3. állomás: Rosszból jó

15. Újra együtt

Gondolj most az életed jó és rossz időszakaira. Kisbaba korodtól kezdve rajzolj egy fent-lent görbét, ami ábrázolja az életedet napjainkig.

Mik a legfontosabb emlékeid? Mire emlékszel legszívesebben? Mikor volt a legrosszabb? Rajzolj mosolygós arcocskát oda, amikor Isten munkáját láthattad.

Nézd meg most újra az életvonaladat, és gondolj arra az időszakra, amit nem rajzoltál le: a jövődre. Emlékezz arra, mi mindent kaptál Istentől. Miben vagy tehetséges, mik az érdeklődési területeid? Mivel fogsz foglalkozni? Hová fogsz eljutni? Mutasd meg az életvonaladon, hogy Isten hol kapcsolódik most az életedbe, és rajzold le, hogy a jövőben hol fog.
Újra együtt
...azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. 1Mózes 45,5B

Ez történt eddig…

Az újbóli látogatáskor József ravasz tervet eszelt ki, hogy testvéreit próbára tegye. Megváltoztak-e az évek alatt? József egyik szolgája Benjámin gabonazsákjába rejtett egy ezüst kelyhet. Ezután a szolga üldözőbe vette a testvéreket, és megvádolta őket azzal, hogy Józseftől loptak. Júda könyörgött, hogy Benjámin helyett őt zárják börtönbe, mert nem tud szembenézni apja fájdalmával, ha az még egy fiát elveszíti. Júda kiállta a próbát. És most minden fájdalmat és keserűséget, ami Józsefben lappangott amiatt, ahogy annak idején bántak vele, felülírt a bátyjai iránt érzett szeretet.

1Mózes 45,1-15

Ekkor József már nem tudott tovább uralkodni magán az ott álló sok ember előtt, és felkiáltott: Küldjetek ki előlem mindenkit! Nem is maradt senki nála, és ekkor József megismertette magát a testvéreivel. Hangos sírásra fakadt, úgyhogy meghallották az egyiptomiak, és így hallottak róla a fáraó házában is. Majd ezt mondta József a testvéreinek: Én vagyok József! Él-e még az én apám? De a testvérek nem tudtak válaszolni, mert megrémültek tőle. József ezt mondta testvéreinek: Jöjjetek közelebb hozzám! Ők közelebb mentek. Ekkor így szólt: Én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba! De most ne bánkódjatok, és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. Mert már két esztendeje tart az éhínség a földön, és még öt esztendeig nem lesz sem szántás, sem aratás. Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten, aki engem a fáraó első emberévé, egész házának urává és egész Egyiptom uralkodójává tett. Sietve menjetek el apámhoz, és mondjátok meg neki: Ezt üzeni a fiad, József: Isten egész Egyiptom urává tett engem. Jöjj el hozzám, ne tétovázz! Gósen földjén fogsz lakni, közel leszel hozzám te, a fiaid és az unokáid, meg a juhaid, marháid és mindened. Én majd ellátlak itt, hiszen még öt évig tart az éhínség. Így nem fogsz nélkülözni sem te, sem házad népe, sem semmid. Saját szemetekkel látjátok testvéremmel, Benjáminnal együtt, hogy én magam beszélek hozzátok. Mondjátok el azért apámnak minden dicsőségemet itt Egyiptomban, és mindazt, amit láttatok. Azután sietve hozzátok ide apámat! Ekkor testvérének, Benjáminnak a nyakába borult, és sírt. Benjámin is sírt a nyakába borulva. Majd megcsókolta mindegyik testvérét, és sírt velük. Azután elbeszélgettek vele a testvérei.

Mi történt ezután?

Nagy ünneplés következett! József meghívta egész családját, hogy költözzenek Egyiptomba. Jákób ott is hunyt el, boldog, idős emberként. József elmondta a testvéreinek, hogy ők bár rosszat terveztek, Isten jót hozott ki belőle. Ők is és még sok ezren túlélték a nagy éhínséget. József tudta, hogy Isten egy nap elvezeti népét arra a földre, amit ükapjának, Abrámnak ígért. Megígértette családjával, hogy amikor eljön ez az idő, testét vigyék magukkal arra a földre, amit Isten ígért nekik, és ott temessék el.

