14. állomás: Isten csodás terve

67. Jézus bíróság előtt

Meg szoktak büntetni, ha valami rosszat teszel? Esetleg szobafogságot kapsz, vagy tovább bent kell maradnod az iskolában?

Mondtad már erre, hogy „Ez nem igazságos!”? Mi volt a legigazságtalanabb dolog, ami valaha történt veled?

Képzeld el, hogy a legjobb barátaid magadra hagytak, az emberek hazugságokat terjesztenek rólad, igazságtalanul bánnak veled, és mintha az egész világ ellened fordult volna! Hogyan tudnád leírni ezt az érzést? Mit akarnál mondani vagy tenni?
Jézus bíróság előtt
Pilátus ezt mondta neki: „Akkor mégis király vagy te?” Jézus így válaszolt: „Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra.” János 18,37

Ez történt eddig…

Jézust elvitték a zsidó vallási vezetőkhöz, akik kivallatták és megkorbácsoltatták. Ezután elvitték a római kormányzóhoz, Pilátushoz.

János 18,28-40

Jézust Kajafástól a helytartóságra vitték. Kora reggel volt. Akik vitték, maguk nem mentek be a helytartóságra, hogy ne legyenek tisztátalanokká, hanem megehessék a húsvéti vacsorát. Pilátus ekkor kijött hozzájuk az épület elé, és megkérdezte: „Milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen?” Ezt válaszolták: „Ha ez nem volna gonosztevő, nem adtuk volna át neked.” Pilátus erre ezt mondta nekik: „Vegyétek át ti, és ítéljétek el a ti törvényetek szerint!” A zsidók így feleltek: „Nekünk senkit sincs jogunk megölni!” Így kellett beteljesednie Jézus szavának, amelyet akkor mondott, amikor jelezte: milyen halállal kell meghalnia. Pilátus azután ismét bement a helytartóságra, behívatta Jézust, és megkérdezte tőle: „Te vagy a zsidók királya?” Jézus viszont ezt kérdezte tőle: „Magadtól mondod-e ezt, vagy mások mondták neked rólam?” Pilátus erre így szólt: „Hát zsidó vagyok én? A te néped és a főpapok adtak át nekem téged: Mit tettél?” Jézus így felelt: „Az én országom nem e világból való: ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen való.” Pilátus ezt mondta neki: „Akkor mégis király vagy te?” Jézus így válaszolt: „Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra.” Pilátus így szólt hozzá: „Mi az igazság? Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk: „Én nem találok benne semmiféle bűnt. Szokás nálatok, hogy valakit szabadon bocsássak a húsvét ünnepén: akarjátok-e hát, hogy szabadon bocsássam nektek a zsidók királyát?” Ekkor újra kiáltozni kezdtek: „Ne ezt, hanem Barabbást!” Ez a Barabbás pedig rabló volt.

Mi történt ezután?

Pilátus parancsára a katonák megkínozták Jézust. Gúnyból köpenyt adtak rá, és töviskoronát raktak a fejére, azt színlelve, hogy királynak tartják Őt. De Pilátus semmi kivetnivalót nem talált Jézusban.

Gondold végig!

Válaszoljatok együtt a Bibliai Kalandtúra 90. oldalán található kérdésekre.

Tudtad?

Főpapok Jézust a vallási vezetők tartóztatták le, de nem büntethették meg úgy, ahogy szerették volna. Kénytelenek voltak elvinni Őt a római helytartóhoz, akit meg kellett győzniük arról, hogy Jézus istenkáromló, és halált érdemel.

Pilátus Ő volt a római helytartó. Volt hatalma arra, hogy megmentse Jézust, de tudta, hogy a zsidó vezetők és a kiáltozó tömeg a halálát kívánták.

Barabás Barabás már régebb óta börtönben volt. Rablógyilkos volt és lázadást szított a rómaiak ellen, akik ezen a vidéken uralkodtak. Pilátus döntési lehetőséget adott a tömegnek: szabaddá tehették Barabást vagy Jézust – és Barabást választották.

 

Beszélgess Istennel!

Kérd Istent, adjon neked erőt ahhoz, hogy kiállj azért, ami helyes, még ha nehéz is ezt megtenni, és a többiek talán nem értenek egyet veled.

Próbáld ki!

Ha tovább olvasod János evangéliumát, látni fogod, hogy a tömeg azt kiáltotta Jézusról: „Feszítsd meg!” Ezzel a keresztrefeszítésre utaltak. A keresztyén gyülekezetek gyakran használják a kereszt jelképét, mert Jézus így halt meg.
Vegyél egy (kb. A4-es méretű) téglalap alakú lapot, hajtsd be, majd tépd el így:
• A bal felső sarkot hajtsd határozottan jobbra!
• A háromszög csúcsát (vagy a jobb felső sarkot) hajtsd a bal alsó sarokba!
• Kétszer hajtsd félbe a lapot hosszában!
• Tépd félbe a lapot hosszában, a négyzetalakú végével kezdve!
• Hajtsd ki a lapot, és nézd meg, mi lett belőle!

>> Töltse le a következő fájlt: 1!