8. állomás: Baj van!

38. Salamon temploma

Keress 5 olyan tárgyat, amik fontosak neked. Tedd őket magad elé. Miért jelentenek olyan sokat neked? Mi történne, ha elvennék őket tőled?

Mi számodra a legfontosabb?

Mennyire fontos Isten a számodra?
Salamon temploma
Az ÚR beteljesítette ígéretét, amit tett, mert amikor én apámnak, Dávidnak a helyére léptem, és Izráel trónjára ültem, ahogyan megígérte az ÚR, fölépítettem ezt a házat, Izráel Istene, az ÚR nevének tiszteletére. 1Királyok 8,20

Ez történt eddig…

Sok éven keresztül Isten népe különböző helyeken dicsőítette Istent, és áldozott Neki. Szerettek volna egy helyet, ahol mindezt megtehetik, és ahol tarthatták volna a Szövetség Ládáját. Egy házat, hasonlókép a Szent Sátorhoz, ami velük volt az útjuk során Egyiptomból arra a földre, amit Isten ígért nekik.
Salamon apja, Dávid király szeretett volna templomot építeni Jeruzsálemben, de Isten nem engedte meg neki, ez Salamon feladata volt. Ő pedig egy gyönyörű és lenyűgöző templomot építtetett.

1Királyok 8,17-30

De amikor apám, Dávid házat akart építeni Izráel Istene, az ÚR nevének tiszteletére, akkor ezt mondta apámnak, Dávidnak az ÚR: Azzal, hogy házat akartál építeni az én nevem tiszteletére, jót akartál. De te nem építheted föl azt a házat, hanem a fiad, aki a te véredből származik, ő építi majd föl azt a házat nevem tiszteletére. Az ÚR beteljesítette ígéretét, amit tett, mert amikor én apámnak, Dávidnak a helyére léptem, és Izráel trónjára ültem, ahogyan megígérte az ÚR, fölépítettem ezt a házat, Izráel Istene, az ÚR nevének tiszteletére. És helyet készítettem ott a ládának, abban van az ÚR szövetsége, amelyet őseinkkel kötött, amikor kihozta őket Egyiptom földjéről. Azután odaállt Salamon az ÚR oltára elé, Izráel egész gyülekezetével szemben, kiterjesztette kezét az ég felé, és ezt mondta: URam, Izráel Istene! Nincs hozzád hasonló Isten sem fent az égben, sem lent a földön! Hűségesen megtartod a szolgáiddal kötött szövetséget, ha teljes szívükkel előtted járnak. Megtartottad, amit ígértél szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak. Amit megígértél, hatalmaddal be is teljesítetted a mai napon. Most azért, URam, Izráel Istene, tartsd meg, amit szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak ígértél, amikor ezt mondtad: Nem vesznek ki színem elől utódaid, aki Izráel trónján ülnek, de csak akkor, ha fiaid ügyelnek útjukra, és előttem járnak, ahogyan előttem jártál te is. Most azért Izráel Istene, váljék valóra ígéreted, amit szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak tettél! De vajon lakhatik-e Isten a földön? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged, hát még ez a ház, amelyet én építettem! Mégis tekints szolgád imádságára és könyörgésére, URam, Istenem, és hallgasd meg a kiáltást és az imádságot, amikor ma szolgád imádkozik színed előtt. Nézz nyitott szemmel erre a házra éjjel és nappal, arra a helyre, amelyről ezt mondtad: Ott lesz az én nevem! Hallgasd meg az imádságot, amikor szolgád ezen a helyen imádkozik! Hallgasd meg szolgádnak és népednek, Izráelnek a könyörgését, amikor ezen a helyen imádkoznak. Hallgasd meg lakóhelyeden, a mennyben, hallgasd meg, és bocsáss meg nekik!

Mi történt ezután?

Isten hűséges volt népéhez, akkor is, amikor engedetlenek voltak Vele szemben. Salamon tudta ezt, de annak is tudatában volt, hogy mennyire bölcs és okos. Ahogy öregedett, gyakran elfelejtette megkérdezni Istent az akaratáról.
Salamonnak sok felesége volt, és sokan közülük nem hittek Istenben. Salamon szíve is elfordult Istentől, és sok oltárt emelt bálványoknak. Több mint 40 év uralkodás után halt meg, és utána fia, Roboám követte a trónon, de Ő sem hallgatott Istenre. Rövid idővel később az ország két részre szakadt: Izraelre és Júdára.

Gondold végig!

Válaszoljatok közösen a Bibliai Kalandtúra 54. oldalán található kérdésekre!

Tudtad?

Kerubok Senki sem tudja pontosan, hogyan néznek ki ezek a mennyi lények, de egyes elképzelések szerint négy lábuk, arany szárnyaik és emberi arcuk van. Ők őrizték a templomban a Szentek Szentjét és a Szövetség Ládáját.

