2. állomás: Isten családja

10. Vetélytársakból barátok

Gondolj valakire, akit már régóta nem láttál. Ha holnap találkoznál vele, izgatott lennél, boldog, bizonytalan, esetleg aggódnál - mit éreznél?

Tegyük fel, hogy amikor utoljára találkoztatok, összevesztetek. Várnád, hogy újra találkozzatok? Aggódnál, hogy hogyan fog viselkedni?

Próbáltál már újra barátkozni valakivel, akivel megszakadt a barátságotok? Könnyű volt vagy nehéz? Mi lett a vége?
Vetélytársakból barátok
Fogadd el ajándékomat, amelyet áldásommal vittek neked, hiszen Isten kegyelmes volt hozzám, és van mindenem. És addig unszolta őt, amíg el nem fogadta. 1Mózes 33,11

Ez történt eddig…

Jákób az unokabátyjánál szállt meg, Lábánnál, akinek találkozott a lányával, Ráhellel. Egymásba szerettek, és össze akartak házasodni. Azonban Lábán megnehezítette a dolgukat. Becsapta Jákóbot, hogy az Ráhel nővérét, Leát vegye feleségül. Jákób később elvehette feleségül Ráhelt is (abban az időben a férfiaknak több felesége lehetett).
Jákób sok éven át keményen dolgozott Lábánnak. Közben meggazdagodott és sok gyermeke született. Elhatározta, hogy visszamegy Kánaánba. Félt az Ézsauval való találkozástól, hiszen ifjú korában becsapta testvérét. De mostanra Jákób már tudta, hogy Isten vele van.

1Mózes 33,1–11

Amikor Jákób föltekintett, látta, hogy már jön is Ézsau, és négyszáz ember van vele. Ekkor szétosztotta a gyermekeket Lea, Ráhel és a két szolgáló mellé. Előreállította a szolgálókat és gyermekeiket, mögéjük Leát és gyermekeit, ezek mögé Ráhelt és Józsefet. Ő maga előttük ment, és hétszer borult le a földre, amíg a bátyjához ért. Ézsau eléje futott, megölelte, nyakába borult, megcsókolta, és sírtak. Amikor föltekintett, és meglátta az asszonyokat és gyermekeket, azt kérdezte: Kik ezek? Ő így felelt: A gyermekek, akiket Isten kegyelme adott szolgádnak. Majd odaléptek a szolgálók gyermekeikkel együtt, és leborultak. Odalépett Lea is gyermekeivel együtt, és leborultak. Végül odalépett József és Ráhel is, és ők is leborultak. Akkor ezt mondta Ézsau: Mire való ez az egész tábor, amellyel találkoztam? Ő ezt felelte: Arra, hogy elnyerjem uram jóindulatát. Ézsau ezt mondta: Van nekem bőven, öcsém, legyen a tied, ami a tied! De Jákób ezt mondta: Ne úgy, hanem ha elnyertem jóindulatodat, fogadd el tőlem ezt az ajándékot! Mert amikor megláttam arcodat, mintha Isten arcát láttam volna, olyan kegyes voltál hozzám. Fogadd el ajándékomat, amelyet áldásommal vittek neked, hiszen Isten kegyelmes volt hozzám, és van mindenem. És addig unszolta őt, amíg el nem fogadta.

Mi történt ezután?

Isten új nevet adott Jákóbnak, Izráelnek nevezte el – és ígéretet tett neki, ahogyan a nagyapjának is – hogy sok leszármazottja lesz. Jákóbnak 12 fia született. Édesapja, Izsák, meghalt, testvére, Ézsau pedig elköltözött. Jákób és családja Kánaán földjén telepedett le, azon a földön, amit Isten sok évvel azelőtt Abrámnak ígért.

Gondold végig!

Válaszoljatok együtt a Bibliai Kalandtúra 18. oldalán található kérdésekre.

Tudtad?

Elsőszülöttségi jog Ézsau és Jákób összevesztek, mert Ézsau azzal vádolta Jákóbot, hogy elvette az elsőszülöttségi jogát. A családban a legidősebb fiúnak járt az örökség nagy része, amikor az apa meghalt. A család neve és a rangok is mind az idősebb fiúra szálltak. Ez volt az „elsőszülöttségi jog”, más néven az „örökség”. Ézsau, Izsák idősebb fia nem értékelte az elsőszülöttségi jogát, és elcserélte azt egy tál főzelékért testvérével.

Név A Bibliában a neveknek gyakran van jelentésük. Az Izráel név azt jelenti, hogy „aki küzd Istennel”. Isten ezt a nevet adta Jákóbnak, amikor az elindult, hogy testvérével, Ézsauval találkozzon újra, sok esztendő elteltével. Isten megerősíti áldásainak ígéretét, és különleges szolgálatra jelöli ki Jákóbot.

Feleség Abban az időben fontos volt, hogy sok gyermeke szülessen mindenkinek, különösen, hogy fiúgyermekei legyenek, akik dolgoznak, és majd idős korukban gondját viselik szüleiknek. A férfiak gyakran több feleséget vettek, és feleségeik szolgáit is feleségüknek tekintették. A többnejűség, vagyis a poligámia Jézus korában ért véget.

