5. állomás: Isten népe

22. Az aranyborjú

Veszélyes, ha nem követjük az előírásokat! Például ha síelni vagy hegyet mész, de akár hétköznapi dolgok estében is: ha átmész az utcán, vagy meleg innivalót készítesz. Mi történhet?

Veszélyes tudni, hogy mit akar Isten, de nem azt tenni. Miért?

Hogyan lehet az életünk egyedül biztonságban? Szeretnél bocsánatot kérni Istentől azokért az alkalmakért, amikor tudtad mi a helyes dolog, de nem tetted meg? (Akár most rögtön)
Az aranyborjú
Az ÚR szánalomra indult, és nem hozta rá népére azt a bajt, amit mondott. 2Mózes 32,14

Ez történt eddig…

Mózes sokáig fent volt a hegyen, távol Izráeltől. Isten elmondta neki, hogy hogyan szeretné, hogy éljen a népe. Közben ők viszont kezdték elfelejteni, hogy Isten mit tett értük. Azt gondolták, hogy Mózes már nem jön vissza.

2Mózes 32,1-14

Amikor azt látta a nép, hogy Mózes késlekedik, és nem jön le a hegyről, összegyülekezett a nép Áron köré, és azt mondták neki: Jöjj, és készíts nekünk istent, hogy előttünk járjon, mert nem tudjuk, hogy mi történt ezzel a Mózessel, aki felhozott bennünket Egyiptomból. Áron ezt mondta nekik: Szedjétek ki az aranyfüggőket feleségeitek, fiaitok és leányaitok füléből, és hozzátok ide hozzám! És kiszedte az egész nép az aranyfüggőket a füléből, és odavitte Áronhoz. Ő átvette tőlük, vésővel mintát készített, és borjúszobrot öntött. Ekkor azt mondták: Ez a te istened, Izráel, aki kihozott Egyiptom földjéről. Ezt látva Áron, oltárt épített elé, majd kihirdette Áron, hogy holnap az ÚR ünnepe lesz. Másnap tehát korán fölkeltek, égőáldozatokat áldoztak, és békeáldozatokat mutattak be. Azután leült a nép enni és inni, majd mulatozni kezdtek. Ekkor így szólt az ÚR Mózeshez: Indulj, menj le, mert elromlott a néped, amelyet kihoztál Egyiptomból. Hamar letértek arról az útról, amelyet megparancsoltam nekik. Borjúszobrot készítettek maguknak, az előtt borulnak le, annak áldoznak, és ezt mondják: Ez a te istened, Izráel, aki kihozott Egyiptom földjéről. Még ezt is mondta az ÚR Mózesnek: Látom, hogy ez a nép kemény nyakú nép. És most hagyd, hogy fellángoljon ellenük haragom és végezzek velük! De téged nagy néppé teszlek. Mózes azonban esedezett Istenéhez, az ÚRhoz, és ezt mondta: Miért gerjedsz haragra, URam, néped ellen, amelyet nagy erővel és hatalmas kézzel hoztál ki Egyiptomból? Ne mondhassák az egyiptomiak: Vesztükre vitte ki őket az Isten, megölte őket a hegyek között, és eltörölte őket a föld színéről. Múljék el izzó haragod, szánd meg népedet, és ne hozz rá bajt! Emlékezz szolgáidra, Ábrahámra, Izsákra és Izráelre, akiknek önmagadra esküdtél, és ezt ígérted: Úgy megsokasítom utódaitokat, amennyi az égen a csillag, és örökké birtokukban lesz az az egész föld, amelyről azt mondtam, hogy utódaitoknak adom. Az ÚR szánalomra indult, és nem hozta rá népére azt a bajt, amit mondott.

Mi történt ezután?

Amikor Mózes lejött a Sínai-hegyről, és meglátta a népet inni és a bálványuk körül táncolni, nagyon mérges lett, és ledobta a köveket, amelyekre Isten törvénye volt írva. Isten is haragudott a népre, de Mózes kérte Őt, hogy bocsásson meg nekik. Mózes különleges barátságban volt Istennel és gyakran beszélgetett vele. Az Úr visszahívta Mózest a hegyre, és másodszor is odaadta neki a Tízparancsolatot.

Gondold végig!

Válaszoljatok közösen a Bibliai Kalandtúra 36. oldalán található kérdésekre!

Tudtad?

Bálvány A bálvány egy tárgy, amelyet valaki elkészített és valamilyenféleképpen imádják. Áron az emberek arany fülbevalójából egy fiatal bika vagy borjú szobrot csinált. Isten már megmondta a népnek, hogy csak Őt imádhatják, és semmi olyat, amit ember alkotott. Ám ők hamar elhitték, hogy a szobor volt az az isten, aki kihozta őket Egyiptomból.

Sátor vagy a gyülekezés sátra Isten elmondta népének, hogy csináljanak egy nagy sátrat, amelyet a táboruk közepébe helyeztek. Ebben a sátorban imádták Istent. A sátort föl lehetett állítani, de le is lehetett bontani, és vinni helyről a másikig, ahová Izráel népe vándorolt. A sátorban volt egy asztal, ahová friss kenyeret tettek ki és két oltár, ahová az áldozatokat helyezték. Egy gyertyatartó 7 gyertyával mindig égett. Isten utasítást adott nekik egy faláda elkészítésére, amelyet arannyal vontak be: ebben tartották a Tízparancsolat kőtábláit. A Szövetség Ládájaként, frigyládaként vagy szent ládaként ismert.

Papok Áron, Mózes bátyja volt az első pap. Az ő feladata volt istentiszteletet vezetni a gyülekezés sátrában, és az áldozatokat, amelyeket a nép hozott Istennek, bemutatni. Olvassátok el 2Mózes 28. részt, hogy többet megtudjatok különleges ruházatáról.

 

Beszélgess Istennel!

Időnként mindnyájan engedetlenek vagyunk az Úrral szemben, holott nagyon sok mindent adott nekünk. Emlékszel-e egy olyan esetre, amikor engedetlen voltál? Beszélgess most Istennel erről.

Próbáld ki!

Isten népe komoly hibákat követ el ebben a történetben. Elfeledték, hogy Isten mit mondott nekik, és hogy ők mit ígértek Neki.
Ahogy haladtok a Bibliai Kalandtúrával, új dolgokat fedeztek fel Istenről. Íme egy kis segítség arra, hogy ne felejtsd el, Ő mit mond neked.

• Keress 5 darab fehér vagy színes papírt és egy kartonpapírt, amelyek azonos méretűek.
• Hajtsd félbe a papírokat – ezek lesznek a könyv lapjai. Hajtsd félbe a kartont is, ez lesz a könyv borítója.
• Lyukasztó segítségével csinálj lyukat a hajtogatott szélen, és fűzz a lyukakba cérnát vagy zsineget, összekötve az összes lapot.

Így el is készült a 20 oldalas könyved – egy oldal minden egyes állomásra.

Gondolj vissza az állomásokra, amiket idáig vettetek át, és írd vagy rajzold le az új dolgokat, amiket tanultál. Ha befejezitek az 5. állomást, tedd meg ezt újra. Ahogy folytatjátok a Bibliai Kalandtúrával vezesd folyamatosan a könyvedet!