5. állomás: Isten népe

21. Istentől kapott szabályok

Vannak viselkedési szabályok az iskoládban? Milyen szabályokra emlékszel?

Nehéz vagy könnyű őket betartani?
Vannak-e szabályok otthon? Mivel kapcsolatosan?

Mit gondolsz: fontos hogy legyenek szabályok? Miért vagy miért nem? Mi történne, ha nem lennének szabályok?
Istentől kapott szabályok
Én, az ÚR, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. 2Mózes 20,2

Ez történt eddig…

Körülbelül két hónappal az egyiptomi kivonulás után Izráel népe megérkezett a Sínai-hegyhez. Isten azt mondta Mózesnek, hogyha Izráel engedelmeskedik Neki, egy különleges nemzetté teszi őket és különleges kapcsolatuk lesz Vele. Csak Mózesnek volt szabad felmennie a szent hegyre, hogy hallja Isten hangját. Isten Mózesnek adott 10 szabályt vagy „parancsolatot”, amelyet a népnek meg kellett tartania, hogy Istenhez közel maradhasson. Az első négy az Istennel, a többi hat pedig a másokkal való kapcsolatunkról szól.

2Mózes 20,2-8.12-17

Én, az ÚR, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más istened rajtam kívül! Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az ÚR, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad- és negyedízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Ne mondd ki hiába Istenednek, az ÚRnak a nevét, mert nem hagyja az ÚR büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét! Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! (...) Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az ÚR ad neked! Ne ölj! Ne paráználkodj! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen! Ne kívánd felebarátod házát! Ne kívánd felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a felebarátodé!

Mi történt ezután?

Amíg Isten Mózessel beszélgetett a hegyen, dörgött, villámlott és füst szállott fel. Az emberek rettegtek. De Mózes mondta nekik, hogy ne féljenek. Isten azt akarta, hogy a nép ismerje törvényeit, azért, hogy különbséget tudjanak tenni a jó és rossz között, és hogy közel legyenek Hozzá.

Gondold végig!

Válaszoljatok közösen a Bibliai Kalandtúra 36. oldalán található kérdésekre!

Tudtad?

Sínai Ez a neve a hegynek és a pusztának körülötte. Isten a Sínai hegyen szólt Mózeshez és itt adta neki a 10 életszabályt. Valamivel korábban ezen a hegyen dolgozott Mózes pásztorként, amikor Isten szólt hozzá egy égő bokron keresztül.

Élelem a szegényeknek Isten sok más törvényt is adott népének a Sínai-hegyen adott tíz mellé. Az egyik törvény azt mondta, hogy a betakarítás idején, a földművelők és a gyümölcsösök tulajdonosai csak egyszer gyűjthetik be a termést a szántóföldeikről, illetve fáikról. Bármit, ami ott maradt vagy lehullott, a szegényeknek vagy idegeneknek hagyták, hogy összeszedjék.

Élelem a pusztában A nép sokat panaszkodott vándorlásuk alatt, hogy milyen nehéz az életük a pusztában. Isten minden nap mannát küldött nekik, egyfajta keksz-szerű ostyához hasonló méz ízű táplálékot. A hétből hat napon gyűjthették össze, de a nyugalom napján, a „szombatnapon” nem, hanem előző napon kétszer annyit gyűjtöttek.

Manna ezt jelenti: „mi az?”, és a héber „man hu” szóból ered. Ezt mondták az izraeliták, amikor először megpillantották a fehér pelyheket a földön.

 

Beszélgess Istennel!

Kérd Istent, hogy segítsen akarata szerint élni.

Próbáld ki!

Készítsd egy karkötőt, ami majd emlékeztet, hogy szeresd Istent és engedelmeskedj Neki.
Szükséged lesz: egy 3 x 20 cm-es papírcsíkra, filctollakra, ragasztószalagra.

1. Írd ezeket a szavakat a papírcsíkra: „Szeresd az Urat és tedd azt, amit Ő mond”. Díszítsd körül a szavakat mintákkal és színekkel.
2. Tekerd a szalagot lazán a csuklód köré, és rögzítsd ragasztószalaggal.
3. Készíts egy karkötőt Túravezetődnek is, amely emlékezteti arra, hogy szeresse Istent és engedelmeskedjen Neki.