15. állomás: Az első keresztyének

75. Jó hír mindenkinek

Kaptál már olyan üzenetet, ami nagyon boldoggá tett, például egy születésnapi lap vagy egy telefonhívás formájában?

Ismersz olyan bibliai történetet, amelyben Isten üzenetet ad valakinek? (Ha semmi nem jut eszedbe, nézd át a Bibliai Kalandtúrát!)

Gondolj vissza olyan üzenetekre, amelyeket Isten a Biblián vagy egy másik személyen keresztül vagy közvetlen gondolat formájában küldött neked. Mikor tudtad vagy érezted, hogy Isten szól hozzád?
Jó hír mindenkinek
hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik. Apostolok Cselekedetei 10,35

Ez történt eddig…

Kornéliusz római katona volt, és hitt Istenben. Megjelent neki egy angyal, és azt mondta, hogy küldjön valakit Péterért. Kornéliusz rögtön elküldte három emberét. Ezzel egy időben Isten különös álmot adott Péternek, majd utasította, hogy menjen el azokkal a férfiakkal, akik nemsokára házához érnek.

Apostolok Cselekedetei 10,23B-*33

Másnap aztán velük együtt útra kelt, és a joppéi testvérek közül is vele tartottak néhányan. A következő napon megérkeztek Cézáreába, Kornéliusz pedig összegyűjtötte rokonait és legjobb barátait, és úgy várta őket. Amint Péter be akart lépni, Kornéliusz eléje ment, lábához borult, és imádni akarta. Péter azonban felemelte, és így szólt hozzá: „Állj fel, én is ember vagyok!” Amikor beszélgetve bement vele, sok embert talált ott összegyűlve. Ekkor így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy tiltott dolog zsidó embernek idegennel kapcsolatot tartania, vagy hozzá bemenni. De nekem Isten megmutatta, hogy egyetlen embert se mondjak szentségtelennek vagy tisztátalannak. Ezért el is jöttem vonakodás nélkül, amikor értem küldtetek. Most pedig hadd kérdezzem meg: miért küldtetek értem?” Ekkor Kornéliusz így szólt: „Négy nappal ezelőtt körülbelül ebben az órában, délután három órakor imádkoztam, és íme, egy férfi állt meg előttem fénylő ruhában; és azt mondta: Kornéliusz, imádságod meghallgatásra talált, és alamizsnáidról megemlékeztek az Isten előtt. Küldj el tehát Joppéba, és hívasd át Simont, akit Péternek is hívnak. Ő Simon tímár házában van megszállva a tengerparton. Nyomban elküldtem tehát hozzád, és te jól tetted, hogy eljöttél. Most tehát mind itt vagyunk az Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr.”

Mi történt ezután?

Péter beszélt Kornéliusznak, családjának és összes szolgájának Jézusról. Hittek Péternek, és a Szentlélek hozzájuk is eljött, épp úgy, mint pünkösdkor. Ők voltak Jézus első nem zsidó követői.

Gondold végig!

Válaszoljatok együtt a Bibliai Kalandtúra 96. oldalán található kérdésekre.

Tudtad?

Kornéliusz Százados volt, vagyis katonatiszt a római hadseregben. A cézáreai katonák parancsnoka volt.

Látogatás A zsidók és nem zsidók sosem keveredtek; ráadásul a rómaiak erővel foglalták el az országot, ezért a helyiek közül sokan gyűlölték őket. Tehát hatalmas lépés volt, hogy Péter meglátogatta Kornéliuszt. Kornéliusz volt az első nem zsidó, vagyis „pogány” keresztyén.

Tisztátalan Rengeteg szabály volt arról, hogy mit ehettek vagy nem ehettek a zsidók. A megengedett ételek „tiszták” voltak, a tiltottak „tisztátalanok”. Isten olyan álmot adott Péternek, melyben minden étel „tiszta” volt. Amikor találkozott Kornéliusszal, ráébredt, hogy az álom az emberekről szólt: „nem személyválogató az Isten” (ApCsel 10,34), vagyis zsidók és nem zsidók is lehetnek keresztyének.

 

Beszélgess Istennel!

„Úr Jézus, köszönöm, hogy minden ember hitre juthat. Segíts, hogy higgyek Benned!”

Próbáld ki!

Körülbelül 1900 évvel azután, hogy Péter találkozott Kornéliusszal, egy Martin Luther King Jr nevű férfi híres beszédet mondott Amerikában 1963 augusztus 28-án. A beszéd címe: „Van egy álmom”. A szabadságról szólt, és arról, hogy minden ember egyenlő. Itt egy részlete:

Van egy álmom: az én négy kicsi gyermekem egy napon egy olyan országban fog élni, ahol nem bőrszínük által lesznek megítélve, hanem személyiségük alapján.
Van egy álmom: hogy egy napon (…) a fekete kisfiúk és a fekete kislányok testvérként, kézen fogva járhatnak a fehér kisfiúkkal és kislányokkal.
Van egy álmom.

Ha a szabadság zenghet, akkor közelebb hozhatjuk ezt a napot, melyen Isten minden gyermeke, feketék és fehérek, zsidók és pogányok, protestánsok és katolikusok kézen foghatják egymást, s együtt énekelhetik (…): „Végre szabadok vagyunk! Végre szabadok! Hála a Magasságos Istennek, végre szabadok vagyunk!”

Milyen üzenete volt az álomnak, amit Isten Péternek adott? Milyen üzenete volt Martin Luther King álmának a jövőre nézve? Beszélgess Túravezetődel arról, hogy te mit tehetsz azért, hogy ezek az álmok valósággá váljanak otthonodban, iskoládban vagy ahol élsz.