14. állomás: Isten csodás terve

66. Az utolsó vacsora

Mi a kedvenc ételed?

Voltál már nagy születésnapi/karácsonyi/ünnepi vacsorán? És búcsúvacsorán?

Milyen országos ünnepnapok jutnak eszedbe? Hogyan ünneplitek meg őket?
Az utolsó vacsora
„Ez az én testem, amely tiérettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.” Lukács 22,19B

Ez történt eddig…

Jézus és barátai Jeruzsálembe mentek az éves páskaünnepre. Jézus minden nap Istenről tanított a templomban, és minden nap sokan hallgatták Őt. Voltak vallási vezetők, akik Őt bajkeverőnek tekintették, féltek Tőle, ezért keresték a módját, hogy megszabaduljanak Jézustól. Jézus egyik barátja, Júdás kereste a módját, hogy segítsen nekik. Ezalatt eljött a páskaünnepi vacsora ideje…

Lukács 22, 14-23

Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik: „Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a húsvéti vacsorából, amíg csak be nem teljesedik ez az Isten országában.” Azután vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta: „Vegyétek, és osszátok el magatok között. Mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa.” És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte és e szavakkal adta nekik: „Ez az én testem, amely tiérettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.” Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta: „E pohár az új szövetség az én vérem által, amely tiérettetek ontatik ki. De íme, annak a keze, aki elárul engem, az enyémmel együtt van az asztalon. Mert az Emberfia elmegy ugyan, amint elrendeltetett, de jaj annak az embernek, aki elárulja őt.” Erre kérdezgetni kezdték egymástól, hogy ki lehet az közülük, aki ezt meg fogja tenni.

Mi történt ezután?

A vacsora után Jézus egyedül imádkozott. Barátai is vele mentek, de folyton elaludtak. Jézus sokáig imádkozott, hiszen tudta, hogy nagyon nehéz feladat vár rá. Ekkor érkezett meg Júdás egy csapat katonával. Júdás megmutatta nekik Jézust, akit ezután börtönbe vittek.

Gondold végig!

Válaszoljatok együtt a Bibliai Kalandtúra 90. oldalán található kérdésekre.

Tudtad?

Páska Jézus és barátai együtt fogyasztották a páskavacsorát (lásd a 4. állomást): sült bárányhúst kovásztalan kenyérrel és keserű füvekkel. Ez minden évben arra az utolsó vacsorára emlékeztette Izráel népét, amelyet Mózes vezetésével azon az estén ettek, amikor Isten kimentette őket az egyiptomi rabszolgaságból.

Kenyér Egy héten át az emberek kovásztalan (élesztő nélküli) kenyeret ettek, ami nem kelt meg. Még a házban sem lehetett kovász!

Bor Az étkezés alatt négy pohár bort ittak. Jézus ebből az egyik poharat arra használta, hogy elmondja barátainak, meg fog halni. Ez azért lesz így, hogy mindenki bűnbocsánatot nyerhessen Istentől. Ekkor még nem nagyon értették, amit mondott nekik.

Árulás Jézus tudta, hogy az egyik barátja el fogja árulni. Iskariótes Júdásnak nem tetszett Jézus néhány tanítása és tette. Elment a papokhoz, hogy a kezükre játssza Jézust. Harminc ezüstpénzt kapott ezért cserébe.

 

Beszélgess Istennel!

„Úr Jézus, segíts meglátnom, milyen csodálatos dolgokat tettél. Segíts, hogy megérthessem, mit jelent ez számomra.”

Beszélgessetek!

Sam és édesanyja, Rachel együtt elolvasták ezt a bibliai történetet.
Sam 12 éves. Ausztráliában él, nagyon szeret focizni és szörfözni.
Sam azt kérdezte: „Miért tartotta Jézus maga mellett az árulót?”

Rachel így válaszolt: „Jézus hétköznapi embereket választott ki tanítványainak – olyanokat, akik épp úgy hibákat követtek el, mint te meg én, hogy ezzel tegye nyilvánvalóvá, hogy nem csak a „jó” emberekért jött. Júdás többször lopott el pénzt, és leszidta Máriát, amiért drága kenettel mosta meg Jézus lábát. Hazudott, és végső soron ő adta át Jézust a farizeusoknak, ami a kereszthalálához vezetett. Szerintem Jézus azért választotta Júdást is követői közé, mert tudatni akarta velünk, hogy Isten mindannyiunkat szeret, még ha nem is élünk Neki tetsző módon. De épp úgy, ahogy Júdásnak, nekünk is együtt kell élnünk a döntéseink következményeivel.”

Te mit mondanál?

Oszd meg másokkal, milyen kérdéseid támadtak a Bibliai Kalandtúra olvasása során, és milyen válaszokat találtál rájuk!! Ha nem találtál választ, írj nekünk az info@szentirasszovetseg.net emailcímre, és igyekszünk válaszolni!

Próbáld ki!

Sok gyülekezetben még ma is kenyérrel és borral emlékeznek Jézusra. Ezt hívják úrvacsorának vagy a kenyér megtörésének. Ha te is templomba jársz, nézz utána, ott van-e ilyen, és hogy hívják.

Vettél már részt ilyen alkalmon? Kérd meg Túravezetőd, hogy menjen el veled!
Az istentisztelet után olvasd el újra a Bibliában az utolsó vacsora történetét! Mi volt ugyanolyan a gyülekezeti úrvacsorában? Mi volt más?