20. állomás: Istennel, örökké

97. Kedves Gyülekezet! Szeretettel: Jézus

Ugratnak néha barátaid, vagy nevetnek rajtad mások azért, mert megpróbálsz Isten útja szerint élni?

Voltál már valaha népszerűtlen, amiért kiálltál Isten mellett? Ki vagy mi segített?

Érezted már úgy valaha, hogy lemondasz Istenről azért, mert úgy tűnik minden túl bonyolult? Beszélgess Túravezetőddel arról, hogyan érzel, és hogyan tudtok segíteni egymásnak.
Kedves Gyülekezet! Szeretettel: Jézus
Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem. Jelenések könyve 3,20

Ez történt eddig…

A Jelenések könyve Jézus hét gyülekezet keresztényeinek szóló üzenetével kezdődik. Ezek a gyülekezetek a mai nyugat-Törökország területén voltak: Efezus, Szmirna, Pergamon, Thiatira, Szárdisz, Filadelfia és Laodicea. Az élet minden keresztyén számára nehéz volt, de néhányan nem tartottak meg mindent, amit tudtak Jézusról. Ez az, amit Jézus a filadelfiai és laodiceai gyülekezetnek üzent.

Jelenések könyve 3,7-22

„A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki: Tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Íme, neked adok némelyeket a Sátán zsinagógájából, azokból, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak: íme, megteszem velük, hogy eljöjjenek, és leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Mivel megtartottad állhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Eljövök hamar: tartsd meg, amid van, hogy senki el ne vegye koronádat. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé, felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!” „A laodíceai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete: Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró! Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a számból. Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire; de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen: tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged; és végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem: igyekezz tehát, és térj meg! Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon; mint ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!”

Mi történt ezután?

Jézusnak minden egyes gyülekezet számára különböző üzenete volt. Az efezusiaknak szükségük volt az első szeretetre. A keresztyének Szmirnában a hitük miatt sokat szenvedtek, de végül az élet lett a jutalmuk. A hívőknek Pergamonban volt néhány téves elképzelése, a thiatirai keresztyének pedig nem igazán tartották meg Jézus tanítását. A szárdiszi hívőnek fel kellett ébredniük, hogy újra Istennek éljenek. A filadelfiai gyülekezetet pedig Jézus bátorította, mivel ők engedelmeskedtek üzenetének, és kitartottak.
János arra hív, hogy hallgassuk meg, mit mond a Szentlélek a gyülekezeteknek.
Jézus szeretné, ha a laodiceai gyülekezethez hasonlóan mi is folyamatosan behívnánk Őt az életünkbe.

Gondold végig!

Válaszoljatok együtt a Bibliai Kalandtúra 126. oldalán található kérdésekre.

Tudtad?

A próbatétel ideje A keresztyének számos nehézséget tapasztaltak, mert a Római Birodalom törvényei megpróbálták eltörölni a keresztyénséget. Hitük miatt többen szenvedtek és voltak, akik meg is haltak miatta. János azzal bátorította őket kitartásra, hogy Isten megítéli a római vezetőket, és a birodalmuk össze fog omlani.

Laodicea Fontos város volt azon a területen, amit manapság Törökországként ismerünk.

Langyos Azt jelenti se nem forró, se nem hideg, csak egy kicsit meleg. János ügyesen utal a laodiceaiak melegvíz forrására. A vizet egy vízvezetéken keresztül vezették el egy természetes meleg vízű forrástól. A víz mészkövet tartalmazott, amit a melegvíz feloldott. Ahogyan a víz végighaladt a vízvezetéken, lehűlt és a mészkő kioldódott belőle. Mire a víz elérte a várost, langyos volt és zavaros. Nem akartál volna belőle inni! János a laodiceai gyülekezetet ehhez a vízhez hasonlította.

 

Beszélgess Istennel!

Mit szeretnél mondani Istennek ezzel a bibliai résszel kapcsolatban?

Próbáld ki!

A Jelenések könyve 3,20 az egyik legismertebb verse a Bibliának. Sok keresztyén ezt a verset használja arra, hogy elmondja, hogyan lett először Isten barátja. A „Nyomok a hóban” című Patricia StJohn regényben egy fiatal kislány, Anette a templomban hallotta ezt az igeverset és megkérte nagymamáját, hogy magyarázza el neki...

„Nagymama, mit jelent, amikor Jézus azt mondja, hogy kopogtat a szívünk ajtaján?”

„Azt jelenti” - mondta a nagymama, lefektetve a kötését, és teljesen Anettre figyelve – „a Megváltó látja, hogy az életed tele van rossz dolgokkal és sötét gondolatokkal. Ő lejött a földre és keresztre feszítették, így elhordozta ezeknek a rossz cselekedeteknek és sötét gondolatoknak a büntetését helyetted. Ezután feltámadt, így be tud jönni az életedbe, és benned tud élni, és a rossz dolgok és sötét gondolatok helyett az Ő jó és szerető gondolataival tudja megtölteni életedet. Olyan ez, mint amikor egy ember kopogtat egy piszkos, sötét és poros ház ajtaján, és azt mondja ’Ha beengedsz, eltüntetem a port és a sötétséget, és széppé és világossá teszem a házadat.’. De emlékezz, Ő sohasem ront be, Ő csak bebocsátást kér. Ez jelenti a kopogtatást. Azt kell mondanod, ’Igen, Úr Jézus, szükségem van Rád, és szeretném, ha bejönnél az életembe’ – ez jelenti az ajtó kinyitását.”

Anette hosszan, tűnődve nézte a nagymamáját, majd megtörte a csendet.
„De nagymama,” - mondta közelebb húzva a sámlit, amin ült, ráhajolva az idős asszony térdére – „ha utálsz valakit, nem hívhatod be az életedbe Jézust, ugye?”
„Ha utálsz valakit?” - kérdezett vissza a nagymama – „Az csak megmutatja, mennyire nagy szükséged van arra, hogy behívd Őt...”
(a Treasures of the Snow – magyar címe: Nyomok a hóban - könyvből, © Patricia StJohn 1950, Scripture Union – Magyarországon az Evangéliumi Kiadó gondozásában jelent meg)