Vagyon Jákób meggazdagodott a birkatenyésztésből. A bárányok hússal, míg azok gyapja ruhával látta el őket. A birkák meg tudták enni a szegényes, gyér sivatagi füvet, és jól bírták igen kevés élelemmel is.

 

Beszélgess Istennel!

Mondj Istennek köszönetet a testvéreidért (ha vannak) és a barátaidért! Kérd Istent, hogy segítsen, hogy kedvesek és barátságosak tudjatok lenni egymáshoz!

Beszélgessetek!

Abby és apukája, Aaron együtt olvasták ezt a bibliai történetet.

Abby 8 éves, és Amerikában él. Sok kérdés jutott eszébe erről a bibliai történetről.

Abby például ezt kérdezte: „Miért hajolt meg Jákób hétszer Ézsau előtt?”

Aaron így felelt: „A hetes számot a tökéletesség, a teljesség és a különleges tisztelet jelének tekintették. Azáltal, hogy Jákób hétszer meghajolt Ézsau előtt, különleges tiszteletét fejezte ki, és kimutatta, hogy teljesen megalázza magát előtte. Szavakkal talán így mondanánk: „Ézsau, tudod, nem szeretnék harcolni veled.”

Abby még ezt szerette volna tudni: „Miért küldte Jákób Józsefet és Ráhelt hátra, a többieket pedig előre? Miért az volt a sorrend, hogy idősebb elöl, fiatalabb gyerek pedig hátul ment.”

Aaron elmagyarázta: „Ráhel és József azért jöttek hátul, mert egyrészt József fiatalabb volt, és sérülékenyebb a testvéreinél, másrészt mert Jákób Ráhelt jobban szerette Leánál.”
„Ha a családját megtámadták volna Ézsau emberei, Ráhel és József úgy menekült volna meg a legnagyobb eséllyel, ha a csoport végén jöttek.”

Abby nem értette: „De mi az a „tábor”?

Aaron ezt mondta: „Ezt a szót használták Jákób nyájára. Nagyon nagy csoportot értünk alatta. Ézsau azt akarta tudni, miért van Jákóbbal az egész családja és a nyáj. Tudta, hogy Jákób készül valamire.”

Abby így szólt: „Miért adta Jákób azt a sok ajándékot Ézsaunak?”

Aaron elmesélte a történetet: „Körülbelül 20 évvel azelőtt Jákób Ézsunak álcázta magát, és elvette testvére áldását. Ézsau akkor annyira haragudott rá, hogy meg akarta ölni őt, ezért Jákób elmenekült. Azóta ez volt az első alkalom, hogy Jákób haza látogatott, ezért nem tudhatta, hogy Ézsau nem akarja-e még mindig megölni őt, főleg, hogy Ézsau 400 emberével közeledett! Jákób úgy gondolta, az ajándékok segíteni fognak, hogy megmentse a saját és a családja életét, ahelyett, hogy Istenben bízott volna.”

Abby még ezt is tudni szerette volna: „Honnan szedte azt a sok embert?”

Aaron így felelt: „Ézsau még sosem találkozott Jákób családjával, így nem tudhatta, hogy a vele lévők a szolgái, feleségei, gyermekei.”

Te mit mondanál?

Oszd meg másokkal, milyen kérdéseid támadtak a Bibliai Kalandtúra olvasása során, és milyen válaszokat találtál rájuk!! Ha nem találtál választ, írj nekünk az info@szentirasszovetseg.net emailcímre, és igyekszünk válaszolni!

Próbáld ki!

Legyél Jákób
Jákób múltbeli viselkedése miatt nagyon rossz volt a kapcsolata Ézsauval, és ráadásul hosszú éveken át messze laktak egymástól. De Jákób tudta, hogy Isten vele van, még akkor is, amikor nagyon nehéz volt.
Beszélgess Túravezetőddel a saját nehézségeidről; egy konfliktusról az egyik barátoddal! Talán az iskolában volt valaki szemtelen veled; lehet hogy testvéreiddel, vagy a szüleiddel veszekedtetek. Ne felejtsd, Isten megígérte, hogy a nehéz időkben is velünk lesz, hogy segítsen, ahogyan Jákóbot sem hagyta el.


A beszélgetés után lehet, hogy eszedbe jutott valaki, akitől bocsánatot kell kérned, talán az egyik testvéredtől. Készíts neki egy „Sajnálom!” feliratú képeslapot. Alaposan gondold végig az üzenetet, amit belülre írsz!
Adj hálát Istennek, hogy velünk van, akármilyen nehéz helyzeteken is megyünk át – azután legyél bátor, és add át vagy küldd el a képeslapot!

Legyél Ézsau
Ézsau könnyűszerrel megtámadhatta volna Jákóbot, de ehelyett üdvözölte, és megbocsátott neki. Képzeld el, hogy kapsz egy „Sajnálom!” feliratú képeslapot valakitől, aki megbántott. Gondolkodj el rajta, hogy te hogyan viselkednél, miket gondolnál vagy mondanál. Beszélgess erről Túravezetőddel!