Cédrusfa A fa, amit a templom építéséhez használtak Libanonból érkezett. A levágott törzsekből tutajokat készítettek, és leúsztatták a tengeren Izráelig. A cédrusfa drága és nagyon erős illata van.

80.000 férfi vágta a köveket a templomhoz. A munkát a kőfejtőben végezték, és csak a kész köveket vitték a templomhoz. A helyszínen semmilyen építési zaj nem hallatszott.

A tenger A templomon kívül hatalmas bronz medencék voltak vízzel töltve. A legnagyobbat „tengernek” nevezték.

 

Beszélgess Istennel!

Rajzolj egy képet arról a helyről, ahol Istent dicsőíted másokkal, vagy ahol találkoztok, hogy többet megtudjatok róla. Utána kérd Istent, hogy áldjon meg mindenkit, aki oda jár!

Beszélgessetek!

Keziah és a szülei, Alison és Peter elolvasta együtt a bibliai történetet.

Keziah 7 éves, aki Salamon és a templomépítés történetét nagyon
érdekesnek találta, és sok kérdést tett fel.

Keziah ezt kérdezte: „Miért épített Salamon templomot?”

Salamon azért épített templomot – mondták a szülei -, hogy legyen helye az Isten dicsőítésének és a Szövetség Ládájának, ami tartalmazta a Tízparancsolatot. Dávid király, Salamon apja maga akarta megépíteni, de az Úr olyan emberre akarta bízni, aki békében élt, Dávid pedig vért ontott és sokat háborúzott. Ezért Salamonra bízta a templomépítés feladatát.

Keziah ezt kérdezte: „Mi az a Szövetség Ládája”?
A Szövetség Ládája – válaszolta Alison és Peter – egy különleges láda volt, amit azért készítettek, hogy ebben tárolják a Tízparancsolatot. Ezeket Isten írta fel egy kőtáblára, és adta oda Mózesnek a Sínai hegyen. Ezek a törvények mondták el az embereknek, hogyan éljenek kapcsolatban a szent Istennel. Ezt a kapcsolatot szövetségnek nevezték, és ez jelképezte a különleges kapcsolatot Isten és a népe között. A parancsolatok annyira értékesek voltak, hogy egy ilyen különlegesen elkészített ládában őrizték őket.

Keziah kérdezte: „Mit jelent ’teljes szívvel’ engedelmeskedni?”
A „teljes szívvel való engedelmesség” azt jelenti, hogy mindig Isten akarata szerint cselekszünk – válaszolta Alison és Peter - , mégpedig olyan módon, ami kifejezi az Isten iránti tiszteletünket, szeretetünket, és másokra is tekintettel van. Ha nem teljes szívvel követjük Istent, az elszomorítja Őt, és megrontja a Vele való kapcsolatunkat. Isten azt ígéri, hogy törődik velünk és gondoskodik rólunk mindaddig, amíg teljes szívvel engedelmeskedünk neki.

Keziahnak még volt egy kérdése: „Mit jelent „arccal a templom felé fordulni”?
A templom jelképezte Isten jelenlétét a földön – válaszolta Alison és Peter. Természetesen nincs olyan épület a földön, ami elég nagy lenne ahhoz, hogy befogadja Istent, de a templom egy jelképe volt Isten jelenlétének. Ezért az emberek hitték, hogyha arcukkal a templom felé fordulnak, Isten meghallgatja imáikat. Az imádság azt jelenti, hogy Istenhez szólunk. Ezt különböző okokból tesszük: elmondhatjuk Neki, mennyire szeretjük, felajánlhatjuk Neki az imádatunkat és dicsőítésünket, kérhetünk Tőle valamit, illetve kérhetjük a segítségét magunk és mások nevében.

Te mit mondanál?

Oszd meg másokkal, milyen kérdéseid támadtak a Bibliai Kalandtúra olvasása során, és milyen válaszokat találtál rájuk!! Ha nem találtál választ, írj nekünk az info@szentirasszovetseg.net emailcímre, és igyekszünk válaszolni!

Próbáld ki!

A templom Istennek, az Ő megbocsátásának és hatalmának a jelképe volt, illetve az imádság helye. A Szövetség Ládáját a Szentek Szentjében helyezték el. Ez jelképezte Isten szövetségét Izraellel. A belsejében, kőtáblákon voltak a törvények, amiket Isten adott Mózesnek, valamint manna (a csodálatos étel, amivel Isten táplálta népét a pusztai vándorlás során) és Áron főpap botja, amely kivirágzott (lásd 4. állomás).

Képzeld el, hogy neked is van egy szent ládád, ami megmutatja, mi igazán fontos az Istennel való kapcsolatodban. Mi lenne az az öt dolog, amit beletennél? Miért?