, a ciréneiek és az alexandriaiak zsinagógájából, valamint néhányan a ciliciaiak és ázsiaiak közül, és vitatkoztak Istvánnal; de nem tudtak szembeszállni azzal a bölcsességgel és Lélekkel, amellyel beszélt. Ekkor felbújtottak embereket, akik ezt mondták: „Hallottuk, amikor káromolta Mózest és az Istent.” Ezzel fellázították a népet, a véneket és az írástudókat, rárohanva elfogták őt, és a nagytanács elé hurcolták. Hamis tanúkat is állítottak, akik ezt mondták: „Ez az ember állandóan e szent hely és a törvény ellen beszél. Hallottuk is, amikor azt mondta, hogy az a názáreti Jézus lerombolja ezt a helyet, és megváltoztatja azokat a szokásokat, amelyeket Mózes hagyott ránk.” Ekkor a nagytanácsban ülők mind rátekintettek, és látták, hogy az arca olyan, mint egy angyalé.

Mi történt ezután?

István bátran beszélt Jézusba vetett hitéről a zsidó vezetőknek. Ezt hallva ezek annyira feldühödtek, hogy kivitték a városból, és kövekkel dobálták, hogy megöljék. A haldokló István arra kérte Istent, hogy bocsásson meg nekik.

Tudtad?

István Az ő feladata volt, hogy biztosítsa, hogy a gyülekezet illően gondoskodjon a köztük élő szegényekről. Erős volt a hite; Jézus örömhírét hirdette – ezért tartóztatták le. Ő volt az első keresztyén, aki meghalt a hitéért

Megkövezés Ez egy formája volt a halálbüntetésnek, melyben a bűnöst addig dobálták kövekkel, míg meg nem halt. István halála törvénytelen volt, mivel a zsidó tanácsnak nem volt joga senkit kivégezni – ezért kellett Jézust is a rómaiaknak elítélni.

Saul Egy mélyen vallásos zsidó volt, és egy a farizeusok közül. Látta István halálát. Még fogsz róla hallani a Bibliai Kalandtúra során!

 

Beszélgess Istennel!

Gondolj valamilyen nehézségre, amivel éppen szembe kell nézned. Kérd Isten segítségét!

Próbáld ki!

István tudta, hogy Isten azért küldte Jézust, hogy megmentse az embereket a saját gonoszságaiktól. Ez mind Isten tervének része volt, hogy újra a barátai lehessünk. Mindannyian bocsánatot nyerhetünk azokért a dolkokért, amiket rosszul tettünk, és tiszta lappal indulhatunk Istennel.
Ha szeretnél többet megtudni a Jézussal való barátságról, beszélgess erről Túravezetőddel!

Elmondhatod ezt az imádságot:

Úr Jézus, szeretnék a barátod lenni.
Köszönöm, hogy szeretsz engem.
Köszönöm, hogy eljöttél erre a Földre, és meghaltál értem a kereszten.
Sajnálom a sok rosszat, amit tettem.
Kérlek, bocsáss meg! Hadd legyek a barátod!
Kérlek, add, hogy a Szentlélek segítsen nekem, hogy egyre inkább olyan lehessek, mint Te.