7. állomás: Istenhez tartozó nemzet

32. Saul király

Ki a te országod vezetője?

Szerinted milyen jogai és kötelezettségei vannak?

Ha a tiéd lenne a hatalom, mi lenne számodra fontos? Miért?
Saul király
Az ÚR pedig így felelt Sámuelnek: Hallgass a szavukra, és válassz nekik királyt! 1Sámuel 8,22A

Ez történt eddig…

Sámuel Izráel bírája volt sok éven át. Az országnak gyakran kellett harcolnia ellenségei ellen, és mivel engedetlenek voltak Istennel szemben, vereséget szenvedtek. Elvették tőlük a Szövetség Ládáját, az Isten törvényeit tartalmazó táblákkal együtt. Az ellenség viszont hamar felismerte, hogy a Láda Isten jelenlétének a szimbóluma volt, így hamarosan visszajuttatták. Amint Sámuel megöregedett, kinevezte a fiait bírának, ám ők nem voltak őszinték és irigyek voltak, alkalmatlanok a vezetésre. A nép inkább királyt kért.

1Sámuel 9,15-10,1

Az ÚR pedig ezt jelentette ki Sámuelnek egy nappal Saul érkezése előtt: Holnap ilyenkor egy embert küldök hozzád Benjámin földjéről. Kend fel őt népemnek, Izráelnek a fejedelmévé, mert ő szabadítja meg népemet a filiszteusok kezéből. Hiszen láttam népem nyomorúságát, mert feljutott hozzám a kiáltásuk. Amikor Sámuel meglátta Sault, ezt mondta neki az ÚR: Ez az az ember, akiről azt mondtam neked, hogy ő fog uralkodni népemen. Saul pedig Sámuelhez lépett a kapu alatt, és megkérdezte: Mondd meg nekem, hol van itt a látó háza? Sámuel így felelt Saulnak: Én vagyok a látó. Menj föl előttem az áldozóhalomra, és egyetek ma velem! Reggel majd elbocsátalak, és azt is megmondom neked, amin gondolkozol. A ma három napja elveszett szamarak miatt pedig ne bánkódj, mert megkerültek. Különben is kié mindaz, ami becses Izráelben? A tied és egész családodé! Saul azonban így felelt: De hiszen én benjámini vagyok, Izráel legkisebb törzséből való! Nemzetségem pedig a legkisebb Benjámin törzsének összes nemzetsége között! Miért beszélsz hát így hozzám? Sámuel azonban fogta Sault és a legényét, bevezette őket az áldozati tor helyére, és nekik adta a főhelyet a meghívottak között, akik mintegy harmincan voltak. A szakácsnak pedig ezt mondta Sámuel: Add ide azt a darabot, amelyet odaadtam neked, és amelyről azt mondtam, hogy tedd félre. A szakács elővette a combot és ami hozzá tartozott, és odatette Saul elé. Sámuel pedig ezt mondta: Itt a félretett rész. Vedd magad elé, és egyél, mert erre az alkalomra tartogattuk neked, amikor meghívtam a népet. És Saul együtt evett azon a napon Sámuellel. Majd lementek az áldozóhalomról a városba, és a háztetőn beszélgetett Sámuel Saullal. De korán fölkeltek, mert amikor hajnalodni kezdett, fölkiáltott Sámuel Saulnak a háztetőre: Kelj föl, el akarlak bocsátani! Saul fölkelt, és ketten Sámuellel együtt kimentek az utcára. És amikor leértek a város végére, ezt mondta Sámuel Saulnak: Mondd a legénynek, hogy kerüljön elénk. Az eléjük került. Te pedig most állj meg, hogy elmondjam neked az Isten beszédét. Ekkor fogta Sámuel az olajos korsót, öntött belőle Saul fejére, megcsókolta, és ezt mondta: Ezennel felkent téged az ÚR öröksége fejedelmévé.

Mi történt ezután?

Sámuel felkente Sault királynak, Isten akarata szerint. A nép végre megkapta, amit akart: egy királyt! Az összes törzs Izráelből csatlakozott hozzá, és sok csatát nyert.
Nem sokkal azután, hogy Saul király lett, Sámuel elmondta búcsúbeszédét. Azt akarta, hogy az emberek figyeljenek Istenre, és engedelmeskedjenek Neki. Most már királyuk volt, de mindig emlékezniük kellett arra, hogy az igazi királyuk Isten. Ha a földi király és a nép nem engedelmeskedik Neki, Isten nem segíti őket többé.

Gondold végig!

Válaszoljatok közösen a Bibliai Kalandtúra 48. oldalán található kérdésekre!

Tudtad?

Olíva olaj Amikor a királyokat abban a korban felkenték, jellemző volt, hogy egy fontos ember, például egy pap öntötte a fejükre az olajat, annak jeleként, hogy Isten választotta ki őket.

Miért királyt? Izráel népe királyt akart, hogy vezesse őket a csatában, ahogy a többi országban is szokás volt. Sámuel nem értett ezzel egyet, hisz Isten volt a királyuk, de Isten mondta neki, hogy tegye meg, amit a nép kér.

Saul Saul nem egy jelentős vagy erős család sarja volt, de magas volt, jóképű és nagy harcos. Az emberek azt gondolták, jó király lenne belőle, és amíg bízott Istenben, sikeres vezető is volt.

 

Beszélgess Istennel!

Kérd Istent, hogy adjon bölcsességet a szülőknek, a tanároknak, a barátoknak, a jogászoknak, a politikusoknak és mindazoknak, akiknek az a feladatuk, hogy törvényeket hozzanak, vitás kérdéseket oldjanak meg, harcokat szüntessenek meg és helyreállítsák a békét.

Beszélgessetek!

Aiden és édesanyja, Sharon elolvasta együtt a bibliai történetet.

Aiden 7 éves, második osztályba jár (az Egyesült Államokban), és szeret
sportolni.

Aiden azon csodálkozott, „Miért öntött Sámuel olajat Saul fejére? Az olaj
zsíros és piszkos. Nem lett rá Saul mérges?”

Az Ószövetségben – válaszolta Sarah – amikor Isten jelezni akarta a népének, hogy egy személy ki lett választva egy különleges feladatra (mint például hogy Izráel első királya legyen), elküldte egy prófétáját, hogy olajat öntsön a fejére. Ezt hívták „felkenetésnek”.

Te mit mondanál?

Oszd meg másokkal, milyen kérdéseid támadtak a Bibliai Kalandtúra olvasása során, és milyen válaszokat találtál rájuk!! Ha nem találtál választ, írj nekünk az info@szentirasszovetseg.net emailcímre, és igyekszünk válaszolni!

Próbáld ki!

Tudod, kicsoda a te országod vezetője? Hogyan választották ki?
A királyok és királynők (mint Anglia királynője) úgy váltak uralkodóvá, hogy az édesapjuk vagy az édesanyjuk királyként vagy királynőként uralkodott előttük. Az elnököket és miniszterelnököket jellemzően az emberek választják meg, szavazással.

Hogyan lett Saul (és utána Dávid) királlyá? A Biblia egyértelművé teszi, hogy Isten az, aki elhívja a vezetőket, és nekünk tisztelnünk kell őket, ahogy Dávid is tisztelte Sault.

Keress egy képet a nemzeted vezetőiről. Imádkozz értük, hogy szeressék Istent és kövessék az Ő útját. Kérd az Urat, hogy adjon nekik bölcsességet, hogy tudják, mi a helyes és erőt, hogy meg is tegyék.