15. állomás: Az első keresztyének

74. Jó hír Jézusról

Ha csak pár szóban kellene leírnod az életed, mit mondanál?

Mi az, amit mindenképp beletennél, és mit hagynál ki belőle?

Ha Jézus életét kellene pár szóban leírnod, mit mondanál?

Mi az, amit mindenképp beletennél, és mit hagynál ki belőle?

Ha valaki a kezedbe adna egy Bibliát, tudnád, hol tudhatsz meg benne bizonyos dolgokat Jézusról?
Jó hír Jézusról
„Érted is, amit olvasol?” Erre az így válaszolt: „Hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza?” Apostolok Cselekedetei 8,30B, 31A

Ez történt eddig…

István halála után Jézus jeruzsálemi követőinek még több gondjuk lett. Sokakat börtönbe vetettek, mások pedig útnak indultak, hogy Jézusról beszéljenek az embereknek. Ilyen volt Fülöp is, aki egy Samária nevű városba ment.

Apostolok Cselekedetei 8,26-40

Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: „Kelj fel, és menj Dél felé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen.” Ő felkelt, és elindult. És íme, egy etióp férfi, a kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a Lélek Fülöpnek: „Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz.” Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle: „Érted is, amit olvasol?” Erre az így válaszolt: „Hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza?” És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az Írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt: „Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét ki sorolhatná fel? Mert élete felvitetik a földről.” Az udvari főember megkérdezte Fülöptől: „Kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról vagy valaki másról?” Fülöp beszélni kezdett, és az Írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember: „Íme, itt a víz! Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem?” (Ezt mondta neki Fülöp: „Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet.” Ő pedig így válaszolt: „Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.”) Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr Lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig Azótoszba került, és végigjárva valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, míg Cézáreába nem ért.

Mi történt ezután?

Fülöp úton volt, és bárhol járt, Jézusról beszélt az embereknek. Ekkorra Jézus követői már messzire vitték Isten üzenetét a kezdőponttól, Jeruzsálemtől. És még rengeteg kalandnak néztek elébe…

Gondold végig!

Válaszoljatok együtt a Bibliai Kalandtúra 96. oldalán található kérdésekre.

Tudtad?

Fülöp Istvánhoz hasonlóan azt a feladatot kapta, hogy biztosítsa, hogy a gyülekezet segít a köztük levő szegényeken. Volt egy másik Fülöp is, aki Jézus 12 közeli barátjának egyike volt.

Etiópiai A férfi, akivel Fülöp találkozott, fontos tisztséget töltött be Etiópiában: ő volt a királynő kincstárosa.

Ézsaiás könyve Az ószövetségi könyveket eredetileg héber nyelven írták, és később görögre fordították őket. A kincstárnok görög nyelven olvasta Ézsaiás könyvét. Fülöp azért hallhatta, ahogy olvas, mert azokban a napokban az emberek fennhangon olvastak. (A kincstárnok azt a részt olvasta Ézsaiás könyvéből, amivel te is találkoztál a 10. állomásnál!)

 

Beszélgess Istennel!

„Drága Istenem, hálát adok azokért az emberekért, akik segítenek, hogy minél több dolgot megérthessek Rólad, mint például …………………………….”

Próbáld ki!

Feltűnt, hogyan ismerte meg az etióp kincstárnok Jézust? Elolvasta, mit írt róla Ézsaiás, amit pedig Fülöp elmagyarázott neki.
Beszélj Túravezetőddel arról, te hogyan hallottál először Jézusról. Lehet, hogy vannak hívő emberek a családodban, ezért már nagyon fiatalon sokat tudtál Róla, vagy talán az iskolában vagy táborban hallottál Róla. De az is lehet, hogy egy könyvben olvastál Róla. Gyakran másoktól hallunk Jézusról. Isten sokszor így szól hozzánk, vagyis más embereken keresztül.
Mi a helyzet Túravezetőddel? Ő hogyan hallott először Jézusról?
Segítettél már valakinek úgy, hogy Jézusról beszéltél neki? Isten általad is szólni akar az emberekhez!
Gyakran segít, ha gyakoroljuk, hogyan beszélhetünk másoknak Jézusról. Képzeld el, hogy te vagy Fülöp! Mit mondtál volna az etióp kincstárnoknak Jézusról? Mondj el valamit a Túravezetődnek róla, például amit a Bibliából tanultál, vagy hogy hogyan segített neked az életed során! Egy-két perc után cseréljetek, és most a Túravezetőd tegye ugyanezt!
Ne felejtsd, hogy mi mind lehetünk Isten követei, és ha van rá lehetőségünk, beszélhetünk másoknak Jézusról.