Gondold végig!

Válaszoljatok együtt a Bibliai Kalandtúra 24. oldalán található kérdésekre.

Tudtad?

Gósen Ez a terület Egyiptom része volt, ahol a fáraó engedélyével József családja letelepedhetett. A Nílus folyó vizével öntözve növénytermesztésre és állattartásra is alkalmas terült volt.

Családok A családok történetével a genealógia (családfa kutatás) foglalkozik. Ez a történet fontos volt a zsidóság számára, mert ők tisztelték szüleiket, nagyszüleiket és mindazokat, akik előttük éltek. A Bibliában sok család leszármazotti felsorolását megtaláljuk, különösen Mózes negyedik könyvében.

József gyermekei Miután Józsefet Egyiptom kormányzójává választották, elvett feleségül egy Ászenat nevű hölgyet. Két fiúk született. József így nevezte el a fiait: Manassé, ami azt jelenti „Elfeledtette velem Isten minden gyötrelmemet és atyámnak egész házát.”; és Efraim, ami azt jelenti: „Megszaporított engem Isten nyomorúságom földjén”.

 

Beszélgess Istennel!

József arra jött rá, hogy Isten mindig megbízható, bármikor lehet Rá számítani, és jót fog kihozni abból, ami rossznak tűnik. Gondolj valamire, amit Isten tett érted vagy valakiért a családodban. Rajzold le, miközben hálát adsz Istennek érte. Találj ki egy feliratot, és írd a képre:

"A kép címe......................................
mert Isten ezeket cselekedte................................"

Beszélgessetek!

Amber és nagymamája, Janet együtt olvasták ezt a bibliai történetet.

Amber 9 éves, és a focicsapatában a kapus.

Amber ezt kérdezte: „Miért nem tudta József visszatartani az érzelmeit?"

Janet így válaszolt: „József nagyon hosszú ideig nem láthatta a testvéreit, és annyira felkavarta, hogy végre együtt lehet velük, hogy kiabálva mindenkit kizavart a szobából a testvéreit kivéve. Négyszemközt akar beszélgetni velük."

Amber szerette volna még tudni: „De miért adták el a testvérei?”
Janet válaszolt neki: „József fiatalkorában apja kedvence volt. Apja különleges, színes kabátot készíttetett neki. A bátyjai rendkívül féltékenyek voltak rá, amiért ő kapta a kabátot. Ők soha nem kaptak az apjuktól ilyen szép ruhát. Elhatározták, hogy megszabadulnak Józseftől úgy, hogy eladják őt Egyiptomba rabszolgának. Így sok éven át nem találkozott a testvéreivel."

Te mit mondanál?

Oszd meg másokkal, milyen kérdéseid támadtak a Bibliai Kalandtúra olvasása során, és milyen válaszokat találtál rájuk!! Ha nem találtál választ, írj nekünk az info@szentirasszovetseg.net emailcímre, és igyekszünk válaszolni!

Próbáld ki!

Nézd meg újra a 3. állomás bibliai történeteit, és gondold végig, Isten milyen jó terveket vitt véghez József családjáért. Szerinted József mindig értette ezeket a terveket? Honnan tudhatjuk, hogy Isten mindig József családjával volt? Mi segíthet, hogy meglássuk, Isten végig törődött Józseffel?

Ha a 2. állomást már befejeztétek, rajzold le Ábrahám, Izsák, Jákób, József és a többi rokonuk családfáját. Kérj segítséget Túravezetődtől, hogy a neveket megtaláljátok az 1Mózes 12-45 fejezetekben.

Most gondolj a saját családodra, és mindazokra, akiket ismersz, és kapcsolatban állnak veled. Próbáld meg lerajzolni a saját családfádat is! Ha szívesen foglalkozol ezzel, nagyobb másolatot is készíthetsz, amit kiegészíthetsz fényképekkel vagy rajzokkal (esetleg elkészítheted a számítógépes változatot, digitális fényképekkel).

Nézd meg a családfádat, és ne feledd, hogy Istennek terve van a te családoddal is, ha most még nem is érted. Honnan tudhatod, hogy Isten mindig a családoddal van? Mi segíthet abban, hogy meglásd, Isten mindig törődik veled?