15. állomás: Az első keresztyének

72. Péter segít egy emberen

Van karácsonyi vagy születésnapi kívánságlistád? Vagy esetleg spórolsz valamire – valamilyen csecsebecsére, szabadidős eszközre vagy egy számítógépes játékra?

Gondolj egy mástól kapott ajándékodra! Amikor kibontottad, azt mondtad: „Pont erre vágytam!” vagy „Mindig is ilyet akartam!”?

És mi lenne, ha kinyitnád az ajándékot, és sokkal, de sokkal jobb lenne, mint amire valaha is vágytál? Mit mondanál ilyen helyzetben?
Péter segít egy emberen
Vegyétek tudomásul valamennyien, Izráel egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból: őáltala áll ez előttetek egészségesen. Apostolok Cselekedetei 4,10

Ez történt eddig…

Jézus elküldte Szentlelkét követőinek, és mintha kicserélték volna őket! Péter nagyszerűen szólalt fel és beszélt Jézusról, és több ezer ember hallotta őt és hitt a szavainak. Jézus követői mindenüket megosztották egymással. Odaadták pénzüket a szűkölködőknek, és minden nap találkoztak Jeruzsálem templomában, hogy együtt dicsőítsék Istent.

Apostolok Cselekedetei 3,1-10

Péter és János felment a templomba, a délutáni imádkozás idejére, délután három órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit napról napra letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet Ékes-kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta: „Nézz ránk!” Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá: „Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel, és járj!” És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt, és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott, és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál, és dicséri az Istent. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom Ékes-kapujában. És félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt.

Mi történt ezután?

Mikor az emberek látták a történteket, nagy tömeg verődött össze, és Péter beszélt nekik Jézusról. Őt és Jánost börtönbe vetették, amiért Jézus hatalmáról tanítottak. Foglyul ejtőik nem tudták, mihez kezdjenek ezután. Nem tagadhatták, hogy Péter valóban meggyógyított egy születése óta sánta férfit. Ezért szabadon bocsátották Pétert és Jánost azzal a figyelmeztetéssel, hogy többet ne beszéljenek Jézusról. Ám ők és a többiek ezek után csak még bátrabban szóltak!

Gondold végig!

Válaszoljatok együtt a Bibliai Kalandtúra 96. oldalán található kérdésekre.

Tudtad?

Templom Az itt említett templom nem egyezett meg azzal, amit Salamon épített, mivel azt lerombolták, amikor Isten népét Babilónba hurcolták (lásd a 8. állomást). Az itteni templom építése körülbelül 50 évvel a történtek előtt kezdődött.

Ékes-kapu Az új templom hatalmas alapterületre épült egy domb tetején. Ékes-kapuja volt az egyik bejárat a „belső udvarba”, ahova csak zsidók léphettek be.

Koldulás A férfi a történetben egész életében sánta volt. Nem tudott dolgozni és pénzt keresni, és ebben az időben nem volt hivatalos segítségnyújtás a szegényeknek. Ezért kénytelen volt kéregetni, és a legforgalmasabb órákban odavitték őt a templom elé.

 

Beszélgess Istennel!

Köszönd meg Istennek, hogy meggyógyítja a betegeket.
Kérd a segítségét, hogy gyógyítsa meg egy beteg ismerősöd!

Beszélgessetek!

Ryann és nagymamája, Pat együtt olvasták ezt a bibliai történetet.
Ryann 7 éves, és rengeteget olvas. Szereti a focit és a tornát.
Ryann azt kérdezte: „Hogy történt ez? Mármint hogy volt lehetséges? Hogyan járhatott, ha egyszer nem tudott járni?”

Pat így válaszolt: „Jézus földi élete alatt sok csodát tett. Tudod, mi az, hogy csoda?”
„Valami, amit nem gondolsz lehetségesnek? A csoda olyasmi, amire egy ember se képes.”, felelte Ryann.
Pat helyeselt: „Így van, jó válasz. Tehát Jézus sok csodát tett. Meggyógyított egy bénát, visszaadta egy vak szeme világát, és sok más betegen is segített. Miután meghalt, elküldte a Szentlelket azokhoz, akik hittek benne. És amikor az apostolok, vagyis Jézus követői, részesültek a Szentlélekben, erőt adott nekik, hogy épp úgy gyógyíthassanak, mint Ő. Tehát Péternek azért volt hatalma meggyógyítani ezt az embert, mert ő is Jézus egyik apostola volt.”

Te mit mondanál?

Oszd meg másokkal, milyen kérdéseid támadtak a Bibliai Kalandtúra olvasása során, és milyen válaszokat találtál rájuk!! Ha nem találtál választ, írj nekünk az info@szentirasszovetseg.net emailcímre, és igyekszünk válaszolni!

Próbáld ki!

A gyógyítás Jézus nevében történt! Az itt említett férfi korábban sosem járhatott, ezért rengeteg dolog volt, amit most először tehetett meg. Gondolj tíz dologra, amit megtehetett! Kettőt olvashatsz a 8. versben, kezdheted ezzel a listád:
1 Felugrott
2 Járni kezdett
3
4
5
6
7
8
9
10

Mi mást tehetett még? Te mit tettél volna a helyében? Hogyan érezhette magát? Kit dicsőített, és miért?