5. állomás: Isten népe

24. Átkelés a Jordánon

Emlékeztek, amikor a 4. állomásban Isten száraz ösvényt nyitott a tengerben? Az egy hatalmas csoda volt, de sok csodálatos apró dolog is van, ami nap mint nap történik. Mint például a kis mag, amelyből virág nő ki. Milyen más „apró csodát” találtok az életetekben?

Ha mindig emlékezni szeretnél valamelyik csodára, mit tennél, hogy ne felejtsd el? Fölírod magadnak? Megkérsz valakit, hogy emlékeztessen? Fényképet készítesz? Szerinted Isten mit mond az embereknek, hogy hogyan emlékezzenek meg tetteiről?
Átkelés a Jordánon
...hogy megismerje a föld minden népe az ÚR kezét, hogy milyen erős az, és hogy féljétek Isteneteket, az URat mindenkor. Józsué 4,24

Ez történt eddig…

Józsué Izráel új vezetője volt. Ahogyan Mózes átvezette Isten népét a Vörös Tengeren és ki Egyiptomból, úgy most Józsué viszi őket az Ígéret földjére, a Jordán folyón keresztül. Amint a nép meglátta a papokat a Frigyládát vinni, amely Isten parancsolatait tartalmazta (néha a Szövetség ládájának is hívják) tudták, hogy készülődniük kell, hogy átkeljenek a Jordánon. Amint a papok haladtak előre, Isten azt mondta Józsuénak, hogy csodálatos dolgokat fog a népéért tenni. Isten megígérte neki azt is, hogy vele lesz, ahogy Mózessel is volt.

Józsué 3,9-17

Azután ezt mondta Józsué Izráel fiainak: Jöjjetek ide, és hallgassátok meg Isteneteknek, az ÚRnak beszédét! Ebből tudjátok meg, hogy az élő Isten van köztetek - mondta Józsué -, és hogy ő valóban elűzi előletek a kánaániakat, a hettitákat, a hivvieket, a perizzieket, a girgásiakat, az emóriakat és a jebúsziakat: Íme, az egész föld Urának a szövetségládája átmegy előttetek a Jordánon! Most tehát válasszatok ki tizenkét férfit Izráel törzseiből, törzsenként egy-egy férfit. És mihelyt a Jordán vizét érinti a papok lába, akik az ÚRnak, az egész föld Urának a ládáját viszik, a Jordán vize kettéválik, a felülről lefelé folyó víz megáll, mint egy gát. Akkor fölkerekedett sátraiból a nép, hogy átkeljen a Jordánon. A papok vitték a szövetség ládáját a nép előtt. A ládát vivők megérkeztek a Jordánhoz, és a ládát vivő papok lába a folyó szélén belemerült a vízbe. A Jordán medre pedig az aratás idején mindvégig egészen tele volt. Egyszerre csak megállt a fölülről lefelé folyó víz, gátként feltornyosult egy nagy szakaszon Ádámnál, annál a városnál, amely Cáretán mellett volt. A pusztai tenger, azaz a Sós-tenger felé folyó víz pedig teljesen különvált. Így kelt át a nép Jerikóval szemben. Az ÚR szövetségládáját vivő papok ott álltak szilárdan a Jordán száraz medrében. Egész Izráel átkelt, és mindaddig száraz volt a meder, amíg az egész nép mindenestül át nem kelt a Jordánon.

Mi történt ezután?

Miután mindenki átkelt a folyón, Isten azt mondta Józsuénak, hogy kérjen meg 12 embert, egyet mindegyik törzsből, hogy vegyenek föl egy-egy követ a folyó közepéből. A papok még mindig ott álltak, tehát a víz is állt még. A kövekből egy emlékművet készítettek, amely arra emlékeztette őket és a leszármazottaikat, hogy Isten mit tett értük.

Gondold végig!

Válaszoljatok közösen a Bibliai Kalandtúra 36. oldalán található kérdésekre!

Tudtad?

Józsué A névnek a jelentése „Isten megszabadít”. A Bibliai Kalandtúrasorán keressetek majd egy másik olyan nevet, aminek ugyanaz a jelentése.

Szállítórudak A frigyláda vagy szent láda annyira szent volt, hogy senkinek sem volt szabad megérintenie. Ahhoz hogy egyik helyről a másikra szállítani tudják, a papok hosszú rudakat csúsztattak át a doboz gyűrűin, és így a rúdra akasztva vitték a dobozt, anélkül, hogy megérintették volna.

Jordán folyó Hogy az Ígéret földjére bemehessenek, át kellett kelniük a Jordán folyón. Isten megállította a víz folyását, így Izráel népe száraz földön kelhetett át. 40 évvel korábban ugyanez történt, amikor a népe kivonult Egyiptomból, és átkelt a Vörös tengeren.

 

Beszélgess Istennel!

Köszönöm Istenem a csodáidat – a kicsiket és a nagyokat. Segíts, hogy ne mulasszam el egyik csodálatos dolgot sem, amit adni vagy mutatni akarsz nekem!

Próbáld ki!

Isten népe készített egy kőrakást, amely arra emlékeztette őket, hogy Isten segített nekik átkelni a folyón és bemenni a földre, amelyet Isten ígért
Íme egy módszer, amely segíthet emlékezni Isten jó tetteire.

1. Keress egy rövid fonalat és egy pár nagyméretű gyöngyöt vagy tésztát, amit fűzni lehet.

2. Gondolkozz el azon, mennyi mindent tudsz Istenről. Ezek lehetnek történetek Istenről, az, hogy milyen Ő, dolgok, amiket tett, imák, amiket megválaszolt. Mindig, amikor eszedbe jut valami, fűzzél egy gyöngyöt a fonalra.

3. Kösd össze a fonal két végét, és akaszd a gyöngyöket egy olyan helyre, ahol látod és mindig eszedbe juttatja Istent.