7. állomás: Istenhez tartozó nemzet

33. Dávid és Góliát

Dávid és Góliát
Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt testvérei jelenlétében. 1Sámuel 16,13A

1Sámuel 17,41-50

A filiszteus is elindult, és egyre közelebb jött Dávidhoz, és előtte ment a fegyverhordozója. Amikor a filiszteus rátekintett, megvetően nézett Dávidra, mert fiatal volt, pirospozsgás és jó megjelenésű. És ezt kérdezte a filiszteus Dávidtól: Hát kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenem? És szidni kezdte a filiszteus Dávidot Istenével együtt. Ezt mondta a filiszteus Dávidnak: Gyere csak ide, hadd adjam testedet az égi madaraknak és a mezei vadaknak! Dávid így felelt a filiszteusnak: Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek URának, Izráel csapatai Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Még ma kezembe ad az ÚR, leváglak és a fejedet veszem, a filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom. És megtudja mindenki a földön, hogy van Isten Izráelben. És megtudja az egész egybegyűlt sokaság, hogy nem karddal és lándzsával szabadít meg az ÚR. Mert az ÚR kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket. Amikor a filiszteus nekikészült, és egyre közeledett Dávidhoz, Dávid is kifutott gyorsan a csatasorból a filiszteus elé. Belenyúlt Dávid a tarisznyájába, kivett belőle egy követ, a parittyájával elröpítette, és úgy homlokon találta a filiszteust, hogy a kő belefúródott a homlokába, és arccal a földre zuhant. Dávid tehát erősebb volt a filiszteusnál, bár csak parittyája és köve volt. Legyőzte a filiszteust, és megölte, pedig nem volt kard Dávid kezében.

Beszélgessetek!

Eli és az apukája, Marc együtt
olvasták ezt a bibliai történetet.

Eli kilenc éves, szeret focizni és
baseballt játszani.

Eli ezt kérdezte: miért vetették
meg a filiszteusok annyira Dávidot?

Góliát népének bajnoka volt – válaszolta Marc. A legnagyobb, legerősebb filiszteus,. Ezért is küldték őt, hogy kihívja más népek bajnokait. Elképzelheted a meglepetését, amikor Izrael ezt a fiatal fiút küldte! Valószínűleg nagy sértésnek vette, hogy ilyen gyenge ellenfelet állítottak ki az ő ereje ellen. Így amikor Dávid megjelent, Góliát büszkesége és önteltsége azonnal előjött. Lenézte és gyűlölte őt és az Izráelieket, hogy ilyen méltatlan ellenfelei. Amikor tehát Dávid a 47. versben azt mondta, hogy az Úr győzelmet ad neki és Izráelnek (amit meg is tett), ez megmutatta, hogy Isten még a kisebbet és a gyengébbet is fel tudja használni, hogy győzelmet arasson.
De, ahogy Dávid is mondta, a csatát nem ő nyerte meg, hisz „az Úr kezében van a háború”. Isten megmutatta erejét és dicsőségét. Erre kell emlékeznünk, amikor szembenézünk az élet kihívásaival: „az Úr kezében van a háború”

Te mit mondanál?

Oszd meg másokkal, milyen kérdéseid támadtak a Bibliai Kalandtúra olvasása során, és milyen válaszokat találtál rájuk!! Ha nem találtál választ, írj nekünk az info@szentirasszovetseg.net emailcímre, és igyekszünk válaszolni!